Oplæg til fyraftensmøder, konferencer og workshops målrettet ældre- og sundhedsområdet

 

Se de forskellige oplæg længere nede på siden.

Kulturforståelse i ældreplejen

Kulturelle misforståelser og dilemmaer kan opstå ældreplejen både med de ældre med anden etnisk baggrund samt kollegaer i mellem. I de seneste år er der kommet flere ældre og flere ansatte med anden etnisk baggrund i ældreplejen.

Med undervisning i kulturforskelle, syn på sundhed, traditioner og religion, vil det blive lettere at møde de ældre, samt styrke samarbejdet kollegaer i mellem i det daglige arbejde. Det er vigtigt for medarbejderne at forstå de ældres syn på sundhed, sygdom, religion og traditioner. Dette for at kunne imødekomme de ældres behov og dermed give dem til tryghed i alderdommen, med de udfordringer der desuden følger med når man bliver ældre.

Det er også vigtigt for samarbejdet kollegaer imellem ligesom samarbejdet med pårørende, at der er tydelige kulturværdier og traditioner på arbejdspladsen, sådan at både personale og pårørende føler sig inkluderet og trygge.

Dette oplæg er til for at styrke indsigt og viden i vores kulturforskelle, samt have fokus på vigtigheden i at arbejdspladsen har tydelige værdier, der kan imødekomme bredt og give tryghed for både ansatte, de ældre samt deres pårørende.

Sygdomsforståelse blandt flygtninge og indvandrere

Kulturforskelle, sygdomsopfattelser, sprogbarrierer og manglende kendskab til det danske sundhedssystem præger det sundhedsfaglige arbejde.

For at kunne sikre den bedst mulig støtte og behandling til patienter med flygtningebaggrund, giver dette oplæg en større kulturforståelse. Dette gør det lettere at håndtere en kulturel og religiøs sygdoms- og sundhedsopfattelse, der er så forskellig fra vores.

Formålet hermed er at sikre en øget effekt på samarbejdet og behandlingen af patienter med flygtninge- og indvandrerbaggrund.

Interkulturel Kommunikation og kulturforståelse

Hvordan kommunikerer I? –  i jeres daglige arbejde med flygtninge og indvandrere, der har en anden kulturel og sproglig baggrund end dansk

Har I et ønske om at styrke jeres kulturforståelse og dermed undgå misforståelser i kommunikationen med mennesker, der har flygtninge og indvandrebaggrund?

Så er dette oplæg om Interkulturel kommunikation og kulturforståelse sikkert noget for jer.

Oplægget Interkulturel kommunikation og kulturforståelse omhandler de mange ubevidste udfordringer, kommunikationen mellem mennesker fra forskellige kulturer indeholder.

Hvis kommunikationen og det faglige budskab skal være virkningsfuld, er det en nødvendighed, at fagprofessionelle har indsigt i kulturforskelle og sproglige barrierer.

Med øget kulturforståelse, bliver fagprofessionelle i stand til at kombinere flere forskellige former for kommunikationsmetoder.

Integrationsinfo.dk – specialiseret viden til fagprofessionelle

Rude Havvej 15 B – 8300 Odder. – Tlf: 42 33 09 66 – Mail: henrik@integrationsinfo.dk

Henrik Kokborg

Author Henrik Kokborg

More posts by Henrik Kokborg