Arbejdet med integration af flygtninge

 

På denne dag bliver der gået i dybden med hvilken baggrund flygtningene kommer fra, ud fra rejser til flygtningelejre og konfliktområder. Der fortælles beretninger om flygtningenes egne livshistorier, og om de forskellige flygtningelejre og flygtningenes forhold i lejrene. Der undervises i kulturforståelse, religion, familiestruktur, traumer og netværkets betydning. Der gives indblik i flygtningenes ressourcer og forventninger til det danske samfund, og bud på hvordan vi bedst støtter flygtningefamilierne til trivsel og integration. Vi skal se på hvordan vi tager imod de uledsagede børn og sluser dem ind i vores uddannelsessystem samt hvordan vi bedst støtter de mænd som kommer alene. Ligeledes er samarbejdet blandt fagfolk og med vores frivillige, en vigtig del af integrationsarbejdet. 

 

Faggrupper

Socialrådgivere, mentorer, pædagoger, sprogpersonale, studievejledere, lærer, sundhedspersonale, sygepljersker, læger, psykologer, terapeuter, frivillige, behandlere, ergo- og fysioterapeuter, psykiatri, tandlæger m.fl.

 

Temadagens oplægsholder

Underviser Henrik Kokborg har 17 års erfaring i arbejdet med flygtninge og indvandrere. Henrik har arbejdet pædagogisk med flygtninge og indvandrerfamilier, og unge kriminelle. Henrik har arbejdet i forskellige integrationsprojekter samt som sagsbehandler på jobcenter. Henrik har i mange år været støtte- kontaktperson både frivilligt og kommunalt for familier fra ikke vestlige lande.

Henrik rådgiver fagfolk i deres arbejde med børn og unge, der er kriminelle og bevæger sig i de radikaliserede miljøer.
Desuden rådgiver Henrik forældre, hvis børn har været eller er draget i krig i Syrien.

Henrik rejser 2 gange årligt til forskellige konfliktområder for at besøge flygtningelejre, yde nødhjælp, møde befolkningen i krigsområderne, samt tale med dem som er i krig. 

 

Tid og sted

 

Efterår 2017:

Torsdag den 23. nov. 2017, AaB Konference, Harald Jensens Vej 9, 9000 Aalborg

 

Forår 2018: Datoer endnu ikke fastlagt

Hou Søsportscenter/Egmonthøjskolen (sidste tilmeldingsfrist ca. 1 uge før afholdelse af temadag)

 Villavej 25, 8300 Odder

Parkering. Gratis. Mulighed for overnatning.

 

Unika Kursuscenter (sidste tilmeldingsfrist ca. 2 uger før afholdelse af temadag. OBS begrænsede antal pladser)

F86 – afklaring og beskæftigelse
Finsensvej 86 5.tv, 2000 Frederiksberg

S-tog og metro
Standser på Flintholm Station. Kursuscentret ligger i gå-afstand

Bus 30

Standser på Finsensvej lige efter Flintholm Allé. Du skal blot gå 10 meter tilbage ad Finsensvej til nr. 86.

Bil
Parkering mod betaling på Finsensvej og Flintholm Allé


Pris

Temadagen incl. materialer og forplejning hele dagen, koster 1550 kr. excl. moms pr. deltager


Program

Læs om programmet her

knap