De helt særlige udfordringer i arbejdet med
småbørn fra ikke vestlig kultur

 

Måden hvorpå børn opdrages, er kulturbestemt og der er stor forskel på vestlig og ikke-vestlig børneopdragelse.
Mange ikke-vestlige forældre opdrager ubevidst deres børn med normer og værdier, der passer til den kultur som familien oprindelig kommer fra. Det giver disse småbørn ekstra udfordringer i forhold til deres etnisk danske jævnaldrende i institutionerne og dagtilbud, og i skole og uddannelsessystemet.
 
Med fokus på det forebyggende arbejde er temadagens formål, at give fagfolk en indsigt i den kulturbaserede børneopdragelse, der finder sted i mange ikke-vestlige familier, og de konsekvenser det kan få for børnene i deres videre udvikling.
På temadagen undervises der  i den ikke-vestlige børneopdragelse, og vi går i dybden med de pædagogiske indsatsområder og metodevalg, der kan støtte børnene i en positiv og fremadrettet udvikling.

 

Faggrupper

Tandpleje, sundhedspleje, pædagoger, socialrådgivere, sundhedspersonale, lærer, psykiatri, psykologer, PPR, frivillige, sprogkonsulenter, ergo- og fysioterapeuter, behandlere, terapeuter m.fl.

 

Temadagens oplægsholder

 
Henrik Kokborg har igennem de seneste 5 år undervist og rådgivet fagfolk inden for småbørnsområdet. Med et afsæt i 20 års erfaring i arbejdet med integration, både pædagogisk og beskæftigelsesrettet, underviser Henrik 5-6000 fagfolk årligt, fordelt på ca. 75 temadage og oplæg landet over.
Henrik har teoretisk, og praktisk dybdegående kendskab til de ikke vestlige kulturer, og til kulturen i parallelsamfundene, samt i islam og i de islamistiske miljøer.
Ligeledes foretager Henrik 2 gange årligt studierejser til flygtningelejre og konfliktområder i Mellemøsten, for dels at se på vilkårene som flygtning i flygtninglejrene og for at studerer flygtningenes kulturforskelligheder. 

Tid og sted

Forår 2018: 

Tirsdag den 30 januar 2018. Theilgaards, Valdemarshaab 5, 4600 Køge

Tirsdag den 6. februar 2018. Egmonhøjskolen/Hou Søsportscenter, Villavej 25, Hou, 8300 Odder

Tirsdag den 13. marts. 2018. Severin Kursuscenter, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart

Torsdag den 5. april 2018. Theilgaards, Valdemarshaab 5, 4600 Køge

Tirsdag den 8. maj 2018. Egmonhøjskolen/Hou Søsportscenter, Villavej 25, Hou, 8300 Odder

Torsdag den 6. juni 2018. Severin Kursuscenter, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart

 

Pris:

Temadagen incl. materialer og forplejning hele dagen, koster 1450 kr. excl. moms pr. deltager

 

Tilmelding/afmelding:

Sidste tilmelding/afmeldingsfrist ca. 10 dage før afholdelse af temadag. (varierer lidt efter reglerne på kursustedet)

 

Program

Læs om programmet her

 

knap