Hvordan øger vi beskæftigelsen blandt flygtninge? 

Udfordringerne med at få indvandrere med flygtning baggrund integreret på arbejdsmarkedet, er komplekse. På trods af fagfolks store arbejdsindsats og mange forskellige tilbud og støttemuligheder, er der en gruppe af flygtningene vi har svært ved at få i selvforsørgelse.

Årsagerne til at en gruppe af flygtningene ikke profiterer af den målrettede indsats, skal i høj grad findes i de forskelle, der er mellem flygtningenes oprindelige kultur, og det danske samfunds kultur. Især på områder som samfundsværdier, familie, uddannelse og arbejde, er der store kulturforskelle, og disse kulturforskelle har direkte indflydelse på, hvorvidt det lykkedes at få den enkelte flygtning i beskæftigelse.

Denne temadag er tilrettelagt med fokus på den gruppe af flygtninge vi har særlige udfordringer med at få i arbejde. Undervisningen går i dybden med årsagerne hertil ud fra en specialiseret og praksisnær indsigt og viden, og der gives bud på kulturelt tilpassede arbejdsmetoder. 

Faggrupper

Socialrådgivere, mentorer, pædagoger, sprogpersonale, sundhedspersonale, psykologer, terapeuter, frivillige, behandlere, ergo- og fysioterapeuter, psykiatri, tandlæger m.fl.

 

Temadagens oplægsholder

Underviser Henrik Kokborg har 17 års erfaring i arbejdet med flygtninge og indvandrere. Henrik har arbejdet pædagogisk med flygtninge og indvandrerfamilier, og unge kriminelle. Henrik har arbejdet i forskellige integrationsprojekter samt som sagsbehandler på jobcenter. Henrik har i mange år været støtte- kontaktperson både frivilligt og kommunalt i familier fra ikke vestlige lande.

Henrik rådgiver fagfolk i deres arbejde med børn og unge, der er kriminelle og bevæger sig i de radikaliserede miljøer.
Desuden rådgiver Henrik forældre, hvis børn har været eller er draget i krig i Syrien. Henrik rejser 2 gange årligt til forskellige konfliktområder for at besøge flygtningelejre, yde nødhjælp, møde befolkningen i krigsområderne, samt tale med dem som er i krig.  


Tid og sted

Forår 2018: 

Tirsdag den 20. marts 2018. Hou Søsportscenter/Egmonthøjskolen, Villavej 25, Hou, 8300 Odder.

Mandag den 18. juni 2018. Theilgaards, Valdemarshaab 5, 4600 Køge 

Pris:

Temadagen incl. materialer og forplejning hele dagen, koster 1450 kr. excl. moms pr. deltager

Tilmelding/afmelding:

Sidste tilmelding/afmeldingsfrist ca. 10 dage før afholdelse af temadag. (varierer lidt efter reglerne på kursustedet)

Program

Læs om programmet her

knap