Program

De faglige udfordringer i integrationsarbejdet af flygtninge/familiesammenførte

 

08.30 – 09.00 

Ankomst – morgenkaffe og brød 

09.00 – 09.15

Introduktion til dagen – de faglige udfordringer i mødet med flygtninge/familiesammenførte

09.15 – 10.15

Flygtninge/asylansøgere, hvem er de - ressourcer og udfordringer

10.15 – 10.30

Pause – kaffe og frugt

10.30 – 11.15

De store kulturforskelle – familiestruktur, kønsroller, børne- og ungdomsliv, skole/uddannelse mv.

11.15 – 12.00

"Gamle" flygtninges påvirkninger af nytilkomne flygtninge – social kontrol, netværk og rådgivning

12.00 – 12.45 

Frokost

12.45 – 13.15

Integration via arbejdsmarkedet – kvinde/mand

13.15 – 14.00 

Traumer i familien – vilkår og konsekvenser for familiens trivsel

14.00 – 14.15

Pause – kaffe og kage

14.15 – 15.00

De uledsagede unge – deres karakteristika, og pædagogiske tilgange  

15.00 – 15.30

Kulturelt tilpassede arbejdsmetoder - indsatsområder og muligheder