Dette specialkursus har fokus på den gruppe af flygtninge, vi har særlige udfordringer med at få i arbejde.

Omstillingen fra det ikke-vestlige arbejdsmarked til det danske, er en kæmpe udfordring for mange flygtninge. Der er især store forskelle på hvem der forsørger familien, krav om uddannelse, kvalitet i arbejdet, arbejdseffektivitet, miljøhensyn, ansættelsesforhold, hygiejne, sikkerhedsforhold osv.

Undervisningen tager sit udgangspunkt i det arbejdsmarked og den kultur som flygtningene har været en del af, før flugten. Temadagen går i dybden med de kulturelle og religiøse årsager til, at nogle flygtninge er vanskelige at få i beskæftigelse, på trods af en målrettet indsats.

Kursets formål er at give praksisnære fagfolk viden og metoder til det fremadrettede arbejde med at få dem, der er længst væk fra arbejdsmarkedet i beskæftigelse.

Dit udbytte af temadagen er viden om:

 • det samfundssystem flygtningene kommer fra.
 • den arbejdskultur flygtningene har været en del af.
 • hjemlandenes arbejdsmarked- og uddannelsessystem.
 • familiekultur og kønsroller.
 • hvorfor mange flygtningekvinderne er ekstra svære at få i beskæftigelse, og hvad der kan gøres.
 • flygtningenes æresbegreber og dets betydning for valg af beskæftigelse.
 • den negative sociale kontrols indflydelse på flygtningenes valg.
 • flygtningenes sygdomsforståelse og helbreds udfordringer.
 • traumernes betydning.
 • metoder og indsatsområder, med udgangspunkt i flygtningenes kultur.
 • hvordan du målretter og differentierer dine valg og indsatser i det beskæftigelsesrettede arbejde.
SE PROGRAMMET HER

Datoer - Tilmelding

Herunder ses alle lokationer for kurset.

OBS! Nye datoer kommer snart.

Vores priser:

Pris for kursus/oplæg arrangeret og afholdt på din arbejdsplads:

1 – 3 timers kursus/oplæg:
10.000 kr. ex moms og transportudgifter.

1 hel dags kursus/oplæg:
15.000 kr. ex. moms og transportudgifter.

Prisen er gældende for op til 50 deltagere.

Har du spørgsmål eller vil have mere viden er du velkommen til at kontakte os.

Kursuspris for kurser/oplæg arrangeret og afholdt af Integrationsinfo:

OBS! Nye datoer kommer snart

Pris: 1.995 kr. ex moms.

Prisen dækker undervisning, materialer og forplejning. Optagelse på kurset sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende men kan selvfølgelig overdrages til en anden.
Faktura sendes ud 1 uge før kursusstart.
Tilmeldingsfrist
5 dage før kursusstart. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Kurset kan også afholdes lokalt på arbejdspladsen. Kontakt os for tilbud.
SE PROGRAMMET HER

Underviser:

Integrationsinfo - Henrik Kokborg

Henrik Kokborg

Underviser

Underviser Henrik Kokborg har 17 års erfaring i arbejdet med flygtninge og indvandrere. Henrik har arbejdet pædagogisk med flygtninge og indvandrerfamilier, og unge kriminelle. Henrik har arbejdet i forskellige integrationsprojekter samt som sagsbehandler på jobcenter. Henrik har i mange år været støtte- kontaktperson både frivilligt og kommunalt i familier fra ikke vestlige lande.

Henrik rådgiver fagfolk i deres arbejde med børn og unge, der er kriminelle og bevæger sig i de radikaliserede miljøer.
Desuden rådgiver Henrik forældre, hvis børn har været eller er draget i krig i Syrien. Henrik rejser 2 gange årligt til forskellige konfliktområder for at besøge flygtningelejre, yde nødhjælp, møde befolkningen i krigsområderne, samt tale med dem som er i krig.

Henrik Kokborg

Faggrupper

Socialrådgivere, mentorer, pædagoger, sprogpersonale, sundhedspersonale, psykologer, terapeuter, frivillige, behandlere, ergo- og fysioterapeuter, psykiatri, tandlæger m.fl.

Temadagens oplægsholder

Integrationsinfo - Henrik Kokborg

Henrik Kokborg

Underviser

Underviser Henrik Kokborg har 17 års erfaring i arbejdet med flygtninge og indvandrere. Henrik har arbejdet pædagogisk med flygtninge og indvandrerfamilier, og unge kriminelle. Henrik har arbejdet i forskellige integrationsprojekter samt som sagsbehandler på jobcenter. Henrik har i mange år været støtte- kontaktperson både frivilligt og kommunalt i familier fra ikke vestlige lande.

Henrik rådgiver fagfolk i deres arbejde med børn og unge, der er kriminelle og bevæger sig i de radikaliserede miljøer.
Desuden rådgiver Henrik forældre, hvis børn har været eller er draget i krig i Syrien. Henrik rejser 2 gange årligt til forskellige konfliktområder for at besøge flygtningelejre, yde nødhjælp, møde befolkningen i krigsområderne, samt tale med dem som er i krig.

Henrik Kokborg

Henrik Kokborg

Author Henrik Kokborg

More posts by Henrik Kokborg