Program

De helt særlige udfordringer i arbejdet
med småbørn fra ikke vestlig kultur

 

08.30 – 09.00 

Ankomst – morgenkaffe og brød 

09.00 – 09.15

Introduktion til dagen – den faglige udfordring i mødet med børn fra ikke vestlige lande, og deres forældre

09.15 – 10.15

Den ikke vestlige familiekultur – familien, kønsroller, ære og skam.

10.15 – 10.30

Pause – kaffe og frugt

10.30 – 11.15

Børneopdragelse – kulturforskelle i opdragelsen, der kan have konsekvenser for børnenes udvikling

11.15 – 12.00

Social kontrol – gruppe-presset fra familien og det etniske miljø, har indflydelse på børnenes muligheder og trivsel

12.00 – 12.45 

Frokost

12.45 – 13.15

Traumer i familien – påvirker børnenes trivsel og læring.

13.15 – 14.00 

Barrierer i forældresamarbejdet - indsigt, viden og forståelse

14.00 – 14.15

Pause – kaffe og kage

14.15 – 15.00

Metoder og redskaber - det fremadrettede forældresamarbejde

15.00 – 15.30

Afrunding af dagen