INTEGRATIONSINFO afholder 4 forskellige kurser og temadage, omhandlende integration, i november og december måned.

Se om der skulle være  praksisnære faglige kurser og temadage nær dig, inden for dit fagområde.

Integrationsinfo skræddersyr også kurser, fyraftensmøder, seminar og oplæg til konferencer, for alle grupper af fagfolk, ud fra ønsker og behov. Ligeledes udbyder vi en række andre ydelser i form af rådgivning, konsulentopgaver, udvikling af undervisningsmateriale, sagssupervision og foredrag m.v.

Kontakt os for et uforpligtende tilbud

Se vores kurser i november og december nedenfor:

Radikalisering og ekstremisme

Forebyggelse af ekstremisme og radikalisering.

Mandag den 5. november 2018. Severin Kursuscenter, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart.

Flere undersøgelser har vist at danske muslimer bliver mere religiøse end tidligere. Især blandt 2. og 3. generations unge er stigningen markant og samtidig tilslutter et stigende antal unge sig ekstremistiske religiøse grupper.

For at forstå, hvorfor nogle unge vælger at blive en del af et ekstremistisk miljø, er det en forudsætning at vi får grundig indsigt i årsagerne hertil.
Dette kursus sætter fokus på forebyggelse. Vi skal kende de mekanismer, der kan være medvirkende årsag til at nogle unge udvikler en ekstremistisk tankegang og derved er i farezonen for at blive radikaliseret af islamistiske grupper.

De helt særlige udfordringer i arbejdet med småbørn fra ikke vestlig kultur.

Onsdag den 8. november 2018. Severin Kursuscenter, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart.
Torsdag den 15. november 2018. Theilgaards, Theilgaards Torv 6, 4600 Køge.
Tirsdag den 4. december 2018. Hou Søsportscenter, Villavej 25, 8300 Odder.
Tirsdag den 18. december 2018. Aalborg Portland Park, Harald Jensens Vej 7-9, 9000 Aalborg.

 

Måden hvorpå børn opdrages, er kulturbestemt og der er stor forskel på vestlig og børneopdragelse af ikke-vestlige småbørn.

Mange ikke-vestlige forældre opdrager ubevidst deres børn med normer og værdier, der passer til den kultur som familien oprindelig kommer fra. Det giver disse småbørn ekstra udfordringer i forhold til deres etnisk danske jævnaldrende i institutionerne og dagtilbud, og i skole og uddannelsessystemet.

Med fokus på det forebyggende arbejde har dette kursus til formål, at give fagfolk en indsigt i den kulturbaserede børneopdragelse, der finder sted i mange ikke-vestlige familier, og de konsekvenser det kan få for børnene i deres videre udvikling.

Se mere information & tilmeld dig her

Hvordan øger vi beskæftigelsen blandt kvinder med flygtningebaggrund?

Tirsdag den 20. november 2018, Severin Kursuscenter, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart.
Torsdag den 6. december 2018. Hou Søsportscenter, Villavej 25, 8300 Odder.

 

Udfordringerne med at få indvandrerkvinder med flygtningebaggrund integreret på arbejdsmarkedet, kan være komplekse.

På trods af fagfolks store arbejdsindsats, og de mange forskellige tilbud-og støttemuligheder der er foranstaltet, er det svært at få nogle flygtningekvinder i beskæftigelse.

Årsagerne til, at en gruppe af kvinder fra ikke-vestlige lande, ikke profiterer af den målrettede indsats, skal i høj grad findes i kulturforskellene. Især på områder som samfunds- og familieværdier, kønsroller og uddannelse er kulturforskellene store.

Disse forskelle har indflydelse på, hvorvidt det lykkedes at få den enkelte kvinde i beskæftigelse.

Integration og arbejdsmarkedet

Tirsdag den 27. november 2018. Hou Søsportscenter, Villavej 25, 8300 Odder

Årsagerne til at en gruppe af flygtningene ikke profiterer af den målrettede beskæftigelsesindsats, skal i høj grad findes i de forskelle, der er mellem flygtningenes oprindelige kultur, og det danske samfunds kultur. Især på områder som samfundsværdier, familie, uddannelse og arbejde, er der store kulturforskelle. Og disse kulturforskelle har direkte indflydelse på, hvorvidt det lykkedes at få den enkelte flygtning i beskæftigelse.

Dette kursus er tilrettelagt med fokus på den gruppe af flygtninge, vi har særlige udfordringer med at få i selvforsørgelse. Undervisningen går i dybden med årsagerne hertil ud fra en specialiseret og praksisnær indsigt og viden, og der gives bud på kulturelt tilpassede arbejdsmetoder.

Henrik Kokborg

Author Henrik Kokborg

More posts by Henrik Kokborg