Mangler du oplæg til fyraftensmøder, temadage, konferencer og workshops?

Her finder du eksempler på vores oplæg til fyraftensmøder, temadage, konferencer og workshops. 
Vores oplæg tager afsæt i praksis og spejler hverdagen som fagprofessionel ansat i kommune eller region. De forskellige oplæg giver dig og dine kollegaer et fælles fagligt fundament og nye indsigter, værktøjer og metoder, så du kan løse dine opgaver på en ny og forbedret måde.
 

2024 FAGLIGE OPLÆG TIL FYRAFTENSMØDER, TEMADAGE, KONFERENCER OG WORKSHOPS

Oplæg om negativ social kontrol blandt børn og unge

Social kontrol blandt minoritetsbørn -og unge har ikke bare stor indflydelse på den enkeltes trivsel, læring, udvikling, muligheder og valg. Den har også indflydelse på klassefællesskabet, undervisningen og forældresamarbejdet.

Målet med dette oplæg er at give en bredere forståelse af æresrelateret/negativ social kontrols indflydelse på minoritetsbørn- og unge. Herunder øge forståelsen for den sociale kontrols mekanismer og dens indvirkning på lærere og pædagogers daglige arbejde med børn og unge, samt dens påvirkning af klassefællesskabet.

Få et uforpligtende tilbud

Oplæg om underretninger på minoritetsbørn og unge

Når fagprofessionelle sender- eller modtager underretninger på etnisk danske børn, bliver de som udgangspunkt håndteret med dybdegående viden og indsigt i dansk kulturs sociale problemstillinger.
Men når der skal indgives eller modtages underretninger på minoritetsbørn og unge, slår de danske metoder og analysemodeller ikke altid til. Årsagen er, at de fleste fagpersoner ikke har samme indsigt i årsagerne til minoritetsfamiliers sociale udfordringer.

Oplægget giver viden og indsigt i minoritetsfamiliers kultur og religion, så den fagproffesionelle bliver bedre til at vurdere hvornår der skal underrettes, samt hvordan der skal handles.

Få et uforpligtende tilbud

Oplæg om tosprogede børn i dagtilbud

For nogle minoritetsbørn kan mødet med dagtilbud være en udfordring. Måden hvorpå børn opdrages og stimuleres, er forskellig fra kultur til kultur. Der er forskel på danske børns opdragelse og den opdragelse børn med flygtninge -og indvandrerbaggrund får.

Dette kursus/oplæg, giver en dybdegående interkulturel indsigt i de forskelle som omhandler familieværdier, børnesyn, børneopdragelse, forældreroller. Ikke at forglemme har oplægget fokus på hvordan man med interkulturel kommunikation kan styrke forældresamarbejdet.

Få et uforpligtende tilbud

Oplæg om tosprogede børn i grundskolen

Mange minoritetsforældre opdrager ubevidst deres børn til at passe ind i den kultur, som de selv er kommet fra. Således bliver børnene ikke i samme grad, som etnisk danske børn, klædt på til at møde det danske skole- og uddannelsessystem. Det danske skole- og uddannelsessystem er nemlig tilpasset den danske kulturs måde at opdrage på.

Dette oplæg giver en grundlæggende forståelse for de pædagogiske og læringsmæssige udfordringer, der kan opstå med minoritetsbørn- og unge. Samt giver bud på, hvordan børn og unges læring og trivsel styrkes.

Få et uforpligtende tilbud

Oplæg om anbragte børn og unge med minoritetsbaggrund

Processen med at anbringe børn og unge er fyldt med smerte og frustrationer hos familien. For mange minoritetsfamilier, er det ligeledes forbundet med stor skam og ærestab at få deres barn anbragt på institution eller i plejefamilie.

Oplægget giver en dybdegående indsigt i de sociale problemer der kan opstå i den kollektivistiske familiekultur, og giver en række praksisnære interkulturelle metoder og redskaber i det socialfaglige arbejde minoritetsbørn og deres forældre.
Således går dette kursus/oplæg i dybden med minoritetsfamiliers opbygning og funktion, familiens ære, social kontrol og ikke mindst forældresamarbejdet.

Få et uforpligtende tilbud

Oplæg om forældresamarbejdet med minoritetsforældre

Med indsigt i minoritetsforældres kulturelle og religiøse baggrund, bliver det lettere at sætte sig ind i forældrenes værdier, og ikke mindst de dilemmaer de står overfor i opdragelsen af deres børn samt de valg de skal tage, som får betydning for deres børns fremtid.

Dette oplæg handler i bund og grund om interkulturel kommunikation. Du bliver klædt på til, at møde forældrenes frustrationer med en forståelse og indsigt, samtidig med at du får dine budskaber igennem. Du opnår viden om, hvordan du skal håndtere og kommunikere med forældrene for at opnå et konstruktivt samarbejde.

Få et uforpligtende tilbud

Oplæg om radikalisering og ekstremisme blandt minoritetsunge

Børn og unge, der vokser op med en anden kulturel baggrund end den danske, kan føle sig splittet og have oplevelse af ikke at høre til nogen steder. Dette kan bevirke, at de splittede unge søger ind i islamistiske miljøer. Her møder de unge en stærk fællesskabsfølelse og det religiøse fællesskab giver dem et mål, der rækker ud over dem selv.

På dette oplæg vil du blive klædt på til at spotte og forebygge de radikaliseringsprocesser som identitetssøgende unge muslimer kan blive udsat for. Du vil blive præsenteret for en række metoder og redskaber til at styrke samarbejdet med den unge og dennes familie.

Få et uforpligtende tilbud

Oplæg om minoritetsbørn i tandplejen

Nogle minoritetsbørn kommer med et stort behandlingsbehov og dårlig mundhygiejne. Samarbejdet med forældrene kan være besværliggjort af sprogbarrierer og kulturelle misforståelser mv..

Oplægget giver indblik i interkulturel sygdomsforståelse, sundhedsopfattelser, kønsroller og betydningen af børneopdragelsens indvirken på mundhygiejne og sundhed. Derudover vil der være fokus på, hvordan man mest hensigtsmæssigt kommunikerer med forældrene, med eller uden brug af tolk.

Få et uforpligtende tilbud

Oplæg om ukrainske flygtningebørn i dagtilbud og skoler

Situationen i Ukraine har på kort tid ændret sig med Putins angreb på landet. Det har resulteret i at der kommer mange ukrainske flygtninge til Danmark, og ud i institutioner og skoler.

På dette oplæg får du introduktion til Ukraine og viden om flygtninges kulturelle baggrund, samt hvordan de adskiller sig fra andre flygtningegrupper. Du får viden og redskaber til, hvordan du møder og støtter børn og forældre, der er flygtet fra krig. Du får viden om, hvordan man som fagprofessionelle kan hjælpe med at skabe en normal hverdag , og hvordan dagtilbud og skole kan fungere som en nødvendig helle og frirum fra krigen.

Få et uforpligtende tilbud

Fandt du ikke det oplæg du har brug for?

Hvis du har spørgsmål eller leder efter et skræddersyet oplæg eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Få nyhedsbrev med sidste nyt

Integrationsinfo.dk – Lemmestrupvej 22 – 8300 Odder – Tlf.nr: 4233 0966 – e-mail: henrik@integrationsinfo.dk

Henrik Kokborg

Author Henrik Kokborg

More posts by Henrik Kokborg