Den tidlige jobrettede integrationsindsats til flygtninge virker for mænd – men ikke for kvinder.

Det viser en ny analyse fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed, som kan læses her.

I kommunerne er alles fokus rettet mod indvandrerkvinderne, men der er ikke så mange succeshistorier. Dette kursus går i dybden med årsagerne og hvad, der skal til for at få flere flygtningekvinder i beskæftigelse.

Årsagerne til, at en gruppe af kvinder fra ikke-vestlige lande, ikke profiterer af den målrettede indsats, skal i høj grad findes i kulturforskellene. Især på områder som samfunds- og familieværdier, kønsroller og uddannelse er kulturforskellene store. Disse forskelle har indflydelse på, hvorvidt det lykkedes at få den enkelte kvinde i beskæftigelse.

Efter kurset har du:

  • viden om det ikke-vestlig kvindeliv, kønsroller, ære og skam og flygtningekvindernes kompetencer.
  • viden om hvilke påvirkninger den negative sociale kontrol har på kvindernes valg.
  • indsigt i flygtningekvinders sygdomsforståelse og sygdomsbillede.
  • viden om forskellen på det ikke-vestlige og det danske arbejdsmarked.
  • viden om, hvad du kan gøre for at fremme flygtningekvinders deltagelse på arbejdsmarkedet.
  • fået forståelse for nødvendigheden af at differensgerer arbejdsmetoderne til den enkelte.
  • fået ny viden til at ændre dine vaner og faglige beslutninger.
  • fået øje på nye metoder og indsatsområder.

Dette kursus kan også afholdes lokalt hos jer, enten som en hel dag eller som fyraftensmøde.
Kontakt os for tilbud her.

Temadagen koster 1450 kr. excl. moms pr. deltager.
Inkl. materialer og forplejning hele dagen

SE PROGRAMMET HER

Temadage - Tilmelding

Herunder ses alle lokationer for denne temadag.

  • Torsdag den 23. maj 2019. Theilgaards, Theilgaards Torv 6, 4600 Køge
  • Torsdag den 13. juni 2019. Severin Kursuscenter, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart

Faggrupper

Alle faggrupper, der arbejder med at få flygtninge i beskæftigelse eller uddannelse

SE PROGRAMMET HER

Temadagens oplægsholder

Integrationsinfo - Henrik Kokborg

Henrik Kokborg

Underviser

Underviser Henrik Kokborg har 17 års erfaring i arbejdet med flygtninge og indvandrere. Henrik har arbejdet pædagogisk med flygtninge og indvandrerfamilier, og unge kriminelle. Henrik har arbejdet i forskellige integrationsprojekter samt som sagsbehandler på jobcenter. Henrik har i mange år været støtte- kontaktperson både frivilligt og kommunalt i familier fra ikke vestlige lande.

Henrik rådgiver fagfolk i deres arbejde med børn og unge, der er kriminelle og bevæger sig i de radikaliserede miljøer.
Desuden rådgiver Henrik forældre, hvis børn har været eller er draget i krig i Syrien. Henrik rejser 2 gange årligt til forskellige konfliktområder for at besøge flygtningelejre, yde nødhjælp, møde befolkningen i krigsområderne, samt tale med dem som er i krig.

Henrik Kokborg

Faggrupper

Alle faggrupper, der arbejder med at få flygtninge i beskæftigelse eller uddannelse

Temadagens oplægsholder

Integrationsinfo - Henrik Kokborg

Henrik Kokborg

Underviser

Underviser Henrik Kokborg har 17 års erfaring i arbejdet med flygtninge og indvandrere. Henrik har arbejdet pædagogisk med flygtninge og indvandrerfamilier, og unge kriminelle. Henrik har arbejdet i forskellige integrationsprojekter samt som sagsbehandler på jobcenter. Henrik har i mange år været støtte- kontaktperson både frivilligt og kommunalt i familier fra ikke vestlige lande.

Henrik rådgiver fagfolk i deres arbejde med børn og unge, der er kriminelle og bevæger sig i de radikaliserede miljøer.
Desuden rådgiver Henrik forældre, hvis børn har været eller er draget i krig i Syrien. Henrik rejser 2 gange årligt til forskellige konfliktområder for at besøge flygtningelejre, yde nødhjælp, møde befolkningen i krigsområderne, samt tale med dem som er i krig.

Henrik Kokborg

Henrik Kokborg

Author Henrik Kokborg

More posts by Henrik Kokborg