Kursus

Hvordan får vi flere minoritetskvinder i beskæftigelse?

 

Vil du gerne have udvidet din værktøjskasse til dit arbejde med at få flere minoritetskvinder i beskæftigelse eller uddannelse? Så er dette kursus lige noget for dig.

Baggrund for kurset

Ifølge Danmarks Statistik er 6 ud af 10 ikke i arbejde, blandt kvindelige indvandrere og efterkommere med baggrund i Mellemøsten, Nordafrika, Afghanistan, Pakistan og Tyrkiet (MENAPT-landene).

Der har igennem årene været et stort fokus på, og mange initiativer for at få flere minoritetskvinder i beskæftigelse eller uddannelse. I øjeblikket barsler regeringen med at indføre en 37 timers arbejdspligt for nytilkomne og andre borgere med et integrationsbehov.
Målgruppen er modtagere af SHO-ydelse (selvforsørgelses og hjemrejseydelse eller overgangsydelse) samt modtagere af kontanthjælp eller uddannelseshjælp, der har et integrationsbehov (ca. 20.000 personer).
Arbejdsmarkedets parter og KL, er ligeledes kommet med hver deres udspil til styrket integration på arbejdsmarkedet.
Så der er stort fokus på, hvordan man kan forløse et arbejdskraftpotentiale hos mennesker fra MENAPT-landene.

Om kurset

På dette kursus, kan du blive klogere på minoritetskvinder fra MENAPT-landenes beskæftigelsesbarrierer og potentialer.
Du får indblik i hvilke forhold, der kan påvirke kvindernes beskæftigelsesmuligheder. Herunder forhold, der relaterer sig til kvinderne selv, social kontrol, kvindernes nære relationer og sociale netværk. Samt de institutionelle og samfundsmæssige rammer som kvinderne indgår i.

Med udgangspunkt i en dybdegående viden og indsigt i hjemlandenes kultur- og den parallelkultur som mange minoritetskvinder lever i, går kurset i dybden med de barrierer, der hæmmer minoritetskvindernes arbejdsmarkedstilknytning.
Vi ser nærmere på centrale opmærksomhedspunkter, som er vigtige for tilrettelæggelsen af en succesfuld beskæftigelsesindsats for kvinderne.

Udbytte

Efter kurset, har du erhvervet dig viden, færdigheder og kompetencer til at inddrage minoritetskvinders kulturelle og religiøse barrierer i dit samarbejde med kvinderne.

Du har ligeledes erhvervet dig færdigheder og kompetencer til at arbejde med kulturelle tilpassede metoder. Dette inden for kommunikation, motivation og vejledning, der kan understøtte beskæftigelsespotientialet hos minoritetskvinderne.

Program:

  • Præsentation af dagen
  • Hvilke strukturelle vilkår kommer kvinderne fra, og ikke mindst, hvad har de med i bagagen.
  • Kvinderne som rollemodel for deres børn
  • Social kontrol og dens indflydelse og påvirkning for minoritetskvinders beskæftigelse.
  • Ikke vestlig sygdomsforståelse og sundhedsopfattelser
  • Traumer og beskæftigelse
  • Interkulturel kommunikation
  • Virksomhedssamarbejde i den beskæftigelsesrettede integrationsindsats
  • Centrale opmærksomhedspunkter, som er vigtige for tilrettelæggelsen af en succesfuld beskæftigelsesindsats

 

Torsdag den 23. juni kl.: 08.30 – 15.30Hou Søsportscenter, Villavej 25, 8300 Odder

 

Priser og betingelser

Pris: 1.995 kr.

Prisen dækker undervisning, materialer og forplejning.  Tilmeldingen er bindende men kan selvfølgelig overdrages til en anden.
Faktura sendes ud 1 uger før kursusstart.
Tilmeldingsfrist
4 dage før kursusstart. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.

Kurset kan også afholdes lokalt på arbejdspladsen.

Kontakt os for tilbud.

Klik her for at tilmelde dig temadagen
Dato og sted for dette kursus
Torsdag den 23. juni kl.: 08.30 – 15.30

Hou Søsportscenter, Villavej 25, 8300 Odder

 

Priser og betingelser

Pris: 1.995 kr.

Prisen dækker undervisning, materialer og forplejning.  Tilmeldingen er bindende men kan selvfølgelig overdrages til en anden.
Faktura sendes ud 1 uger før kursusstart.
Tilmeldingsfrist
4 dage før kursusstart. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.

Kurset kan også afholdes lokalt på arbejdspladsen.

Kontakt os for tilbud.

SE PROGRAMMET HER

Underviser:

Integrationsinfo - Henrik Kokborg

Henrik Kokborg

Underviser

Underviser Henrik Kokborg har 17 års erfaring i arbejdet med flygtninge og indvandrere. Henrik har arbejdet pædagogisk med flygtninge og indvandrerfamilier, og unge kriminelle. Henrik har arbejdet i forskellige integrationsprojekter samt som sagsbehandler på jobcenter. Henrik har i mange år været støtte- kontaktperson både frivilligt og kommunalt i familier fra ikke vestlige lande.

Henrik rådgiver fagfolk i deres arbejde med børn og unge, der er kriminelle og bevæger sig i de radikaliserede miljøer.
Desuden rådgiver Henrik forældre, hvis børn har været eller er draget i krig i Syrien. Henrik rejser 2 gange årligt til forskellige konfliktområder for at besøge flygtningelejre, yde nødhjælp, møde befolkningen i krigsområderne, samt tale med dem som er i krig.

Henrik Kokborg

Faggrupper

Alle faggrupper, der arbejder med at få flygtninge i beskæftigelse eller uddannelse

Temadagens oplægsholder

Integrationsinfo - Henrik Kokborg

Henrik Kokborg

Underviser

Underviser Henrik Kokborg har 17 års erfaring i arbejdet med flygtninge og indvandrere. Henrik har arbejdet pædagogisk med flygtninge og indvandrerfamilier, og unge kriminelle. Henrik har arbejdet i forskellige integrationsprojekter samt som sagsbehandler på jobcenter. Henrik har i mange år været støtte- kontaktperson både frivilligt og kommunalt i familier fra ikke vestlige lande.

Henrik rådgiver fagfolk i deres arbejde med børn og unge, der er kriminelle og bevæger sig i de radikaliserede miljøer.
Desuden rådgiver Henrik forældre, hvis børn har været eller er draget i krig i Syrien. Henrik rejser 2 gange årligt til forskellige konfliktområder for at besøge flygtningelejre, yde nødhjælp, møde befolkningen i krigsområderne, samt tale med dem som er i krig.

Henrik Kokborg

Henrik Kokborg

Author Henrik Kokborg

More posts by Henrik Kokborg