Minoritetsstuderende på ungdomsuddannelser

 Formålet med kurset er at give undervisere viden om minoritetsstuderende kulturelle og religiøse baggrund, så I kan skabe et inkluderende læringsmiljø for alle.

Under kurset vil I lære om den autoritære opdragelse, der er almindeligt i mange minoritetsfamilier, og hvordan denne form for opdragelse kan have en indvirkning på minoritets studerendes muligheder for at klare sig fagligt og socialt godt i et demokratisk læringsmiljø. I vil også lære om, hvordan kulturelle og religiøse forskelle kan føre til øget segregering på uddannelserne, samt om hvordan negative sociale kontrol i læringsmiljøet kan udgøre en stor barrierer for den enkelte minoritetselevs faglige og sociale udvikling, muligheder og valg.

I vil få praktiske værktøjer og metoder til det fremadrettede arbejde med at skabe et inkluderende læringsmiljø, og der vil også være rig mulighed for at dele erfaringer og diskutere udfordringer med andre undervisere.

Kurset vil give jer den nødvendige viden og kompetencer til at håndtere de kulturelle og religiøse forskelle, og skabe et læringsmiljø, der er inkluderende for alle elever. Samt til give jer viden om hvordan man bedst støtter minoritetsstuderendes faglige udvikling.

Program:

Formiddag:

  • Velkomst og introduktion til kurset – hvorfor bør undervisere have viden om den kulturelle og religiøse bagage minoritetsstuderendes er formet af.
  • Minoritetsfamiliers værdier og normer – alders og kønshierarkier, familieære mv.
  • Minoritetsfamiliers børnesyn og opdragelse – autoritær og hierarkisk børneopdragelse vs. demokratisk børneopdragelse
  • Opdragelses forskellenes betydning for minoritetselevers læring og for undervisningen – forskelle i kompetencer og færdigheder, læringsstile mv.

Eftermiddag:

  • Negativ social kontrol i læringsmiljøet –  trivsel, klassefællesskaber, mobning og segregering.
  • Religion i læringsrummet – minoritetselevers religiøse kontrol af hinanden, ungdomsliv og underviserens opgave.
  • Diskussion i grupper – hvordan kan man som underviser håndtere situationer med negative sociale kontrol og religiøse konflikter i klassen
  • Afslutning og evaluering af kurset

 

Tilmelding

Steder og datoer for dette kursus.

Sjælland:

  • Roskilde, tirsdag den 14. maj 2024, kl. 08.30 – 15.30,  BusinessHouse, Jernbanegade 23, 4000 Roskilde

Jylland:

  • Odder, mandag, 27. maj 2024, kl. 08.30 – 15.30, Hou Søsportscenter, Villavej 25, 8300 Odder

Underviser: Henrik Kokborg

Henrik Kokborg

Henrik Kokborg

Underviser

Underviser Henrik Kokborg har 17 års erfaring i arbejdet med flygtninge og indvandrere. Henrik har arbejdet pædagogisk med flygtninge og indvandrerfamilier, og unge kriminelle. Henrik har arbejdet i forskellige integrationsprojekter samt som sagsbehandler på jobcenter. Henrik har i mange år været støtte- kontaktperson både frivilligt og kommunalt i familier fra ikke vestlige lande.

Henrik rådgiver fagfolk i deres arbejde med børn og unge, der er kriminelle og bevæger sig i de radikaliserede miljøer.
Desuden rådgiver Henrik forældre, hvis børn har været eller er draget i krig i Syrien. Henrik rejser 2 gange årligt til forskellige konfliktområder for at besøge flygtningelejre, yde nødhjælp, møde befolkningen i krigsområderne, samt tale med dem som er i krig.

Vores priser:

Prisen for deltagelse på kurset er:

1.995 kr. ex moms.

Prisen dækker undervisning, materialer og forplejning. Optagelse på kurset sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende men kan selvfølgelig overdrages til en anden.
Faktura sendes ud 1 uge før kursusstart.

Tilmeldingsfrist
5 dage før kursusstart. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Har du spørgsmål eller vil have mere viden er du velkommen til at kontakte os.

Hold kurset på din arbejdsplads

Kampagnepris frem til den 31. marts

1 – 3 timers kursus/oplæg:
14.995 kr. ex moms og transportudgifter.

1 hel dags kursus/oplæg:
18.995 kr. ex. moms og transportudgifter.

Prisen er gældende for op til 50 deltagere.

Har du spørgsmål eller vil have mere viden er du velkommen til at kontakte os.

Henrik Kokborg

Author Henrik Kokborg

More posts by Henrik Kokborg