Hvem er Integrationsinfo

 

Integrationsinfo er en undervisnings- og konsulentvirksomhed.

Integrationsinfo underviser og rådgiver fagprofessionelle i kulturelle og religiøse aspekter hos ikke vestlige flygtninge og indvandrere.

Integrationsinfo er opstået ud fra en tanke om, at fagprofessionelle kan blive endnu bedre klædt på, i arbejdet med at forbedre trivsel, sundhed og integration af flygtninge og indvandrere i det danske samfund.
Via en dybdegående viden og forståelse for ikke vestlige flygtninge og indvandreres baggrund, livsvilkår, kultur og religion, bliver det dermed muligt at møde borgeren med et større grundlag til at målrette integrationsindsatsen og sundheden for borgeren.

Med større indsigt bliver det ligeledes muligt, at bedre det forebyggende arbejde for børnene i flygtninge- og indvandrerfamilier. I Integrationsinfo er det forebyggende arbejde i familier med børn, det vigtigste og fornemste arbejde vi kan yde. Både for disse familiers trivsel, for børnenes fremtidsmuligheder, og for det samfund de bor i.

 

Integrationsinfo udbyder temadage

De forskellige temadage omhandler flg. temaer:

 

  • Integration og arbejdsmarkedet
  • De helt særlige udfordringer i arbejdet med småbørn fra ikke vestlig kultur
  • Inklusion af børn og unge i skolealderen med minoritetsbaggrund
  • Arbejdet med nytilkomne syriske og irakiske flygtninge
  • De bagvedliggende mekanismer ved unges religiøse radikalisering og ekstremisme

 

Formålet med temadagene er at give en dybdegående indsigt i flygtninge og indvandreres baggrund, kulturelle barrierer, familiekultur, kønsroller, ære og skam, social kontrol, netværkets betydning, sygdomsopfattelse, selvforståelse, traumer, indentitet, kultursplittelse, religion og ekstremisme.

 

Integrationsinfo´s undervisning er praksisnær. Det vil sige, at undervisningen foregår med udgangspunkt i den direkte kontakt med borgeren. Vi mener at det er vigtigt, at der i undervisningen tages udgangspunkt i flygtningene og indvandrernes egne historier, virkelighed og udfordringer.

De fagprofessionelle der deltager ved vores temadage, giver i undervisningen udtryk for, at de genkender de belyste problematikker og udfordringer, som de møder i kontakten med borgeren. Således giver denne praksisnære undervisning, redskaber og inspiration til at tage med sig i det fremadrettede arbejde.

Desuden er undervisningen teoretisk dybdegående i emnerne: kulturforståelse, islam/religion, traumer/sygdomsforståelse, opdragelse og familiestrukturer.

 

Det er Integrationsinfo´s erfaring, at med dybere kulturkendskab, baggrundsviden og religionsforståelse, opnår fagprofessionelle i højere grad, at arbejdet lettes og giver endnu bedre mening. Dette både i egne opgaver, men også i samarbejdet med andre fagprofessionelle. 

Desuden og ikke mindst, opbygges der generelt en større tryghed og bedre kontakt til borgeren, når borgeren oplever af blive mødt med indsigt og forståelse for sin kulturbaggrund, selvopfattelse og religionens betydning.

 

           "For i sandhed at kunne hjælpe en anden, må jeg forstå mere end ham, men dog først og fremmest forstå det han forstår.

            Når jeg ikke gør det, så hjælper min merforståelse ham slet ikke".               Søren Kirkegaard 1859

 

 

 

Integrationsinfo, Henrik Kokborg foretager 2 gange årligt rejser til konfliktområder og flygtningelejre. Her oplever Henrik de livsvilkår der er, møder de mennesker som er på flugt, taler med dem som er i krig samt yder direkte nødhjælp/donationer til de allermest nødlidte i nærområderne. Man kan følge Henriks rejser, flygtningenes historier og se billeder fra rejserne på Integrationsinfo´s Facebook side.