Integrationsinfo er en socialfaglig virksomhed, der siden 2012 har klædt fagprofessionelle på til at forstå og arbejde med sociale problemer blandt udsatte indvandrere og efterkommere. Vi fokuserer på at forebygge problemer i boligområder, institutioner, skoler, uddannelser og på arbejdspladser ved at arbejde ud fra en interkulturel vinkel.

Vi anser interkulturel viden og kommunikation som afgørende for at finde de optimale løsninger og støttemuligheder for de socialrelaterede problemer, der kan opstå. For os drejer den interkulturelle vinkel sig om at fremme forståelsen for hvad der kan ske, når mennesker med forskellige kulturelle baggrunde mødes. Kommunikation og forståelse i dette møde er påvirket af personernes kulturelle baggrunde.

Vores interkulturelle fokus drejer sig både om kulturforståelse og kommunikation. Kulturforståelsen omhandler værdier, normer og forventninger, der påvirker kommunikationsprocessen mellem fagprofessionelle og borgere/elever. Kommunikationen er med til at skabe forståelse og enighed, men kan også resultere i misforståelse og konflikt.

Interkulturelle kompetencer kan derfor være med til at forbedre den socialfaglige indsats, samt fremme et fælles fagligt fundament blandt kollegaer og samarbejdspartnere. Integrationsinfo tilbyder også sagssupervision og foredrag til skoler, uddannelsessteder og foreninger for at hjælpe fagprofessionelle med at forstå og arbejde med sociale problemer blandt udsatte indvandrere og efterkommere.

Desuden har Integrationsinfo medvirket til flere tv-dokumentarerfilmradioprogrammerdebatter og podcasts om emnet, samt vidensmæssigt bidraget med en række artikler og kronikker i aviser og fagblade.

Studierejser & Frivillignødhjælp

Hos Integrationsinfo er vi dedikerede til at indsamle viden om flygtningene og deres kulturer og værdier for at kunne hjælpe dem bedst muligt i deres integration. En del af denne vidensindsamling sker gennem 2 årlige studierejser til konfliktområderne, hvor flygtningene er flygtet fra.

Formålet med disse rejser er at opleve flygtningene i deres nærområder, undersøge samfundsnormer og værdier, samt samle viden om deres livsvilkår og kultur. Men det er ikke kun vidensindsamling, Integrationsinfo yder også nødhjælp til særligt sårbare flygtninge i flygtningelejrene, under studierejserne.

På hjemmesiden kan du læse rejseberetninger og se billeder fra vores rejser, og få et indblik i vores arbejde og den viden vi samler.

FlygtningelejreneRejser
12/02/2020

Flygtningelejrene i konfliktområderne – billedgalleri

Flygtningelejrene i konfliktområderne - billedgalleri En del af integrationsinfos vidensindsamling foregår gennem 2 årlige studierejser til de konfliktområder flygtningene er…
IntegrationsinfoRejser
18/03/2019

Mød to børn, der har være Islamisk Stats slaver

En historie om børn, som har været slaver Disse to børn blev i august 2014 bortført af Islamisk Stat. Pigen…
Børn hjælper tilRejser
19/07/2018

Fra Mosul i Nordirak til en flygtningelejr i Kurdistan

Denne familie er lige ankommet fra Mosul i Nordirak til en flygtningelejr i Kurdistan. Familien er sunni arabere fra Mosul.…
Swar og hendes familie i deres teltRejser
15/01/2015

Mødet med 2 årige Swar og hendes familie i Nordirak

I dag besøgte vi en flygtninglejer i Dohuk i Kurdistan i Nordirak. Her mødte vi Swar på 2 år og…

Folkene bag

Fast personale

Integrationsinfo - Henrik Kokborg

Henrik Kokborg

Pernille Gervin

Eksterne undervisere

Deniz Serinci

Ahmed Akkari foredrag

Ahmed Akkari

Martin Kjær Jensen