Oplæg til fyraftensmøder, konferencer og workshops målrettet ældre- og sundhedsområdet

 

Se de forskellige oplæg længere nede på siden.

Kulturforståelse i ældreplejen

Oplæg om ældre med minoritetsbaggrund

Kulturelle misforståelser og dilemmaer kan opstå både i arbejdet med de ældre med anden etnisk baggrund samt kollegaer i mellem. I de seneste år er der kommet flere ældre og flere ansatte med anden etnisk baggrund i ældreplejen.

Med indsigt i vores kulturforskelle, syn på sundhed, traditioner og religion, vil det blive lettere at møde de ældre, samt styrke samarbejdet kollegaer i mellem i det daglige arbejde. Det er vigtigt for medarbejderne at forstå de ældres syn på sundhed, sygdom, religion og traditioner. Dette for at kunne imødekomme de ældres behov og dermed give dem til tryghed i alderdommen, med de udfordringer der desuden følger med når man bliver ældre.

Det er også vigtigt for samarbejdet kollegaer imellem ligesom samarbejdet med pårørende, at der er tydelige kulturværdier og traditioner på arbejdspladsen, sådan at både personale og pårørende føler sig inkluderet og trygge.

Dette oplæg er til for at styrke indsigt og viden i vores kulturforskelle, samt have fokus på vigtigheden i at arbejdspladsen har tydelige værdier, der kan imødekomme bredt og give tryghed for både ansatte, de ældre samt deres pårørende.

Sygdomsforståelse blandt flygtninge og indvandrere

Oplæg om sygdomsforståelse

Kulturforskelle, sygdomsopfattelser, sprogbarrierer og manglende kendskab til det danske sundhedssystem præger det sundhedsfaglige arbejde.

For at kunne sikre den bedst mulig støtte og behandling til patienter med flygtningebaggrund, giver dette oplæg en større kulturforståelse. Dette gør det lettere at håndtere en kulturel og religiøs sygdoms- og sundhedsopfattelse, der er så forskellig fra vores.

Formålet hermed er at sikre en øget effekt på samarbejdet og behandlingen af patienter med flygtninge- og indvandrerbaggrund.

Kontakt os for et uforpligtende tilbud

Husk at vi også skræddersyr oplæg efter dit ønske og behov og at det enkelte oplæg kan tilpasses efter ønske om indhold og tid.

Kontakt os her

Om Integrationsinfo

Integrationsinfo har siden 2012 formidlet specialiseret viden om den gruppe af vores flygtninge, indvandrere og efterkommere fagprofessionelle har svært ved at hjælpe til integration.

Integrationsinfo arbejder, ud fra en grundlæggende teori om, at kulturelle og religiøse forskelle er en væsentlig del af årsagsforklaringen til, mange af de integrationsudfordringer vi står over for. Dermed, mener vi også at fagprofessionelles kulturforståelse er nøglen til bedre integration.

Årsagen til, at vores integrationsindsatser ikke virker på alle er, at der er afgørende forskelle på de flygtninge og indvandrere, vi møder i vores arbejde.
I Integrationsinfo arbejder vi derfor med at bevidstgøre disse forskelle, ved at opdele flygtninge, indvandrere og efterkommere i to hovedgrupper.

Den fleksible gruppe:

Den fleksible gruppe er kendetegnet ved, at den er fleksibel i forhold til kultur og religion. I den fleksible gruppe er man klar over, at man er nødt til at tilpasse sin kultur og religion, for at kunne fungere og bidrage til det danske samfund. Ikke at man smider sin kultur og religion væk. man tilpasser den bare.

Den ufleksible gruppe:

Den ufleksible gruppe er kendetegnet ved, at den har et ufleksibel i forhold til kultur og religion. Denne gruppe er ikke indstillet på, at tilpasse kultur og religion til danske forhold. I stedet er der blandt den ufleksible gruppe en forventning om, at samfundet kan og skal tilpasse sig deres kulturelle og religiøse normer og værdier.

Forskellen på de to grupper i praksis

I arbejdet med den fleksible gruppe, vil man oftest opleve at de er modtagelige for vejledning, åben for ny viden osv. Denne gruppe ved, at det er vigtigt at være ude blandt danskerne. De gør brug af foreningslivet og indsatser som f.eks. Venligboerne og Bydelsmødre. De undgår at bosætte sig i parallelsamfundene eller også, flytter de ud af dem så snart lejligheden byder sig. Det er i den fleksible gruppe vi finder dem, der integrerer sig, og bliver til succeshistorierne.

Den ufleksible gruppe isolerer sig ofte fra det omgivende samfund, i lukkede parallelsamfund, styret af massiv negativ social kontrol.
Det er i den ufleksible gruppe integrationsudfordringerne opstår. Det er her, man oftest har udfordringer med beskæftigelse, børneopdragelse, æresrelaterede konflikter, genopdragelsesrejser, negativ social kontrol, radikalisering, kriminalitet, bander osv.

Kultur og religion har været en barriere for en vellykket integrationsindsats

Vi mener at den ufleksibles gruppes kultur og religion har været en barriere for en vellykket integrationsindsats. Derfor er Integrationsinfos undervisning og rådgivning, centreret om den ufleksible gruppes kulturelle og religiøse normer og værdier.
Integrationsinfo arbejder således for at udbrede kendskabet til flygtningenes kultur og religion med henblik på at løfte fagprofessionelles kompetencer og derved at styrke de praksisnære integrationsindsatser.

Integrationsinfos viden er indhentet via 20 års praksisarbejde, feltstudier og tætte relationer med den ufleksible gruppe fra udsatte boligområder. Denne viden suppleres desuden med feltstudier 2 gange årligt til de konfliktområder som flygtningene er flygtet fra.

Henrik Kokborg

Author Henrik Kokborg

More posts by Henrik Kokborg