Integration og arbejdsmarkedet

 

For at opnå en vellykket støtte og indsats, er det nødvendigt at der tages udgangspunkt i flygtninge og indvandreres virkelighed, baggrund og kultur. Dette er et vigtigt aspekt til trods for at nogle har boet i DK i flere generationer. På denne temadag er der fokus på familiestruktur, kønsroller, kultur- og identitet, netværkets indflydelse, sygdomsforståelse/overtro, tab og traumer, religionens betydning samt de sproglige barrierer. Med indsigt i kulturforskellighederne og med fokus på trivsel, gives der bud på hvordan vi forbedre muligheden for integration af flygtninge og indvandrere, samt deres efterkommere.

 

Faggrupper

Socialrådgivere, mentorer, pædagoger, sprogpersonale, sundhedspersonale, psykologer, terapeuter, frivillige, behandlere, ergo- og fysioterapeuter, psykiatri, tandlæger m.fl.

 

Temadagens oplægsholder

Underviser Henrik Kokborg har 17 års erfaring i arbejdet med flygtninge og indvandrere. Henrik har arbejdet pædagogisk med flygtninge og indvandrerfamilier, og unge kriminelle. Henrik har arbejdet i forskellige integrationsprojekter samt som sagsbehandler på jobcenter. Henrik har i mange år været støtte- kontaktperson både frivilligt og kommunalt i familier fra ikke vestlige lande.

Henrik rådgiver fagfolk i deres arbejde med børn og unge, der er kriminelle og bevæger sig i de radikaliserede miljøer.
Desuden rådgiver Henrik forældre, hvis børn har været eller er draget i krig i Syrien. Henrik rejser 2 gange årligt til forskellige konfliktområder for at besøge flygtningelejre, yde nødhjælp, møde befolkningen i krigsområderne, samt tale med dem som er i krig.  


Tid og sted

Forår 2018: 

Tirsdag den 20. marts 2018. Hou Søsportscenter/Egmonthøjskolen, Villavej 25, Hou, 8300 Odder.

Mandag den 18. juni 2018. Theilgaards, Valdemarshaab 5, 4600 Køge 

Pris:

Temadagen incl. materialer og forplejning hele dagen, koster 1550 kr. excl. moms pr. deltager

Tilmelding/afmelding:

Sidste tilmelding/afmeldingsfrist ca. 10 dage før afholdelse af temadag. (varierer lidt efter reglerne på kursustedet)

Program

Læs om programmet her

knap