Kan enten afholdes som en hel temadag eller som fyraftensmøde

Denne temadag handler om hvordan vi forebygger religiøs ekstremisme og radikalisering i muslimske miljøer.

For at forstå, hvorfor nogle unge vælger at blive en del af et ekstremistisk religiøst miljø, er det en forudsætning at vi får grundig indsigt i årsagerne hertil.

Temadagens formål er forebyggelse. Vi skal kende de mekanismer, der kan være medvirkende årsag til at nogle unge udvikler en ekstremistisk tankegang og derved er i farezonen for at blive radikaliseret.

Udbytte fra temadagen:

  • Du lære at skelne mellem normal religiøsitet og ekstremisme
  • Du får indsigt i, hvordan den negative sociale kontrol kan føre til ekstremisme
  • Du får indsigt og viden om årsagerne til, at mange muslimske unge føler sig splittet mellem to kulturer
  • Du får indsigt og viden om de sociale mediers indflydelse og magt over de unges religiøse valg
  • Du får viden om vigtigheden af forebyggelsesindsatser i 0 – 6 års alderen
  • Du får redskaber til, hvordan man ruster de muslimske unge til mødet med de ekstremistiske og radikaliserede miljøer
  • Du får redskaber til at tale med de unge om deres religiøsitet
  • Du får redskaber og metoder til at håndterer den negative sociale kontrol
  • Du får redskaber til hvordan man etablerer et godt forældresamarbejde

Kontakt os for tilbud her.

Faggrupper

Alle faggrupper, der er i kontakt med unge og familier fra ikke vestlige lande.

SE PROGRAMMET HER

Temadagens oplægsholder

Henrik Kokborg ved fronten i Nordirak

Henrik Kokborg

Underviser

Underviser Henrik Kokborg har 17 års erfaring i arbejdet med flygtninge og indvandrere. Henrik har arbejdet pædagogisk med flygtninge og indvandrerfamilier, og unge kriminelle. Henrik har arbejdet i forskellige integrationsprojekter samt som sagsbehandler på jobcenter. Henrik har i mange år været støtte- kontaktperson både frivilligt og kommunalt i familier fra ikke vestlige lande.

Henrik rådgiver fagfolk i deres arbejde med børn og unge, der er kriminelle og bevæger sig i de radikaliserede miljøer.
Desuden rådgiver Henrik forældre, hvis børn har været eller er draget i krig i Syrien. Henrik rejser 2 gange årligt til forskellige konfliktområder for at besøge flygtningelejre, yde nødhjælp, møde befolkningen i krigsområderne, samt tale med dem som er i krig.

Henrik Kokborg

Faggrupper

Alle faggrupper, der er i kontakt med unge og familier fra ikke vestlige lande.

Temadagens oplægsholder

Integrationsinfo - Henrik Kokborg

Henrik Kokborg

Underviser

Underviser Henrik Kokborg har 17 års erfaring i arbejdet med flygtninge og indvandrere. Henrik har arbejdet pædagogisk med flygtninge og indvandrerfamilier, og unge kriminelle. Henrik har arbejdet i forskellige integrationsprojekter samt som sagsbehandler på jobcenter. Henrik har i mange år været støtte- kontaktperson både frivilligt og kommunalt i familier fra ikke vestlige lande.

Henrik rådgiver fagfolk i deres arbejde med børn og unge, der er kriminelle og bevæger sig i de radikaliserede miljøer.
Desuden rådgiver Henrik forældre, hvis børn har været eller er draget i krig i Syrien. Henrik rejser 2 gange årligt til forskellige konfliktområder for at besøge flygtningelejre, yde nødhjælp, møde befolkningen i krigsområderne, samt tale med dem som er i krig.

Henrik Kokborg

Henrik Kokborg

Author Henrik Kokborg

More posts by Henrik Kokborg