“Kultur- og religionsforståelse i arbejdet med kvinder fra MENAPT-landene”

Formålet med dette kursus er at give fagpersoner, der arbejder med beskæftigelse af kvinder fra MENAPT-landene, viden om kulturen og religionen i disse lande, således at de kan forstå og håndtere de unikke udfordringer og begrænsninger, som kvinderne kan stå overfor i forhold til at komme i beskæftigelse.

Kurset vil dække emner som:

  • Autoritær opdragelse og dens indvirkning på kvinders evne til at tage initiativ og tage ansvar
  • Kønsroller og de begrænsninger, de kan give kvinder i forhold til at få adgang til uddannelse og arbejde
  • Familiens æresnormer og negativ social kontrol, og deres indvirkning på kvindernes mulighed for at komme beskæftigelse eller uddannelse
  • Religiøse barrierer, såsom krav om at kvinder skal bære tørklæde eller have begrænsninger i deres sociale interaktioner med det modsatte køn
  • Sprogudfordringer og deres indvirkning på kvinders evne til at forstå og navigere i det lokale arbejdsmarked.
  • Kollektivistisk familieform og kvindens ansvarsfølelse over for deres kønsrolle i forhold til familie forpligtelsen og hvorledes det kan blive en barriere for at kvinden kan komme i arbejde
  • Kvinders vanskeligheder ved at indgå i demokratiske samarbejdsformer på grund af deres autoritære opvækst og hvordan det kan påvirke deres evne til at give og modtage kritik, tage ansvar og deltage i beslutningsprocesser og samarbejde i teams.

Kurset er målrettet alle faggrupper der arbejder med beskæftigelse, herunder jobkonsulenter, uddannelsesvejledere, mentorer og andre professionelle, der arbejder med at hjælpe kvinder fra MENAPT-landene med at komme i beskæftigelse eller uddannelse. Det vil give deltagerne en dybere forståelse af de kulturelle og religiøse kontekster, som kvinderne står i, og hvordan de kan håndtere disse udfordringer i deres arbejde.

Prisen for dette kursus er:

1.995 kr. ex moms.

Prisen dækker undervisning, materialer og forplejning. Optagelse på kurset sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende men kan selvfølgelig overdrages til en anden.
Faktura sendes ud 1 uge før kursusstart.

Tilmeldingsfrist

5 dage før kursusstart. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Klik her for at tilmelde dig temadagen

Vores priser:

Kursuspris for kurser/oplæg arrangeret og afholdt af Integrationsinfo:

OBS! Nye datoer kommer snart

Pris: 1.995 kr. ex moms.

Prisen dækker undervisning, materialer og forplejning. Optagelse på kurset sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende men kan selvfølgelig overdrages til en anden.
Faktura sendes ud 1 uge før kursusstart.
Tilmeldingsfrist
5 dage før kursusstart. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.

Hold kurset på din arbejdsplads

Kampagnepris frem til den 31. marts

1 – 3 timers kursus/oplæg:
10.000 kr. ex moms og transportudgifter.
(normalpris: 18.000 kr. ex moms og transportudgifter)

1 hel dags kursus/oplæg:
15.000 kr. ex. moms og transportudgifter.
(normalpris: 24.000 kr. ex. moms og transportudgifter)

Prisen er gældende for op til 50 deltagere.

Har du spørgsmål eller vil have mere viden er du velkommen til at kontakte os.

SE PROGRAMMET HER

Underviser:

Integrationsinfo - Henrik Kokborg

Henrik Kokborg

Underviser

Underviser Henrik Kokborg har 17 års erfaring i arbejdet med flygtninge og indvandrere. Henrik har arbejdet pædagogisk med flygtninge og indvandrerfamilier, og unge kriminelle. Henrik har arbejdet i forskellige integrationsprojekter samt som sagsbehandler på jobcenter. Henrik har i mange år været støtte- kontaktperson både frivilligt og kommunalt i familier fra ikke vestlige lande.

Henrik rådgiver fagfolk i deres arbejde med børn og unge, der er kriminelle og bevæger sig i de radikaliserede miljøer.
Desuden rådgiver Henrik forældre, hvis børn har været eller er draget i krig i Syrien. Henrik rejser 2 gange årligt til forskellige konfliktområder for at besøge flygtningelejre, yde nødhjælp, møde befolkningen i krigsområderne, samt tale med dem som er i krig.

Henrik Kokborg

Faggrupper

Alle faggrupper, der arbejder med at få flygtninge i beskæftigelse eller uddannelse

Temadagens oplægsholder

Integrationsinfo - Henrik Kokborg

Henrik Kokborg

Underviser

Underviser Henrik Kokborg har 17 års erfaring i arbejdet med flygtninge og indvandrere. Henrik har arbejdet pædagogisk med flygtninge og indvandrerfamilier, og unge kriminelle. Henrik har arbejdet i forskellige integrationsprojekter samt som sagsbehandler på jobcenter. Henrik har i mange år været støtte- kontaktperson både frivilligt og kommunalt i familier fra ikke vestlige lande.

Henrik rådgiver fagfolk i deres arbejde med børn og unge, der er kriminelle og bevæger sig i de radikaliserede miljøer.
Desuden rådgiver Henrik forældre, hvis børn har været eller er draget i krig i Syrien. Henrik rejser 2 gange årligt til forskellige konfliktområder for at besøge flygtningelejre, yde nødhjælp, møde befolkningen i krigsområderne, samt tale med dem som er i krig.

Henrik Kokborg

Henrik Kokborg

Author Henrik Kokborg

More posts by Henrik Kokborg