Program

Arbejdet med integration af nytilkomne flygtninge.

 

08.30 – 09.00 

Ankomst – morgenkaffe og brød 

09.00 – 09.15

Introduktion til dagen – den faglige udfordring i mødet med de nytilkomne flygtninge

09.15 – 10.15

Flygtninge/asylansøgere, hvem er de - ressourcer og udfordringer

10.15 – 10.30

Pause – kaffe og frugt

10.30 – 11.15

Kulturforskelle – familien, kønsroller, opdragelse, ære og skam mv.

11.15 – 12.00

"Gamle" flygtninges påvirkninger på nytilkomne flygtninge – social kontrol, netværk og rådgivning

12.00 – 12.45 

Frokost

12.45 – 13.15

Integration via arbejdsmarkedet – kvinde/mand

13.15 – 14.00 

Traumer i familien – vilkår og konsekvenser for familiens trivsel

14.00 – 14.15

Pause – kaffe og kage

14.15 – 15.00

De uledsagede unge – deres karakteristika, og pædagogiske tilgange  

15.00 – 15.30

Det fremadrettede integrationsarbejde - indsatsområder og arbejdsmetoder mv.