Kurser til dagtilbud, skole og uddannelsesområdet

Vi er glade for at præsentere vores nye kursusoversigt til dagtilbud, skole og uddannelsesområdet for 2023. Kataloget er fyldt med spændende opkvalificerende kurser til jer, der arbejder med tosprogede børn og unge. I kataloget kan I se alle de forskellige kurser, samt hvornår og hvor i landet de afholdes.Vores kurser er designet til at hjælpe fagprofessionelle med at forstå og håndtere de specielle udfordringer, der følger med at arbejde med tosprogede børn og unge. Det er vores mål at give professionelle de værktøjer og den viden, de har brug for, for at kunne give den bedste støtte til tosprogede børn, unge og deres familier.Har du spørgsmål eller vil have mere viden, er du velkommen til at kontakte os.

Grundkursus om social kontrol

Social kontrol blandt minoritetsbørn -og unge har ikke bare stor indflydelse på den enkeltes trivsel, læring, udvikling, muligheder og valg. Den har også indflydelse på klassefællesskabet, undervisningen og forældresamarbejdet.

Målet med dette kursus/oplæg er at give en bredere forståelse af æresrelateret/negativ social kontrols indflydelse på minoritetsbørn- og unge. Herunder øge forståelsen for den sociale kontrols mekanismer og dens indvirkning på lærere og pædagogers daglige arbejde med børn og unge, samt dens påvirkning af klassefællesskabet.

Sjælland:

 • Roskilde, torsdag den 23. marts.
 • Roskilde torsdag den 9. november.

Jylland:

 • Odder, mandag den 20. marts
 • Odder, mandag den 6. november

Forståelse og samarbejde med minoritetsforældre i MENAPT-landene

Forældresamarbejdet med minoritetsforældre kan, grundet kulturelle forskelle og sproglige barrierer, være udfordrende.

Der undervises i på hvordan du håndterer ikke samarbejdsvillige, utilfredse og kritiske minoritetsforældre, som kan have svært ved at erkende, at deres barn har særligt behov og brug for en særlig støtte og indsats.

Sjælland:

 • Roskilde, onsdag den 21. juni 2023

Jylland:

 • Odder, mandag den 12. juni.

Interkulturel forståelse i arbejdet med tosprogede børn og unge

Tosprogede børn og unge møder ofte en hverdag i institutioner og skoler, som kulturelt adskiller sig fra det miljø de ellers færdes i. På den måde kan tosprogede børn og unge komme til, at føle sig marginaliseret såvel fagligt, sprogligt, socialt eller kulturelt. Det kan let få alvorlige konsekvenser for barnet og den unges udvikling, trivsel og faglige præstationer.

På dette kursus får du indsigt i børnenes opdragelse og opvækstvilkår, som præger klassefællesskabet, deres faglige forudsætninger og trivsel.

Sjælland:

 • Roskilde, tirsdag den 24. oktober.

Jylland:

 • Odder, torsdag den 12. oktober.

Håndtering af udviklingstruede og særligt udsatte børn og unge med minoritetsbaggrund

Det kan være en udfordring, at håndterer og sikre særlig udsatte minoritetsbørn- og unges trivsel og udvikling. Når der, enten skal indgives eller modtages en særlig bekymring på et barn/ung kan der være forskellige årsager til at fagprofessionelle kan kæve svært ved at komme videre i håndteringen af børnenes fremadrettede udvikling og trivsel.

Sjælland:

 • Roskilde, mandag den 17. april.
 • Roskilde, tirsdag den 5. december.

Jylland:

 • Odder, mandag den 19. april.
 • Odder, torsdag den 21. september.

De helt særlige udfordringer i arbejdet med tosprogede småbørn

Måden hvorpå småbørn opdrages og stimuleres, er forskellig fra land til land. Derfor er der ofte stor forskel på danske småbørns opdragelse og den opdragelse mange børn med minoritetsbaggrund får.

Mange minoritetsforældre, opdrager ubevidst deres børn til at passe ind i den kultur de kommer fra. Det kan give institutionerne en række udfordringer i forhold til børnefællesskabet og forældresamarbejdet. Samt give børnene kognitive og indlæringsmæssige udfordringer i forhold til etnisk danske børn.

Sjælland:

 • Roskilde, torsdag den 2. marts.
 • Roskilde, torsdag den 14. september.

Jylland:

 • Odder, mandag den 27. februar.
 • Odder, torsdag den 11. september

Anbragte minoritetsbørn- og unge

Det er en stor indgriben og omvæltning i familiers liv, når børn anbringes udenfor hjemmet. Den gode anbringelse er en stor udfordring og endnu vanskeligere kan det være når, det er børn fra en helt anden kultur end den danske.

Her oplever fagfolk i særdeleshed at børnenes kulturelle baggrund og handlemønstre være svære at gennemskue og håndterer.

Dette giver fagfolk yderligere udfordringer i, at støtte børnene til trivsel og udvikling samt ligeledes at opnå et tillidsfuldt og givende forældresamarbejde.

Sjælland:

 • Roskilde, mandag den 28. august.

Jylland:

 • Odder, torsdag den 31. august.

Styrk arbejdet med minoritetsbørn- og forældre i Tandplejen

En større kulturforståelse gør det væsentligt lettere at håndtere minoritetsfamiliers sundhedsopfattelse og sundhedsforståelse.

På dette kursus vil der udover indsigt i minoritetsfamiliernes kultur, også være fokus på hvordan man skaber en virkningsfuld kommunikation og samarbejde med forældrene.

Sjælland:

 • Roskilde, tirsdag den 9. maj.

Jylland:

 • Odder, mandag den 15. maj.

Få forståelse for de mekanismer, der leder til islamistisk radikalisering og ekstremisme

Dette specialiserede kursus har til formål at klæde fagprofessionelle på til, at forebygge at minoritetsunge tilslutter sig ekstremistiske og radikaliserede religiøse miljøer.

Vi skal kende de mekanismer, der er medvirkende årsag til, at nogle unge udvikler en ekstremistisk tankegang og dermed risikerer at blive radikaliseret.

Sjælland:

 • Dato kommer kommer snart.

Jylland:

 • Odder, mandag den 11. december.

Fandt du ikke det kursus/oplæg du har brug for?

Hvis du har spørgsmål eller leder efter et skræddersyet kursus/oplæg eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Få nyhedsbrev med sidste nyt

Integrationsinfo.dk – Lemmestrupvej 22 – 8300 Odder – Tlf.nr: 4233 0966 – e-mail: henrik@integrationsinfo.dk

Henrik Kokborg

Author Henrik Kokborg

More posts by Henrik Kokborg