Forebyggelse af ekstremisme og radikalisering

Flere undersøgelser har vist at danske muslimer bliver mere religiøse end tidligere. Især blandt 2. og 3. generations unge er stigningen markant og samtidig tilslutter et et stigende antal unge sig ekstremistiske religiøse grupper

For at forstå, hvorfor nogle unge vælger at blive en del af et ekstremistisk miljø, er det en forudsætning at vi får grundig indsigt i årsagerne hertil.

Temadagens formål er forebyggelse. Vi skal kende de mekanismer, der kan være medvirkende årsag til at nogle unge udvikler en ekstremistisk tankegang og derved er i farezonen for at blive radikaliseret af islamistiske grupper.

 

Faggrupper

Politi, fængselsmedarbejdere, pædagoger, UU-vejledere, opsøgende gadeplansmedarbedere, støtte-kontaktpersoner, mentorer, socialrådgivere, lærer, studievejledere, sproglærer, fritid- og klubmedarbejdere, undervisere, behandlere, psykologer, forsorgsmedarbejdere, psykiatri m.fl.

 

Temadagens oplægsholder

Henrik Kokborg har i mange år rådgivet/undervist fagfolk og forældre, hvis børn opholder sig i krig og i de religiøse miljøer. Derudover har Henrik i 17 år arbejdet med børn, unge og familier, både pædagogisk, beskæftigelsesrettet og som projektkoordinator.

Henrik har teoretisk, og praktisk dybdegående kendskab til de forskellige kulturer, islam og islamistiske miljøer. 2 gange årligt rejser Henrik til konfliktområderne for at få et indblik i krigens ødelæggelser, flygtningenes baggrunde og livsbetingelser samt for at komme tæt på vilkårene og livet som flygtning. 

 

Foråret 2018:

Torsdag den 22. marts 2018. Theilgaards, Valdemarshaab 5, 4600 Køge

Tirsdag den 10. april 2018. Ceres Park & Arena, Stadion Allé 70, 8000 Aarhus C

 

 Pris:

Temadagen incl. materialer og forplejning hele dagen, koster 1550 kr. excl. moms pr. deltager

 

Tilmelding/afmelding:

Sidste tilmelding/afmeldingsfrist ca. 10 dage før afholdelse af temadag. (varierer lidt efter reglerne på kursustedet) 

Program

Læs om programmet her

knap