Kurser til pædagoger, undervisere, socialrådgivere, jobcentermedarbejdere, tandplejen, sundhedsplejersker mv.

Vi er glade for at præsentere vores nye kursuskatalog for foråret 2024. Kataloget er fyldt med spændende opkvalificerende kurser til dig, der arbejder med børn, unge og voksne med minoritetsbaggrund.

I kataloget kan du se de forskellige kurser, samt hvornår og hvor i landet de afholdes. Vores kurser har til formål at styrke fagprofessionelles interkulturelle kompetencer i forhold  til at forstå og håndtere de specielle udfordringer, der kan følger med at arbejde med minoriteter der har en anden kulturel baggrund med i bagagen. Det er vores mål at give professionelle de værktøjer og den viden, de har brug for, for at kunne give den bedste støtte til tosprogede børn, unge og deres familier.

Har du spørgsmål eller vil have mere viden, er du velkommen til at kontakte os.

Vi håber at se dig på et af vores praksisnære kurser.

Grundkursus om negativ social kontrol

For at fagprofessionelle effektivt kan forhindre og forebygge negativ/æresrelateret social kontrol, kræver det, at der arbejdes ud fra en grundlæggende kulturel indsigt. Målrettede indsatser og forebyggelse kræver interkulturel viden og indsigt i MENAPT-landenes kollektive familiemodel, børneopdragelse, æresnormer, sociale kontrol, samt indsigt i forholdet til- og afhængigheden af miljøets religiøse normer og værdier.

Dette grundkursus om negativ social kontrol, er for fagpersoner der er i kontakt med minoritetsbørn og deres familier, og som arbejder i institutioner, skoler og uddannelser, men også på børne- og ungecentre, jobcentre, sprogskoler, i politiet, på krisecentre, som frivillig, boligsociale medarbejder m.fl.

 • Roskilde, Torsdag den 14. marts 2024
 • Odder, mandag den 15. marts 2024, 08.30 – 15.30

Håndtering af underretninger på udsatte børn og unge med minoritetsbaggrund

Når fagprofessionelle sender- eller får underretninger på etnisk danske børn, bliver de håndteret med dybdegående viden og indsigt i dansk kulturs sociale, økonomiske og diagnostiske problemstillinger. Det vil sige, at de fagprofessionelle er hurtige til at analysere sig frem til kernen i problemet, og på den måde er i stand til at handle hensigtsmæssig og hurtigt.

Men når der skal indgives eller modtages underretninger på børn og unge med en anden kulturbaggrund, slår de danske sociale analysemodeller ikke til. Grunden hertil er, at vi ikke har samme indsigt i årsagerne til minoritetsfamiliers sociale problemer, og derfor har vi også svært ved, at analysere os frem til de rette indsatser.

 • Roskilde, torsdag den 4. april 2024
 • Odder, mandag den 15. april 2024

Interkulturel kommunikation i arbejdet med minoritetsborgere

Dette kursus er lavet specielt til fagfolk, der arbejder med minoritetsborgere fra især MENAPT-landene.

Interkulturel kommunikation spiller en afgørende rolle i at fremme samarbejde på tværs af kulturelle forskelle.

Gennem dette kursus vil deltagerne få en dyb forståelse af hvordan kommunikation præges af kulturelle forskelle, og lære strategier og færdigheder til at styrke samarbejdet gennem effektiv kommunikation.

 • Roskilde, torsdag, 25. april 2024
 • Odder, mandag den 29. april 2024

Minoritetsstuderende på ungdomsuddannelser

Kurset vil give jer den nødvendige viden og kompetencer til at håndtere de kulturelle og religiøse forskelle, og skabe et læringsmiljø, der er inkluderende for alle elever. Samt til give jer viden om hvordan man bedst støtter minoritetsstuderendes faglige udvikling.

Du vil få praktiske værktøjer og metoder til det fremadrettede arbejde med at skabe et inkluderende læringsmiljø, og der vil også være rig mulighed for at dele erfaringer og diskutere udfordringer med andre undervisere.

