De faglige udfordringer i integrationsarbejdet af flygtninge/familiesammenførte.

På denne dag bliver der gået i dybden med hvilken baggrund flygtningene kommer fra, ud fra rejser til flygtningelejre og konfliktområder. Temadag tager udgangspunkt i flygtningenes historier og kulturbaggrunde, traumer og tab, ressourcer, kønsroller, familiekultur, flygtningenes nye netværk samt religionens betydning for livsvilkår og integration. 

Vi skal desuden se på hvordan fagfolk bedst klæder tolke og frivillige på til opgaven i integrationsarbejdet. 

Faggrupper

Socialrådgivere, mentorer, pædagoger, sprogpersonale, studievejledere, lærer, sundhedspersonale, sygepljersker, læger, psykologer, terapeuter, frivillige, behandlere, ergo- og fysioterapeuter, psykiatri, tandlæger m.fl.

 

Temadagens oplægsholder

Henrik Kokborg har igennem de seneste 5 år undervist og rådgivet fagfolk indenfor småbørnsområdet. Med afsæt i 18 års erfaring i arbejdet med integration, både pædagogisk, beskæftigelsesrettet. Som rådgiver og projektleder underviser Henrik ca. 5-6000 fagfolk årligt fordelt på ca. 75 forskellige temadage og oplæg landet over.

Henrik har teoretisk, og praktisk dybdegående kendskab til de forskellige ikke-vestlige kulturer og i kulturen i parallelsamfundene, samt i Islam og de islamistiske miljøer. Ligeledes fortager Henrik 2 gange årligt studierejser til flygtningelejre og konfliktområder i Mellemøsten, for dels at se på vilkårene som flygtning i flygtningelejre, for at studerer flygtningenes kulturforskelligheder samt at yde nødhjælp. 

 

 

Tid og sted

 Forår 2018:

Torsdag den 8. februar 2018. Hou Søsportscenter/Egmonthøjskolen, Villavej 25, Hou, 8300 Odder

Tirsdag den 20. februar 2018. Theilgaards, Valdemarshaab 5, 4600 Køge

Torsdag den 12. april 2018. Severin Kursuscenter, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart

Torsdag den 3. maj 2018. Theilgaards, Valdemarshaab 5, 4600 Køge

Tirsdag den 12. juni 2018. Hou Søsportscenter/Egmonthøjskolen, Villavej 25, Hou, 8300 Odder

 

Pris

Temadagen incl. materialer og forplejning hele dagen, koster 1450 kr. excl. moms pr. deltager

Tilmelding/afmelding:

Sidste tilmelding/afmeldingsfrist ca. 10 dage før afholdelse af temadag. (varierer lidt efter reglerne på kursustedet)

Program

Læs om programmet her

knap