Få Interkulturel forståelse til arbejdet med børn og unge med minoritetsbaggrund

På dette socialfaglige kursus, fokuserer vi på tosprogede børn og unge, og de udfordringer, de møder i skolens og institutionernes læringsmiljø. Tosprogede børn og unge kan opleve en hverdag, der adskiller sig kulturelt fra det miljø, de ellers færdes i, hvilket kan føre til følelser af marginalisering på fagligt, sprogligt, socialt og kulturelt plan. Dette kan have alvorlige konsekvenser for børnenes og den unges udvikling, trivsel og faglige præstationer.

Gennem kurset vil du få viden om tosprogede børn og unges opdragelse og opvækstvilkår, og hvordan dette påvirker klassefællesskabet, deres faglige forudsætninger og trivsel. Du vil også blive bevidst om de metoder og virkemidler, der kan bidrage til en hensigtsmæssig kommunikativ og læringsmæssig praksis i institutioner og skoler, således at tosprogede børn og unge oplever disse steder som relevante og rart at være i.

Ved at fokusere på tosprogede børn og unge, vil du få en grundlæggende forståelse for de kommunikative og læringsmæssige udfordringer, der kan opstå med disse elever, og lære hvordan du med små ændringer i din praksis kan tilrettelægge en undervisning, der bidrager til at tosprogede børn og unge oplever skolen, gymnasiet og fritidstilbud som relevante og rart at være i.

Du vil desuden få en række redskaber og enkle teknikker, som kan hjælpe med at forbedre forældresamarbejdet med tosprogede forældre og forstå de kulturelle forskelle, der kan være i opdragelsen og forventningerne til børnene. På denne måde kan du sikre en hensigtsmæssig komminikativ og læringsmæssig praksis for tosprogede børn og unge i skolens og institutionernes læringsmiljø.

Prisen for dette kursus er:

1.995 kr. ex moms.

Prisen dækker undervisning, materialer og forplejning. Optagelse på kurset sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende men kan selvfølgelig overdrages til en anden.
Faktura sendes ud 1 uge før kursusstart.

Tilmeldingsfrist

5 dage før kursusstart. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.

Tilmelding

Steder og datoer for dette kursus.

Sjælland:

  • Roskilde, tirsdag den 24. oktober 2023, kl. 08.30 – 15.30,  BusinessHouse, Jernbanegade 23, 4000 Roskilde

Jylland:

  • Odder, torsdag den 12. oktober 2023, kl. 08.30 – 15.30, Hou Søsportscenter, Villavej 25, 8300 Odder

Vores priser:

Prisen for deltagelse på kurset er:

1.995 kr. ex moms.

Prisen dækker undervisning, materialer og forplejning. Optagelse på kurset sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende men kan selvfølgelig overdrages til en anden.
Faktura sendes ud 1 uge før kursusstart.

Tilmeldingsfrist
5 dage før kursusstart. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Har du spørgsmål eller vil have mere viden er du velkommen til at kontakte os.

Hold kurset på din arbejdsplads

1 – 3 timers kursus/oplæg:
12.000 kr. ex moms og transportudgifter.

1 hel dags kursus/oplæg:
18.000 kr. ex. moms og transportudgifter.

Prisen er gældende for op til 50 deltagere.

Har du spørgsmål eller vil have mere viden er du velkommen til at kontakte os.

SE PROGRAMMET HER

Underviser

Integrationsinfo - Henrik Kokborg

Henrik Kokborg

Underviser

Underviser Henrik Kokborg har 17 års erfaring i arbejdet med flygtninge og indvandrere. Henrik har arbejdet pædagogisk med flygtninge og indvandrerfamilier, og unge kriminelle. Henrik har arbejdet i forskellige integrationsprojekter samt som sagsbehandler på jobcenter. Henrik har i mange år været støtte- kontaktperson både frivilligt og kommunalt i familier fra ikke vestlige lande.

Henrik rådgiver fagfolk i deres arbejde med børn og unge, der er kriminelle og bevæger sig i de radikaliserede miljøer.
Desuden rådgiver Henrik forældre, hvis børn har været eller er draget i krig i Syrien. Henrik rejser 2 gange årligt til forskellige konfliktområder for at besøge flygtningelejre, yde nødhjælp, møde befolkningen i krigsområderne, samt tale med dem som er i krig.

Henrik Kokborg

Faggrupper

Lærer, pædagoger, PPR, UU-vejledere, studievejledere, behandlere, socialrådgivere, sundhedsplejersker, tandpleje, fridtid- og klubmedarbejdere, støtte-kontaktpersoner, frivillige, PPR, terapeuter, sundhedspersonale, psykiatri, politi m.fl.

Temadagens oplægsholder

Integrationsinfo - Henrik Kokborg

Henrik Kokborg

Underviser

Underviser Henrik Kokborg har 17 års erfaring i arbejdet med flygtninge og indvandrere. Henrik har arbejdet pædagogisk med flygtninge og indvandrerfamilier, og unge kriminelle. Henrik har arbejdet i forskellige integrationsprojekter samt som sagsbehandler på jobcenter. Henrik har i mange år været støtte- kontaktperson både frivilligt og kommunalt i familier fra ikke vestlige lande.

Henrik rådgiver fagfolk i deres arbejde med børn og unge, der er kriminelle og bevæger sig i de radikaliserede miljøer.
Desuden rådgiver Henrik forældre, hvis børn har været eller er draget i krig i Syrien. Henrik rejser 2 gange årligt til forskellige konfliktområder for at besøge flygtningelejre, yde nødhjælp, møde befolkningen i krigsområderne, samt tale med dem som er i krig.

Henrik Kokborg

Henrik Kokborg

Author Henrik Kokborg

More posts by Henrik Kokborg