“Kulturforståelse i arbejdet med kvinder fra MENAPT-landene”

Dette kursus er designet til fagpersoner, der arbejder med beskæftigelse af kvinder fra MENAPT-landene. Formålet med kurset er at give deltagerne viden om kultur og religion i disse lande, så de bedre kan forstå og håndtere de unikke udfordringer og begrænsninger, som kvinderne kan stå over for i forhold til at komme i beskæftigelse.

Kurset vil dække en række emner, herunder:

  1. Kollektivistisk familiestruktur og kvinders ansvarsfølelse over for deres kønsrolle i forhold til familieforpligtelser, samt hvordan dette kan udgøre en barriere for kvinders deltagelse på arbejdsmarkedet.
  2. Den kønsbestemte opdragelse.
  3. Kønsroller og forventninger i forhold til uddannelse og arbejdsmarked.
  4. Familiens æresnormer og negativ social kontrol, og hvordan disse påvirker kvinders muligheder for beskæftigelse og uddannelse.
  5. Kvinders vanskeligheder med at indgå i demokratiske samarbejdsformer på grund af deres kønsbestemte og hierarkiske opvækst, samt hvordan dette kan påvirke deres evne til at give og modtage kritik, tage ansvar og deltage i beslutningsprocesser og samarbejde.
  6. Interkulturel kommunikation: Forståelse og håndtering af forskelle i kommunikationsstile, normer og værdier på tværs af kulturer. Dette inkluderer verbal og nonverbal kommunikation, bevidsthed om stereotyper og fordomme samt evnen til at opbygge effektive kommunikation på tværs af kulturelle forskelle.

Kurset henvender sig til alle faggrupper, der arbejder med beskæftigelse, herunder jobkonsulenter, uddannelsesvejledere, mentorer og andre professionelle, der hjælper kvinder fra MENAPT-landene med at finde beskæftigelse eller uddannelse. Kurset giver deltagerne en dybere forståelse af de kulturelle og religiøse kontekster, som kvinderne befinder sig i, samt hvordan kvinderne håndterer disse udfordringer.

Tilmelding

Steder og datoer for dette kursus:

Sjælland:

  • Onsdag den 13. marts 2024, kl. 08.30 – 15.30, BusinessHouse, Jernbanegade 23, 4000 Roskilde

Jylland:

  • Mandag den 25. marts 2024, kl. 08.30 – 15.30, Odder Parkhotel, Torvald Køhlsvej 25, 8300 Odder
Klik her for at tilmelde dig temadagen

Underviser: Henrik Kokborg

Integrationsinfo - Henrik Kokborg

Henrik Kokborg

Underviser

Underviser Henrik Kokborg har 17 års erfaring i arbejdet med flygtninge og indvandrere. Henrik har arbejdet pædagogisk med flygtninge og indvandrerfamilier, og unge kriminelle. Henrik har arbejdet i forskellige integrationsprojekter samt som sagsbehandler på jobcenter. Henrik har i mange år været støtte- kontaktperson både frivilligt og kommunalt i familier fra ikke vestlige lande.

Henrik rådgiver fagfolk i deres arbejde med børn og unge, der er kriminelle og bevæger sig i de radikaliserede miljøer.
Desuden rådgiver Henrik forældre, hvis børn har været eller er draget i krig i Syrien. Henrik rejser 2 gange årligt til forskellige konfliktområder for at besøge flygtningelejre, yde nødhjælp, møde befolkningen i krigsområderne, samt tale med dem som er i krig.

Vores priser:

Pris: 1.995 kr. ex moms.

Prisen dækker undervisning, materialer og forplejning. Optagelse på kurset sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende men kan selvfølgelig overdrages til en anden.
Faktura sendes ud 1 uge før kursusstart.
Tilmeldingsfrist
5 dage før kursusstart. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.

Hold kurset på din arbejdsplads

Kampagnepris frem til den 31. marts

1 – 3 timers kursus/oplæg:
14.995 kr. ex moms og transportudgifter.

1 hel dags kursus/oplæg:
18.995 kr. ex. moms og transportudgifter.

Prisen er gældende for op til 50 deltagere.

Har du spørgsmål eller vil have mere viden er du velkommen til at kontakte os.

Henrik Kokborg

Author Henrik Kokborg

More posts by Henrik Kokborg