 • Roskilde, tirsdag den 14. maj 2024
 • Odder, mandag, 27. maj 2024

Forældresamarbejde med minoritetsforældre

Viden om kulturelle forskelle vil hjælpe fagfolk med at forstå de udfordringer, som minoritetsforældre måske står over for, og give dem mulighed for at støtte dem på en mere effektiv måde.

Fagfolk, der har en dybere forståelse for minoritetsforældres børnesyn, kønsroller, hensyn til den kollektive familieære, opdragelsesmæssige tilgange og sprog- og uddannelsesmæssige baggrunde, vil være i stand til at tilpasse deres tilgang til forældresamarbejde med minoritetsforældre og kommunikationen og undgå at træde over følsomme områder.

 

 • Roskilde, torsdag den 30. maj 2024
 • Odder, mandag den 3. juni 2024

Bliv klædt på til at takle den radikalisering og ekstremisme der følger i slipstrømmen af krigen mellem Israel og Hamas

Det er afgørende, at fagfolk har en omfattende indsigt i de mekanismer, der kan lede børn og unge mod ekstremistiske holdninger som følge af konflikten mellem Israel og Hamas. Kurset er skræddersyet til at ruste fagfolk med viden og værktøjer til at identificere og adressere de udløsende faktorer, der kan bidrage til, at nogle unge udvikler ekstremistiske synspunkter og dermed radikaliseres.

Deltagerne vil blive klædt på til at forstå de sociale, kulturelle, religiøse, psykologiske og politiske faktorer, der kan spille en rolle i de radikaliseringsprocesser, de unge eksponeres for. Kurset vil også fokusere på at genkende advarselssignaler for radikalisering og ekstremisme blandt unge og på at fremme et trygt og inkluderende miljø, der kan modvirke radikalisering.

 • Roskilde, torsdag, 6. juni 2024

Tosprogede småbørn og deres forældre

Formålet med dette kursus er at give pædagoger i dagtilbud, sundhedsplejersker, psykologer, og andre fagpersoner der arbejder med tosprogede småbørn og deres forældre, viden om den kultur og religion, de har med i bagagen. Kurset vil også fokusere på at forstå de kulturelle og religiøse kontekster, som disse familier og børn lever i, og hvordan det kan påvirke deres læring, sociale adfærd samt deres trivsel.

Kurset vil være praktisk og anvendelsesorienteret, med inddragelse af konkrete cases og øvelser. Der vil også være mulighed for at dele erfaringer og diskutere udfordringer med andre fagpersoner i samme felt.

 • Roskilde, tirsdag den 20. februar 2024
 • Odder, mandag den 26. februar 2024

Minoritetsbørn i tandplejen

Formålet med dette kursus er at give fagprofessionelle i tandplejen en øget forståelse for kulturelle forskelle og deres betydning i arbejdet med tosprogede børn og deres forældre. Kurset vil fokusere på mellemøstlige familieværdier, kønsroller, børnesyn, sygdomsforståelse og sundhedsopfattelser, kulturelle forhold til brug af tandlæger, interkulturel kommunikation og brugen af tolke.

Kurset vil bestå af en kombination af teori og praksis inddragelse og vil dække følgende emner.

 • Roskilde, onsdag den 29. maj 2024

Styrk dine interkulturelle kompetencer til arbejdet med minoritetskvinder

Dette kursus er designet til fagpersoner, der arbejder med beskæftigelse af kvinder fra MENAPT-landene. Formålet med kurset er at give deltagerne viden om kultur og religion i disse lande, så de bedre kan forstå og håndtere de unikke udfordringer og begrænsninger, som kvinderne kan stå overfor i forhold til at komme i beskæftigelse.

Kurset henvender sig til alle faggrupper, der arbejder med beskæftigelse, herunder jobkonsulenter, uddannelsesvejledere, mentorer og andre professionelle, der hjælper kvinder fra MENAPT-landene med at finde beskæftigelse eller uddannelse. Kurset giver deltagerne en dybere forståelse af de kulturelle og religiøse kontekster, som kvinderne befinder sig i, samt hvordan kvinderne håndterer disse udfordringer.

 • Roskilde, onsdag den 13. marts 2024
 • Odder, mandag den 25. marts 2024
Henrik Kokborg

Author Henrik Kokborg

More posts by Henrik Kokborg