Dette specialiserede kursus handler om hvordan vi forebygger religiøs ekstremisme og radikalisering i muslimske miljøer.

For at forstå, hvorfor nogle unge vælger at blive en del af et ekstremistisk religiøst miljø, er det en forudsætning at vi får grundig indsigt i årsagerne hertil.

Kursets formål er at klæde fagprofessionelle på til at forebygge at minoritetsunge tilsutter sig ekstremistiske og radikaliserede religiøse miljøer. Vi skal kende de mekanismer, der kan være medvirkende årsag til at nogle unge udvikler en ekstremistisk tankegang og derved er i farezonen for at blive radikaliseret.

Udbytte af kurset:

  • Du lære at skelne mellem normal religiøsitet og ekstremisme
  • Du får indsigt i, hvordan den negative sociale kontrol kan føre til ekstremisme
  • Du får indsigt og viden om årsagerne til, at mange muslimske unge føler sig splittet mellem to kulturer
  • Du får indsigt og viden om de sociale mediers indflydelse og magt over de unges religiøse valg
  • Du får viden om vigtigheden af forebyggelsesindsatser i 0 – 6 års alderen
  • Du får redskaber til, hvordan man ruster de muslimske unge til mødet med de ekstremistiske og radikaliserede miljøer
  • Du får redskaber til at tale med de unge om deres religiøsitet
  • Du får redskaber og metoder til at håndterer den negative sociale kontrol
  • Du får redskaber til hvordan man etablerer et godt forældresamarbejde

Kontakt os for tilbud her.

Faggrupper

Alle faggrupper, der er i kontakt med unge og familier fra ikke vestlige lande.

SE PROGRAMMET HER

Underviser:

Henrik Kokborg ved fronten i Nordirak

Henrik Kokborg

Underviser

Underviser Henrik Kokborg har 17 års erfaring i arbejdet med flygtninge og indvandrere. Henrik har arbejdet pædagogisk med flygtninge og indvandrerfamilier, og unge kriminelle. Henrik har arbejdet i forskellige integrationsprojekter samt som sagsbehandler på jobcenter. Henrik har i mange år været støtte- kontaktperson både frivilligt og kommunalt i familier fra ikke vestlige lande.

Henrik rådgiver fagfolk i deres arbejde med børn og unge, der er kriminelle og bevæger sig i de radikaliserede miljøer.
Desuden rådgiver Henrik forældre, hvis børn har været eller er draget i krig i Syrien. Henrik rejser 2 gange årligt til forskellige konfliktområder for at besøge flygtningelejre, yde nødhjælp, møde befolkningen i krigsområderne, samt tale med dem som er i krig.

Henrik Kokborg

Faggrupper

Alle faggrupper, der er i kontakt med unge og familier fra ikke vestlige lande.

Temadagens oplægsholder

Integrationsinfo - Henrik Kokborg

Henrik Kokborg

Underviser

Underviser Henrik Kokborg har 17 års erfaring i arbejdet med flygtninge og indvandrere. Henrik har arbejdet pædagogisk med flygtninge og indvandrerfamilier, og unge kriminelle. Henrik har arbejdet i forskellige integrationsprojekter samt som sagsbehandler på jobcenter. Henrik har i mange år været støtte- kontaktperson både frivilligt og kommunalt i familier fra ikke vestlige lande.

Henrik rådgiver fagfolk i deres arbejde med børn og unge, der er kriminelle og bevæger sig i de radikaliserede miljøer.
Desuden rådgiver Henrik forældre, hvis børn har været eller er draget i krig i Syrien. Henrik rejser 2 gange årligt til forskellige konfliktområder for at besøge flygtningelejre, yde nødhjælp, møde befolkningen i krigsområderne, samt tale med dem som er i krig.

Henrik Kokborg

Henrik Kokborg

Author Henrik Kokborg

More posts by Henrik Kokborg