Om vores ydelser

Integrationsinfo skræddersyr ydelser til mange forskellige faggrupper.
Her på siden kan du se eksempler på disse ydelser.

Rådgivning

Rådgivning til:

 • beskæftigelsesindsatser og projekter
 • sociale indsatser og projekter
 • dagtilbud, skole og uddannelse
 • boligsociale indsatser
 • organisationer og tænketanke
 • kommissioner
 • beskæftigelsesindsatser
 • ældreområdet
 • politi og fængselsvæsen
 • politikere og politiske partier
 • journalister og medier

Kontakt os for at høre mere om mulighederne for at få rådgivning

Kontakt os

Udvikling af:

Integrationsinfo skræddersyr en række produkter til sine kunder. Du kan her se eksempler på noget af det vi har udviklet.

 • online undervisning til VIA University College
 • online undervisning til Fagklog.dk
 • undervisningsmateriale til kommunale projekter
 • undervisningsmateriale til frivillige
 • politisk strategiudvikling

Kontakt os for et uforpligtende tilbud

Kontakt for tilbud

Skræddersyet undervisning

Vi skræddersyr også kurser, fyraftensmøder, seminar og oplæg til konferencer, for alle grupper af fagprofessionelle, ud fra ønsker og behov.

Du kan her se eksempler på noget af det skræddersyet undervisning, vi har udført:

 • Interkulturel kommunikation
 • Når der opstår en “modkultur” mod skolen
 • Den interkulturelle vinkel op underretningssager
 • Æresrelateret social kontrol
 • Negativ social kontrol
 • Flygtningebørn i tandplejen.
 • Ikke-vestlige kvinder på krisecenter.
 • Ikke-vestlig sygdomsforståelse og det sundhedsfaglige arbejde.
 • Forebyggelse af kriminalitet blandt unge med flygtningebaggrund.
 • Tidlig forebyggelse af religiøs ekstremisme og radikalisering.
 • MENAPT-landenes børneopdragelse.
 • Forebyggelse af negativ kulturel- og religiøs sociale kontrol.
 • Flygtninge i traumebehandling – kulturforståelse.
 • Ikke-vestlig kulturforståelse i psykiatrien.
 • Kulturelle og religiøse barrierer i beskæftigelsesindsatsen.
 • Forældresamarbejdet med flygtningeforældre.
 • Kulturforståelse i Fødevarekontrollens arbejde.
 • Ikke-vestlige borgere i ældreplejen.
 • Kulturel baggrundsviden for beskæftigelsesudvalg.
 • Kulturelle og religiøse barrierer i beskæftigelsesindsatsen.

Kontakt os for et uforpligtende tilbud

Kontakt os

Andre ydelser

Integrationsinfo udbyder ligeledes en række andre ydelser i form af rådgivning, konsulentopgaver, udvikling af undervisningsmateriale, sagssupervision og foredrag.

Eksempler på ydelser vi har udført:

 • Rådgivning af politiske partier
 • Rådgivning af politiske udvalg
 • Oplæg til kommissioner
 • Rådgivning om æresrelateret social kontrol
 • E-learning undervisningsmateriale for VIA University College
 • Rådgivning til TV2´s nyhedsteam.
 • Konsulent på den beskæftigelsesrettede indsats i Sønderborg
 • Sagssupervision, Integrationsteamet Horsens Kommune
 • Supervision til de boligsociale medarbejdere i Sønderborg Kommune
 • Konsulent- og rådgivningsbistand til dokumentarproduktioner
 • Rådgivning til boligsociale indsatser
 • Hjulpet unge på flugt fra familien
 • Rådgivning til krisecentre
 • Rådgivning til journalister
 • Filmoptagelser i Irak for filminstruktør
 • Rådgiver og medarrangør for journalistiske rejser til konfliktområder
 • Rådgivning til forældre, hvis børn er draget i hellig krig
 • Rejseberetninger, om at rejse i konfliktområder (foredrag)
 • ”Hvorfor kan det være svært at integrere flygtninge” (foredrag)
 • ”Krigen mod Islamisk Stat” (foredrag)

Kontakt os for et uforpligtende tilbud

Kontakt for tilbud