Forældresamarbejdet med minoritetsforældre

Styrk dine Interkulturelle kommunikations- og relationskompetencer, så du får blik for minoritetsforældres synspunkter. Dermed kan du blive bedre til imødekomme de kulturelle og religiøse udfordringer i forældresamarbejdet.

Oplever du fra tid til anden, at forældresamarbejdet med minoritetsforældre kan være udfordrende? Hvordan håndterer du usamarbejdsvillige minoritetsforældre?  Minoritetsforældre, som nægter at erkende at deres barn har særligt behov og brug for en særlig støtte og indsats? De utilfredse og kritiske minoritetsforældre? Eller de sproglige barrierer?

Forskning og kommunale erfaringer viser, at børnene rykker markant, når samarbejdet mellem forældrene og de fagprofessionelle bliver mere tydeligt, ligeværdigt og konkret.

Derfor er der også stor fokus på samarbejdet med forældrene, da samarbejdet er vigtigt for barnets udvikling, læring, trivsel og dannelse.

Der kan være masser af udfordringer i forældresamarbejdet. Men forældresamarbejdet med minoritetsforældre kan være meget komplekst, på grund af kulturelle og religiøse forskelle.

Indsigt i minoritetsforældrenes kultur og religion kan give masser af muligheder!

Vi tilbyder dette praksisnære kursus, hvor du som medarbejder i dagtilbud, skole, institution, forvaltning, sundhedspleje bliver bedre rustet til at imødekomme udfordringer i forældresamarbejdet med minoritetsforældre. Du får styrket din kommunikation og din relationskompetence og får et skarpere blik på forældrenes kulturelle og religiøse udgangspunkt.

Hvad får du ud af kurset?

Viden og indsigt om baggrundene for samarbejdsvanskeligheder med minoritetsforældre

Ny viden om metoder til et konstruktivt samarbejde med minoritetsforældre

Værktøjer til at imødekomme de udfordringer, du oplever i forældresamarbejdet med minoritetsforældre

Faglig sparring og refleksion

Kursusbevis

Datoer - Tilmelding

OBS! Nye datoer kommer snart.

 

Tilmelding til nyhedsbrev.

Pris og betingelser

Pris: 1.695 kr.
Prisen er kr. 1.695 ekskl. moms. Prisen dækker undervisning, materialer og forplejning. Optagelse på kurset sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende men kan selvfølgelig overdrages til en anden.
Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart.
Tilmeldingsfrist
14 dage før kursusstart. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Kurset kan også afholdes lokalt på arbejdspladsen. Kontakt os for tilbud.
SE PROGRAMMET HER

Underviser:

Henrik Kokborg

Henrik Kokborg

Underviser

Underviser Henrik Kokborg har 17 års erfaring i arbejdet med flygtninge og indvandrere. Henrik har arbejdet pædagogisk med flygtninge og indvandrerfamilier, og unge kriminelle. Henrik har arbejdet i forskellige integrationsprojekter samt som sagsbehandler på jobcenter. Henrik har i mange år været støtte- kontaktperson både frivilligt og kommunalt i familier fra ikke vestlige lande.

Henrik rådgiver fagfolk i deres arbejde med børn og unge, der er kriminelle og bevæger sig i de radikaliserede miljøer.
Desuden rådgiver Henrik forældre, hvis børn har været eller er draget i krig i Syrien. Henrik rejser 2 gange årligt til forskellige konfliktområder for at besøge flygtningelejre, yde nødhjælp, møde befolkningen i krigsområderne, samt tale med dem som er i krig.

Henrik Kokborg

Henrik Kokborg

Author Henrik Kokborg

More posts by Henrik Kokborg