Styrk dine interkulturelle kompetencer i arbejdet med tosprogede børn og deres forældre

På dette praksisnære kursus, fokuserer vi på tosprogede børn i grundskolen, og de udfordringer de møder i skolens læringsmiljø. Tosprogede børn og unge kan opleve en hverdag, der adskiller sig kulturelt fra det miljø, de ellers færdes i.  Hvilket kan føre til følelser af marginalisering på fagligt, sprogligt, socialt og kulturelt plan. Dette kan have konsekvenser for børnenes udvikling, trivsel og faglige præstationer.

Gennem kurset vil du få viden om tosprogede børns opdragelse og opvækstvilkår, samt hvordan dette påvirker klassefællesskabet, deres faglige udvikling og trivsel. Du vil blive bevidst om de metoder og virkemidler, der kan bidrage til en hensigtsmæssig kommunikativ og læringsmæssig praksis, således at tosprogede børn oplever grundskolen som relevante og rart at være i.

Med en styrkelse af dine interkulturelle kompetencer, vil du få en grundlæggende forståelse for de kommunikative og læringsmæssige udfordringer, der kan opstå i arbejdet med disse elever og deres forældre. Du vil blive bevidst om hvordan du med små ændringer i din praksis kan tilrettelægge en undervisning, der bidrager til at tosprogede børn oplever grundskolen som relevante og rart at være i.

Du vil desuden få en række redskaber og enkle teknikker, som kan hjælpe med at forbedre forældresamarbejdet og få forståelse for de kulturelle forskelle, der kan være i opdragelsen og forventningerne til børnene. På denne måde kan du sikre en hensigtsmæssig komminikativ og læringsmæssig praksis for tosprogede børn i skolens læringsmiljø.

Tilmelding

Steder og datoer for dette kursus.

Sjælland:

  • Roskilde, tirsdag den 24. oktober 2023, kl. 08.30 – 15.30,  BusinessHouse, Jernbanegade 23, 4000 Roskilde

Jylland:

  • Odder, torsdag den 12. oktober 2023, kl. 08.30 – 15.30, Hou Søsportscenter, Villavej 25, 8300 Odder

Vores priser:

Prisen for deltagelse på kurset er:

1.995 kr. ex moms.

Prisen dækker undervisning, materialer og forplejning. Optagelse på kurset sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende men kan selvfølgelig overdrages til en anden.
Faktura sendes ud 1 uge før kursusstart.

Tilmeldingsfrist
5 dage før kursusstart. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Har du spørgsmål eller vil have mere viden er du velkommen til at kontakte os.

Underviser

Integrationsinfo - Henrik Kokborg

Henrik Kokborg

Underviser

Underviser Henrik Kokborg har 17 års erfaring i arbejdet med flygtninge og indvandrere. Henrik har arbejdet pædagogisk med flygtninge og indvandrerfamilier, og unge kriminelle. Henrik har arbejdet i forskellige integrationsprojekter samt som sagsbehandler på jobcenter. Henrik har i mange år været støtte- kontaktperson både frivilligt og kommunalt i familier fra ikke vestlige lande.

Henrik rådgiver fagfolk i deres arbejde med børn og unge, der er kriminelle og bevæger sig i de radikaliserede miljøer.
Desuden rådgiver Henrik forældre, hvis børn har været eller er draget i krig i Syrien. Henrik rejser 2 gange årligt til forskellige konfliktområder for at besøge flygtningelejre, yde nødhjælp, møde befolkningen i krigsområderne, samt tale med dem som er i krig.

Henrik Kokborg

Faggrupper

Lærer, pædagoger, PPR, UU-vejledere, studievejledere, behandlere, socialrådgivere, sundhedsplejersker, tandpleje, fridtid- og klubmedarbejdere, støtte-kontaktpersoner, frivillige, PPR, terapeuter, sundhedspersonale, psykiatri, politi m.fl.

Temadagens oplægsholder

Integrationsinfo - Henrik Kokborg

Henrik Kokborg

Underviser

Underviser Henrik Kokborg har 17 års erfaring i arbejdet med flygtninge og indvandrere. Henrik har arbejdet pædagogisk med flygtninge og indvandrerfamilier, og unge kriminelle. Henrik har arbejdet i forskellige integrationsprojekter samt som sagsbehandler på jobcenter. Henrik har i mange år været støtte- kontaktperson både frivilligt og kommunalt i familier fra ikke vestlige lande.

Henrik rådgiver fagfolk i deres arbejde med børn og unge, der er kriminelle og bevæger sig i de radikaliserede miljøer.
Desuden rådgiver Henrik forældre, hvis børn har været eller er draget i krig i Syrien. Henrik rejser 2 gange årligt til forskellige konfliktområder for at besøge flygtningelejre, yde nødhjælp, møde befolkningen i krigsområderne, samt tale med dem som er i krig.

Henrik Kokborg

Henrik Kokborg

Author Henrik Kokborg

More posts by Henrik Kokborg