På dette specialiserede kursus, om anbragte minoritetsbørn, får du en grundlæggende forståelse for de pædagogiske og læringsmæssige udfordringer, der kan opstå med minoritetsbørn og unge, der er anbragt udenfor familien. Derudover vil du på kurset blive præsenteret for en række praksisnære metoder og redskaber i det pædagogiske arbejde med børnene og deres forældre.

Det er en stor indgriben og omvæltning i familiers liv, når børn anbringes udenfor hjemmet. Den gode anbringelse er en stor udfordring og endnu vanskeligere kan det være når, det er børn fra en helt anden kultur end den danske. Her oplever fagfolk ikke bare udfordringer i det daglige arbejde, men i særdeleshed kan børnenes kulturelle baggrund og handlemønstre være svære at gennemskue. Dette giver fagfolk yderligere udfordringer i at støtte børnenes trivsel og udvikling, samt at opnå et trygt og givende forældresamarbejde.

Gennem viden om den kulturbaggrund minoritetsbørn kommer fra, kan du blive bevidst om hvilke metoder og kommunikationsformer, der bidrager til en ny pædagogisk praksis som støtter børnene i deres trivsel og udvikling. Med afsæt i en grundlæggende kulturforståelse, får du desuden en række redskaber og teknikker, som kan lette forældresamarbejdet med minoritetsforældre.

Prisen for dette kursus er:

1.995 kr. ex moms.

Prisen dækker undervisning, materialer og forplejning. Optagelse på kurset sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende men kan selvfølgelig overdrages til en anden.
Faktura sendes ud 1 uge før kursusstart.

Tilmeldingsfrist

5 dage før kursusstart. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.

Ved ønske om afholdelse af kurset hos jer, kontakt os for et uforpligtende tilbud.

Tilmelding

Steder og datoer for dette kursus.

Sjælland:

  • Roskilde, mandag den 28. august 2023, kl. 08.30 – 15.30,  BusinessHouse, Jernbanegade 23, 4000 Roskilde

Jylland:

  • Odder, torsdag den 31. august, kl. 08.00 – 15.30, Hou Søsportscenter, Villavej 25, 8300 Odder

Vores priser:

Prisen for deltagelse på kurset er:

1.995 kr. ex moms.

Prisen dækker undervisning, materialer og forplejning. Optagelse på kurset sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende men kan selvfølgelig overdrages til en anden.
Faktura sendes ud 1 uge før kursusstart.

Tilmeldingsfrist
5 dage før kursusstart. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Har du spørgsmål eller vil have mere viden er du velkommen til at kontakte os.

Hold kurset på din arbejdsplads

Kampagnepris frem til den 31. marts

1 – 3 timers kursus/oplæg:
10.000 kr. ex moms og transportudgifter.
(normalpris: 18.000 kr. ex moms og transportudgifter)

1 hel dags kursus/oplæg:
15.000 kr. ex. moms og transportudgifter.
(normalpris: 24.000 kr. ex. moms og transportudgifter)

Prisen er gældende for op til 50 deltagere.

Har du spørgsmål eller vil have mere viden er du velkommen til at kontakte os.

SE PROGRAMMET HER

Underviser:

Henrik Kokborg

Henrik Kokborg

Underviser

Underviser Henrik Kokborg har 17 års erfaring i arbejdet med flygtninge og indvandrere. Henrik har arbejdet pædagogisk med flygtninge og indvandrerfamilier, og unge kriminelle. Henrik har arbejdet i forskellige integrationsprojekter samt som sagsbehandler på jobcenter. Henrik har i mange år været støtte- kontaktperson både frivilligt og kommunalt i familier fra ikke vestlige lande.

Henrik rådgiver fagfolk i deres arbejde med børn og unge, der er kriminelle og bevæger sig i de radikaliserede miljøer.
Desuden rådgiver Henrik forældre, hvis børn har været eller er draget i krig i Syrien. Henrik rejser 2 gange årligt til forskellige konfliktområder for at besøge flygtningelejre, yde nødhjælp, møde befolkningen i krigsområderne, samt tale med dem som er i krig.

Henrik Kokborg

Faggrupper

Alle faggrupper, der arbejder med at få flygtninge i beskæftigelse eller uddannelse

Henrik Kokborg

Author Henrik Kokborg

More posts by Henrik Kokborg