Inklusion af børn og unge i skolealderen med minoritetsbaggrund

 

Vi går i dybden med de udfordringer og problematikker børnene/de unge slås med, og som har sit udspring i familiens ofte skjulte kulturelle, religiøse og sproglige barrierer. Der undervises i familiekultur, opdragelse, forventninger, ære og skam, splittelse ml. flere kulturer, dobbeltliv og social kontrol, kriminalitet som identitet og værdi. Der gives bud på hvordan fagpersoner fremadrettet bedst muligt støtter børnene/de unge og deres familier til bedre trivsel, inklusion og integration i skolegangen, udd. systemet samt i fritiden.


Faggrupper

Lærer, pædagoger, PPR, UU-vejledere, studievejledere, behandlere, socialrådgivere, sundhedsplejersker, tandpleje, fridtid- og klubmedarbejdere, støtte-kontaktpersoner, frivillige, PPR, terapeuter, sundhedspersonale, psykiatri, politi m.fl.

 

Temadagens oplægsholder

Underviser Henrik Kokborg har 17 års erfaring i arbejdet med flygtninge og indvandrere. Henrik har arbejdet pædagogisk med flygtninge og indvandrerfamilier, og unge kriminelle. Henrik har arbejdet i forskellige integrationsprojekter samt som sagsbehandler på jobcenter. Henrik har i mange år været støtte- kontaktperson for unge og familier, både frivilligt og kommunalt.

Henrik rådgiver fagfolk i deres arbejde med børn og unge, der er kriminelle og bevæger sig i de radikaliserede miljøer.
Desuden rådgiver Henrik forældre, hvis børn har været eller er draget i krig i Syrien. Henrik rejser 2 gange årligt til forskellige konfliktområder for at besøge flygtningelejre, yde nødhjælp, møde befolkningen i krigsområderne, samt tale med dem som er i krig. 

  

Tid og sted

Forår 2018:

Torsdag den 22. februar 2018. Theilgaards, Valdemarshaab 5, 4600 Køge

Tirsdag den 6. marts 2018. Severin Kursuscenter, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart

tirsdag den 29. maj  2018. Theilgaards, Valdemarshaab 5, 4600 Køge

Torsdag den 14. juni 2018. Aab Konference, Harald Jensens Vej 9, 9000 Aalborg

 

Pris:

Temadagen incl. materialer og forplejning hele dagen, koster 1550 kr. excl. moms pr. deltager

Tilmelding/afmelding:

Sidste tilmelding/afmeldingsfrist ca. 10 dage før afholdelse af temadag. (varierer lidt efter reglerne på kursustedet)

 

Program

Læs om programmet her

knap