Denne video sætter fokus på fordelene ved, at opdele flygtninge og indvandrere i fleksible og ufleksible i integrationsindsatsen.

Integrationsinfo.dk – specialister i praksisnær viden til fagprofessionelle

Vitavej 71 – 8300 Odder. – Tlf: 42330966 – Mail: henrik@integrationsinfo.dk

Henrik Kokborg

Author Henrik Kokborg

More posts by Henrik Kokborg