Få større indsigt i de udfordringer, der er med at få kvinder med flygtningebaggrund i beskæftigelse.

Med afsæt i en grundlæggende kulturforståelse, lærer du en række redskaber og enkle teknikker, som kan lette dit samarbejde med den enkelte flygtningekvinde.

På temadagen vil du erfare, at samarbejdet med flygtningekvinder ikke behøver at være helt så svært. Det fordrer dog, at vi som fagpersoner har indsigt i, hvad der ligger til grund for nogle af kvindernes adfærd; altså hvorfor nogle flygtningekvinder gør, som de gør.

På kurset får du en grundlæggende forståelse for udfordringerne, der er i forhold til at hjælpe flygtningekvinder i beskæftigelse.

Du får blandt andet svar på:

 • Hvordan mange flygtningekvinders liv adskiller sig fra de danske kvinders.
 • Hvorfor det kan være svært at kommunikere med kvinderne?
 • Hvilke værdier og normer, der har indflydelse kvindernes valg.
 • Hvorfor flygtningekvinders sygdomsforståelse og sygdomsbillede er anderledes end danske kvinders.
 • Hvor forskellene er, på det ikke-vestlige- og det danske arbejdsmarked.
 • Hvad du kan gøre for at fremme flygtningekvinders deltagelse på arbejdsmarkedet.
 • Hvorfor det er nødvendigt at differentierer arbejdsmetoderne til den enkelte.
 • Hvorfor det er vigtigt at ændre dine vaner og faglige metoder.
 • Hvordan du via fokus på kulturforskelle og konkrete teknikker kan skabe gode betingelser for samarbejdet med flygtningekvinderne.

Med afsæt i den grundlæggende kulturforståelse lærer du en række redskaber og enkle teknikker, som kan lette dig i dit samarbejde med kvinder, der har flygtningebaggrund.

Temadagen kan også afholdes på din arbejdsplads.
Kontakt os for tilbud her

Temadagen koster 1450 kr. excl. moms pr. deltager.
Inkl. materialer og forplejning hele dagen

SE PROGRAMMET HER

Temadage - Tilmelding

Herunder ses alle lokationer for denne temadag.

 • Tirsdag den 22. oktober 2019. Unika Kursuscenter, Finsensvej 86, 2000 Frederiksberg
 • Onsdag den 20. november 2019. Ålborg Stadion, Harald Jensens Vej 9, 9000 Aalborg
 • Tirsdag den 26. november 2019. Severin Kursuscenter, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart

Faggrupper

Alle faggrupper, der arbejder med at få flygtninge i beskæftigelse eller uddannelse

SE PROGRAMMET HER

Temadagens oplægsholder

Integrationsinfo - Henrik Kokborg

Henrik Kokborg

Underviser

Underviser Henrik Kokborg har 17 års erfaring i arbejdet med flygtninge og indvandrere. Henrik har arbejdet pædagogisk med flygtninge og indvandrerfamilier, og unge kriminelle. Henrik har arbejdet i forskellige integrationsprojekter samt som sagsbehandler på jobcenter. Henrik har i mange år været støtte- kontaktperson både frivilligt og kommunalt i familier fra ikke vestlige lande.

Henrik rådgiver fagfolk i deres arbejde med børn og unge, der er kriminelle og bevæger sig i de radikaliserede miljøer.
Desuden rådgiver Henrik forældre, hvis børn har været eller er draget i krig i Syrien. Henrik rejser 2 gange årligt til forskellige konfliktområder for at besøge flygtningelejre, yde nødhjælp, møde befolkningen i krigsområderne, samt tale med dem som er i krig.

Henrik Kokborg

Faggrupper

Alle faggrupper, der arbejder med at få flygtninge i beskæftigelse eller uddannelse

Temadagens oplægsholder

Integrationsinfo - Henrik Kokborg

Henrik Kokborg

Underviser

Underviser Henrik Kokborg har 17 års erfaring i arbejdet med flygtninge og indvandrere. Henrik har arbejdet pædagogisk med flygtninge og indvandrerfamilier, og unge kriminelle. Henrik har arbejdet i forskellige integrationsprojekter samt som sagsbehandler på jobcenter. Henrik har i mange år været støtte- kontaktperson både frivilligt og kommunalt i familier fra ikke vestlige lande.

Henrik rådgiver fagfolk i deres arbejde med børn og unge, der er kriminelle og bevæger sig i de radikaliserede miljøer.
Desuden rådgiver Henrik forældre, hvis børn har været eller er draget i krig i Syrien. Henrik rejser 2 gange årligt til forskellige konfliktområder for at besøge flygtningelejre, yde nødhjælp, møde befolkningen i krigsområderne, samt tale med dem som er i krig.

Henrik Kokborg

Henrik Kokborg

Author Henrik Kokborg

More posts by Henrik Kokborg