Integrationsinfo er en specialiseret socialfaglig virksomhed, der siden 2012 har arbejdet med parallelsamfunds- og integrationsproblematikker.

Vores primære opgave er at udruste fagfolk med nødvendig viden og værktøjer til at forstå og håndtere sociale udfordringer blandt udsatte indvandrere og efterkommere. Vi fokuserer på at forebygge parallelsamfundsproblematikker i boligområder, institutioner, skoler, uddannelsessteder og arbejdspladser med en interkulturel tilgang.

Interkulturel viden og kommunikation

Interkulturel viden og kommunikation er afgørende for at finde optimale løsninger til parallelsamfunds- og integrationsproblematikker. Vores tilgang handler om at fremme forståelsen for, hvad der sker, når mennesker med forskellige kulturelle baggrunde mødes. Kommunikation og forståelse i disse møder påvirkes af deltagerne kulturelle og religiøse baggrunde.

Vi fokuserer på kultur- og religionsforståelse samt kommunikation. Det handler om at forstå værdier, normer og forventninger, der påvirker kommunikationsprocessen mellem fagfolk og borgere/elever. Interkulturel kommunikation er nøglen til at opnå gensidig forståelse og mindske misforståelser og konflikter.

Ved at udvikle interkulturelle kompetencer kan vi forbedre den socialfaglige indsats og fremme et fælles fagligt fundament blandt kollegaer og samarbejdspartnere.

Sagssupervision, foredrag og vidensdeling

Ud over rådgivning og undervisning tilbyder Integrationsinfo også sagssupervision i komplicerede sager. Vi afholder desuden foredrag om forskellige emner såsom parallelsamfundsproblematikker, flygtninge, religiøs radikalisering, og kriminalitet i udsatte boligområder.

Vi har også bidraget aktivt til tv-dokumentarer, film, radioprogrammer, debatter og podcasts om emnet samt skrevet artikler og kronikker i aviser og fagblade for at dele vores viden og erfaringer.

Studierejser & Frivillignødhjælp

Hos Integrationsinfo er vi dedikerede til at indsamle viden om flygtningene og deres kulturer og værdier for at kunne hjælpe dem bedst muligt i deres integration. En del af denne vidensindsamling sker gennem 2 årlige studierejser til konfliktområderne, hvor flygtningene er flygtet fra.

Formålet med disse rejser er at opleve flygtningene i deres nærområder, undersøge samfundsnormer og værdier, samt samle viden om deres livsvilkår og kultur. Men det er ikke kun vidensindsamling, Integrationsinfo yder også nødhjælp til særligt sårbare flygtninge i flygtningelejrene, under studierejserne.

På hjemmesiden kan du læse rejseberetninger og se billeder fra vores rejser, og få et indblik i vores arbejde og den viden vi samler.

FlygtningelejreneRejser
12/02/2020

Flygtningelejrene i konfliktområderne – billedgalleri

Flygtningelejrene i konfliktområderne - billedgalleri En del af integrationsinfos vidensindsamling foregår gennem 2 årlige studierejser til de konfliktområder flygtningene er…
IntegrationsinfoRejser
18/03/2019

Mød to børn, der har være Islamisk Stats slaver

En historie om børn, som har været slaver Disse to børn blev i august 2014 bortført af Islamisk Stat. Pigen…
Børn hjælper tilRejser
19/07/2018

Fra Mosul i Nordirak til en flygtningelejr i Kurdistan

Denne familie er lige ankommet fra Mosul i Nordirak til en flygtningelejr i Kurdistan. Familien er sunni arabere fra Mosul.…
Swar og hendes familie i deres teltRejser
15/01/2015

Mødet med 2 årige Swar og hendes familie i Nordirak

I dag besøgte vi en flygtninglejer i Dohuk i Kurdistan i Nordirak. Her mødte vi Swar på 2 år og…

Folkene bag

Fast personale

Integrationsinfo - Henrik Kokborg

Henrik Kokborg

Pernille Gervin

Eksterne undervisere

Deniz Serinci

Ahmed Akkari foredrag

Ahmed Akkari

Martin Kjær Jensen