Arbejdet med integration af nytilkomne flygtninge.

 

 

Integrationsinfo inviterer til en dybdegående og praksisnær temadag om de grundsten, der giver en grundlæggende viden i vores arbejde med integration af 

nytilkomne flygtninge.

 For at vi bedst muligt kan hjælpe vores nye medborgere til integration, er det vigtigt at have et dybdegående kendskab til flygtningenes kulturbaggrund.

 

På denne dag bliver der gået i dybden med hvilken baggrund flygtningene kommer fra, ud fra rejser til flygtningelejre og konfliktområder. Temadag tager udgangspunkt i flygtningenes historier og kulturbaggrunde, traumer og tab, ressourcer, kønsroller, familiekultur, flygtningenes nye netværk samt religionens betydning for livsvilkår og integration. 

Vi skal desuden se på hvordan fagfolk bedst klæder tolke og frivillige på til opgaven i integrationsarbejdet. 

Faggrupper

Socialrådgivere, mentorer, pædagoger, sprogpersonale, studievejledere, lærer, sundhedspersonale, sygepljersker, læger, psykologer, terapeuter, frivillige, behandlere, ergo- og fysioterapeuter, psykiatri, tandlæger m.fl.

 

Temadagens oplægsholder

Henrik Kokborg har igennem de seneste 5 år undervist og rådgivet fagfolk indenfor småbørnsområdet. Med afsæt i 18 års erfaring i arbejdet med integration, både pædagogisk, beskæftigelsesrettet. Som rådgiver og projektleder underviser Henrik ca. 5-6000 fagfolk årligt fordelt på ca. 75 forskellige temadage og oplæg landet over.

Henrik har teoretisk, og praktisk dybdegående kendskab til de forskellige ikke-vestlige kulturer og i kulturen i parallelsamfundene, samt i Islam og de islamistiske miljøer. Ligeledes fortager Henrik 2 gange årligt studierejser til flygtningelejre og konfliktområder i Mellemøsten, for dels at se på vilkårene som flygtning i flygtningelejre, for at studerer flygtningenes kulturforskelligheder samt at yde nødhjælp. 

 

 

Tid og sted

 Forår 2018: Datoer endnu ikke fastlagt

 

Pris

Temadagen incl. materialer og forplejning hele dagen, koster 1550 kr. excl. moms pr. deltager


Program

Læs om programmet her

knap