Om Integrationsinfo

Integrationsinfo er en undervisnings- og konsulentvirksomhed, der siden 2012, har undervist og ydet konsulentbistand til alle faggrupper, som er i kontakt med udsatte flygtninge, indvandrere samt deres efterkommere.
I Integrationsinfo arbejder vi ud fra tanken om, at kulturelle og religiøse forskelle kan være en del af en årsagsforklaring til, at en gruppe af vores flygtninge, indvandrere og efterkommere ikke profiterer af de sociale indsatser.

Praksisnær viden

Integrationsinfo har en specialiseret viden om de kulturelle og religiøse aspekter i forhold til integrationsprocessen. Denne specialiserede viden, er målrettet den gruppe af flygtningene, indvandrere samt deres efterkommere, som fagfolk møder udfordringer i at hjælpe via sociale tiltag og indsatser.
Integrationsinfo´s vidensgrundlag bygger på et mangeårigt relationsarbejde i udsatte boligområder og ekstremistiske religiøse miljøer, både socialpædagogisk og beskæftigelsesrettet.
Derudover indhentes viden om de forskellige flygtningegrupper og deres familier gennem studieture, til de konfliktområder som flygtningene er på flugt fra, to gange årligt.
Vi tror på, at en dybdegående viden om de kulturelle og religiøse forskelle, er nøglen til at sikre langt bedre udbytte at de sociale indsatser. Med indsigt og viden om flygtningene og deres familiers forhold til kultur og religion, er vi i højere grad i stand til at målrette vores sociale indsatser og tilpasse vores metoder, så de matcher gruppens læringsforudsætninger.

Vores undervisning er praksisnær, og tager udgangspunkt i det praktiske arbejde, der foregår i institutioner, på skole -og uddannelsesområdet, samt arbejdsmarkedet, Børn og Unge, Social og Sundhed, Politi osv.
Vi arbejder ud fra en høj faglighed, og skræddersyr vores ydelser til de enkelte fagfolks ønsker og behov. Årligt underviser vi 5000 – 7000 fagfolk i hele landet.

Studierejser & Frivillignødhjælp

En del af integrationsinfos vidensindsamling foregår gennem 2 årlige studierejser til de konfliktområder flygtningene er flygtet fra. Rejsernes formål er at opleve flygtningene i nærområderne samt at studerer samfundsnormer og værdier.
Under studierejserne yder Integrationsinfo nødhjælp til særlig sårbare flygtninge i flygtningelejrene.
Nedenfor kan du læse rejseberetninger og se billeder fra Integrationsinfos rejser.

FlygtningelejreneRejser
12/02/2020

Flygtningelejrene i konfliktområderne – billedgalleri

Flygtningelejrene i konfliktområderne - billedgalleri En del af integrationsinfos vidensindsamling foregår gennem 2 årlige studierejser til de konfliktområder flygtningene er…
IntegrationsinfoRejser
18/03/2019

Mød to børn, der har være Islamisk Stats slaver

En historie om børn, som har været slaver Disse to børn blev i august 2014 bortført af Islamisk Stat. Pigen…
Børn hjælper tilRejser
19/07/2018

Fra Mosul i Nordirak til en flygtningelejr i Kurdistan

Denne familie er lige ankommet fra Mosul i Nordirak til en flygtningelejr i Kurdistan. Familien er sunni arabere fra Mosul.…
Swar og hendes familie i deres teltRejser
15/01/2015

Mødet med 2 årige Swar og hendes familie i Nordirak

I dag besøgte vi en flygtninglejer i Dohuk i Kurdistan i Nordirak. Her mødte vi Swar på 2 år og…

Folkene bag

Fast personale

Integrationsinfo - Henrik Kokborg

Henrik Kokborg

Pernille Gervin

Eksterne undervisere

Deniz Serinci

Ahmed Akkari foredrag

Ahmed Akkari

Martin Kjær Jensen