Dette kursus kan også afholdes lokalt hos jer, enten som en hel dag eller som fyraftensmøde.
Kontakt os for tilbud her.

Børn og unge med flygtning og indvandrebaggrund

På dette kursus får du en grundlæggende forståelse for de pædagogiske og læringsmæssige udfordringer, der kan opstå med minoritetsetniske børn og unge i skolens læringsrum.

Lær hvordan du med små ændringer i din pædagogiske praksis, kan tilrettelægge en undervisning der bidrager til, at også minoritetsetniske elever oplever skolen og fritidstilbud som et relevant og rart sted at være.

Minoritetsetniske børn og unge møder ofte en hverdag i skolen, som kulturelt adskiller sig fra det miljø de ellers færdes i. På den måde kan minoritetsetniske børn og unge komme til, at føle sig marginaliseret såvel fagligt, sprogligt, socialt eller kulturelt. Det kan let få alvorlige konsekvenser for barnet og den unges faglige præstationer, men også på deres trivsel og selvforståelse.

Gennem viden om de kulturforskelle minoritetsetniske børn dagligt navigerer i, kan du blive bevidst om hvilke metoder og virkemidler, der bidrager til en hensigtsmæssig pædagogisk praksis i skolen. Så også minoritetsetniske elever oplever skolen som et relevant og rart sted for dem.

Med afsæt i en grundlæggende kulturforståelse, får du desuden en række redskaber og enkle teknikker, som kan lette forældresamarbejde med de minoritetsetniske forældre.

Du får blandt andet svar på:

  • Hvordan minoritetsetniske børn og unges opdragelse kulturelt adskiller sig fra den danske, og hvordan det påvirker din pædagogiske praksis.
  • Hvordan mange minoritetsforældre forventninger er til din og skolens rolle i forhold til deres børns læring.
  • Hvorfor og hvordan negativ social kontrol har indflydelse på minoritetsetniske børn og unges trivsel, læring og samarbejde.
  • Hvordan du via fokus på kulturforskelle og konkrete teknikker kan skabe bedre betingelser for samarbejdet med minoritetsforældre.
  • Hvordan en pædagogisk praksis utilsigtet kan få en ekskluderende betydning for eleverne.
  • Hvordan du via bevidstgørelse om kulturforskelle kan udvikle en værktøjskasse med pædagogiske metoder og virkemidler, der kan medvirke til at minoritetsetniske børn, unge og forældre vil føle sig forstået og inkluderet.
SE PROGRAMMET HER

Datoer - Tilmelding

Herunder ses alle lokationer for dette kursus.

Tirsdag den 26. oktober 2021. kl.: 08.00 – 15.30 –  Severin Kursuscenter, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart
Hvis du vil have besked om nye datoer for vores kurser skal du bare tilmelde dig til vores nyhedsbreve.

Priser og betingelser

Pris: 2.495 kr.

Prisen er kr. 2.495 ekskl. moms. Prisen dækker undervisning, materialer og forplejning. Optagelse på kurset sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende men kan selvfølgelig overdrages til en anden.
Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart.
Tilmeldingsfrist
14 dage før kursusstart. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Kurset kan også afholdes lokalt på arbejdspladsen. Kontakt os for tilbud.
SE PROGRAMMET HER

Underviser

Integrationsinfo - Henrik Kokborg

Henrik Kokborg

Underviser

Underviser Henrik Kokborg har 17 års erfaring i arbejdet med flygtninge og indvandrere. Henrik har arbejdet pædagogisk med flygtninge og indvandrerfamilier, og unge kriminelle. Henrik har arbejdet i forskellige integrationsprojekter samt som sagsbehandler på jobcenter. Henrik har i mange år været støtte- kontaktperson både frivilligt og kommunalt i familier fra ikke vestlige lande.

Henrik rådgiver fagfolk i deres arbejde med børn og unge, der er kriminelle og bevæger sig i de radikaliserede miljøer.
Desuden rådgiver Henrik forældre, hvis børn har været eller er draget i krig i Syrien. Henrik rejser 2 gange årligt til forskellige konfliktområder for at besøge flygtningelejre, yde nødhjælp, møde befolkningen i krigsområderne, samt tale med dem som er i krig.

Henrik Kokborg

Faggrupper

Lærer, pædagoger, PPR, UU-vejledere, studievejledere, behandlere, socialrådgivere, sundhedsplejersker, tandpleje, fridtid- og klubmedarbejdere, støtte-kontaktpersoner, frivillige, PPR, terapeuter, sundhedspersonale, psykiatri, politi m.fl.

Temadagens oplægsholder

Integrationsinfo - Henrik Kokborg

Henrik Kokborg

Underviser

Underviser Henrik Kokborg har 17 års erfaring i arbejdet med flygtninge og indvandrere. Henrik har arbejdet pædagogisk med flygtninge og indvandrerfamilier, og unge kriminelle. Henrik har arbejdet i forskellige integrationsprojekter samt som sagsbehandler på jobcenter. Henrik har i mange år været støtte- kontaktperson både frivilligt og kommunalt i familier fra ikke vestlige lande.

Henrik rådgiver fagfolk i deres arbejde med børn og unge, der er kriminelle og bevæger sig i de radikaliserede miljøer.
Desuden rådgiver Henrik forældre, hvis børn har været eller er draget i krig i Syrien. Henrik rejser 2 gange årligt til forskellige konfliktområder for at besøge flygtningelejre, yde nødhjælp, møde befolkningen i krigsområderne, samt tale med dem som er i krig.

Henrik Kokborg

Henrik Kokborg

Author Henrik Kokborg

More posts by Henrik Kokborg