De helt særlige udfordringer i arbejdet med
småbørn fra ikke vestlig kultur

 

På denne temadag belyses forældrenes ofte skjulte kulturelle, religiøse og sproglige barrierer. Der undervises i forskelligheden i børneopdragelse, kønsroller, den kollektivistiske familiestruktur, social kontrol, ære og skam. Der undervises i forældrenes traumer og psykiske lidelser, og hvorpå dette påvirker børnenes trivsel og opvækst. Denne temadag er vigtig i forhold hvordan vi forebygger børns mistrivsel, og splittelse mellem egen kulturbaggrund og den danske kultur. Det gode forældresamarbejde opnås bedst med indsigt og forståelse for forældrenes kulturbaggrund samt indsigt i forældrenes vilkår og trivsel. Overordnede fokus på denne dag er, at vi med større indsigt og forståelse forbedrer muligheden for det forebyggende arbejde i småbørnsfamilierne.

 

Faggrupper

Tandpleje, sundhedspleje, pædagoger, socialrådgivere, sundhedspersonale, lærer, psykiatri, psykologer, PPR, frivillige, sprogkonsulenter, ergo- og fysioterapeuter, behandlere, terapeuter m.fl.

 

Temadagens oplægsholder

Underviser Henrik Kokborg har 17 års erfaring i arbejdet med flygtninge og indvandrere. Henrik har arbejdet pædagogisk med flygtninge og indvandrerfamilier, og unge kriminelle. Henrik har arbejdet i forskellige integrationsprojekter samt som sagsbehandler på jobcenter. Henrik har i mange år været støtte- kontaktperson både frivilligt og kommunalt.

Henrik rådgiver fagfolk i deres arbejde med børn og unge, der er kriminelle og bevæger sig i de radikaliserede miljøer.
Desuden rådgiver Henrik forældre, hvis børn har været eller er draget i krig i Syrien. Henrik rejser 2 gange årligt til forskellige konfliktområder for at besøge flygtningelejre, yde nødhjælp, møde befolkningen i krigsområderne, samt tale med dem som er i krig.

 

Tid og sted

Efterår 2017:

Tirsdag den 24. okt. 2017, Aab Konference, Harald Jensens Vej 9, 9000 Aalborg - lukket for tilmelding

*Tirsdag den 28. nov. 2017, Thorstedlund Hotel og Konferencecenter, Herning - *Denne temadag primært fokus på skoletandlæger/plejers arbejde

Tirsdag den 5. dec. 2017, Theilgaarden, Theilgaards Torv 6, 4600 Køge

Tirsdag den 12. dec. 2017, Severin Kursuscenter, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart

 

 

Forår 2018: Datoer endnu ikke fastlagt

Hou Søsportscenter/Egmonthøjskolen (sidste tilmeldingsfrist ca. 1 uge før afholdelse af temadag)

Villavej 25, 8300 Odder

Parkering. Gratis. Mulighed for overnatning

 

Unika Kursuscenter (sidste tilmeldingsfrist ca. 2 uger før afholdelse af temadag. OBS begrænsede antal pladser)

F86 – afklaring og beskæftigelse
Finsensvej 86 5.tv, 2000 Frederiksberg

S-tog og metro
Standser på Flintholm Station. Kursuscentret ligger i gå-afstand

Bus 30
Standser på Finsensvej lige efter Flintholm Allé. Du skal blot gå 10 meter tilbage ad Finsensvej til nr. 86.
Bil

Parkering mod betaling på Finsensvej og Flintholm Allé


Pris

Temadagen incl. materialer og forplejning hele dagen, koster 1550 kr. excl. moms pr. deltager

 

Program

Læs om programmet her

 

knap