Program

Inklusion af børn og unge i skolealderen med minoritetsbaggrund

 

08.30 – 09.00 

Ankomst – morgenkaffe og brød 

09.00 – 09.15

Introduktion til dagen – den faglige udfordring i mødet med børn og unge fra ikke vestlige lande, samt deres forældre

09.15 – 10.15

Børn og unges familieforhold – familiestruktur, kønsroller, traditioner, ære og skam mv.

10.15 – 10.30

Pause – kaffe og frugt

10.30 – 11.15

Børneopdragelse – en kultur til forskel

11.15 – 12.00

Social- og religiøs social kontrol – en stærk påvirkning af børnene og de unges udvikling og muligheder

12.00 – 12.45 

Frokost

12.45 – 13.15

Traumer i familien – opvækstvilkår, og konsekvenser for familiens trivsel

13.15 – 14.00 

De splittede børn og unge - identitet, ungdomsliv og fremtidsudsigter

14.00 – 14.15

Pause – kaffe og kage

14.15 – 15.00

Radikalisering - forebyggelse, islamisme, de kriminelle unge, konspirationsteoriernes indflydelse og den ubevidste indoktinering mv.

15.00 – 15.30

Det fremadrettede og forebyggende arbejde - metoder, forebyggelse og forældresamarbejde