Målgruppe: Fagpersoner i institutioner, skoler og uddannelsessystemet

Det er vigtigt for fagfolk at have baggrundsviden om minoritetsforældres kulturelle baggrund, når de skal samarbejde med visse minoritetsfamilier, fordi kulturelle forskelle kan påvirke forholdet mellem fagpersonen og forældrene og skabe misforståelser og uenighed.

Fagfolk, der har en dybere forståelse for minoritetsforældres børnesyn, kønsroller, hensyn til den kollektive familieære, opdragelsesmæssige tilgange og sprog- og uddannelsesmæssige baggrunde, vil være i stand til at tilpasse deres tilgang til samarbejdet og kommunikationen og undgå at træde over følsomme områder.

Viden om kulturelle forskelle vil også hjælpe fagfolk med at forstå de udfordringer, som minoritetsforældre måske står over for, og give dem mulighed for at støtte dem på en mere effektiv måde.

Endelig vil en god forståelse af kulturelle forskelle hjælpe fagfolk med at opbygge en tillidsfuld og inkluderende samarbejdsrelation med minoritetsforældre, hvilket er afgørende for at sikre det bedste resultat for børnene.

Alt i alt er fagfolks baggrundsviden om minoritetsforældres kulturelle baggrund en vigtig faktor i at sikre et vellykket samarbejde og opnå positive resultater for børnefamilierne.

Formål: At give fagpersonerne viden om kulturen, religionen, autoritær opdragelse, børnesyn, forældreroller, sprogkompetencer, samarbejdsevner, krigstraumer, kønsroller, familieære og forhold til skole hos minoritetsforældre fra MENAPT-landene, samt at skabe en bedre forståelse og kommunikation mellem fagpersoner og forældrene, og at identificere og imødegå eventuelle kulturelle barrierer, der kan hindre et effektivt samarbejde og en positiv udvikling for barnet.

Indhold:

 • Introduktion til kulturelle og religiøse forskelle hos minoritetsforældre fra MENAPT-landene
 • Autoritær opdragelse, børnesyn og forældreroller i kulturen
 • Sproglige kompetencer og samarbejdsevner
 • Krigstraumer og deres påvirkning på forældresamarbejdet
 • Kønsroller og familieære
 • Forholdet til skolen og deres betydning for børnene
 • Praktiske øvelser og diskussioner
 • Afrunding med en strategi for at håndtere udfordringer og styrke forældresamarbejdet

Varighed: 2 dage

Ved gennemførelse af kurset vil deltagerne have fået viden om de kulturelle og religiøse forskelle, samt de specifikke udfordringer og muligheder, som forældre fra MENAPT-landene kan stå overfor i forældresamarbejdet. Deltagerne vil også have fået værktøjer til at skabe en bedre forståelse og kommunikation med forældrene, og til at identificere og imødegå eventuelle kulturelle barrierer, der kan hindre et effektivt samarbejde og en positiv udvikling for barnet.

Prisen for dette kursus er:

3.995 kr. ex moms.

Prisen gælder for 2 kursusdage og dækker undervisning, materialer og forplejning . Optagelse på kurset sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende men kan selvfølgelig overdrages til en anden.
Faktura sendes ud 1 uge før kursusstart.

Tilmeldingsfrist

5 dage før kursusstart. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.

Tilmelding

Steder og datoer for dette kursus:

Sælland:

 • Roskilde, kursusdag 1: onsdag den 21. juni 2023, kl. 08.30 – 15.30,  BusinessHouse, Jernbanegade 23, 4000 Roskilde
 • Roskilde, kursusdag 2: onsdag den 28 juni 2023. kl. 08.30 – 15.30,  BusinessHouse, Jernbanegade 23, 4000 Roskilde

Jylland:

 • Odder, kursusdag 1: mandag den 12. juni 2023, kl. 08.30 – 15.30, Hou Søsportscenter, Villavej 25, 8300 Odder
 • Odder, kursusdag 2: mandag den 19. juni 2023, kl. o9.00 – 16.00,  – Pakhuset, Banegårdsgade 5 – 8300 Odder

Tilmelding til nyhedsbrev.

Vores priser:

Prisen for deltagelse på kurset er:

3.995 kr. ex moms.

Prisen dækker undervisning, materialer og forplejning. Optagelse på kurset sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende men kan selvfølgelig overdrages til en anden.
Faktura sendes ud 2 uge før kursusstart.

Tilmeldingsfrist
5 dage før kursusstart. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Har du spørgsmål eller vil have mere viden er du velkommen til at kontakte os.

Hold kurset på din arbejdsplads

Kontakt os for et tilbud. 

SE PROGRAMMET HER

Underviser:

Henrik Kokborg

Henrik Kokborg

Underviser

Underviser Henrik Kokborg har 17 års erfaring i arbejdet med flygtninge og indvandrere. Henrik har arbejdet pædagogisk med flygtninge og indvandrerfamilier, og unge kriminelle. Henrik har arbejdet i forskellige integrationsprojekter samt som sagsbehandler på jobcenter. Henrik har i mange år været støtte- kontaktperson både frivilligt og kommunalt i familier fra ikke vestlige lande.

Henrik rådgiver fagfolk i deres arbejde med børn og unge, der er kriminelle og bevæger sig i de radikaliserede miljøer.
Desuden rådgiver Henrik forældre, hvis børn har været eller er draget i krig i Syrien. Henrik rejser 2 gange årligt til forskellige konfliktområder for at besøge flygtningelejre, yde nødhjælp, møde befolkningen i krigsområderne, samt tale med dem som er i krig.

Henrik Kokborg

Henrik Kokborg

Author Henrik Kokborg

More posts by Henrik Kokborg