Om Intagrationsinfo

Integrationsinfo er en undervisnings- og konsulentvirksomhed, der siden 2012, har undervist og ydet konsulentbistand til alle faggrupper, som er i kontakt med ikke-vestlige flygtninge, indvandrere samt deres efterkommere.
I Integrationsinfo arbejder vi ud fra tanken om, at kulturelle og religiøse forskelle er en væsentlig del af en årsagsforklaring til, at en gruppe af vores flygtninge, indvandrere og efterkommere ikke profiterer af den faglige integrationsindsats.

Praksisnær viden

Integrationsinfo har en specialiseret viden om de kulturelle og religiøse aspekter i forhold til integrationsprocessen. Denne specialiserede viden, er målrettet den gruppe af flygtningene, indvandrere samt deres efterkommere, som vi fagfolk møder udfordringer i at hjælpe til bedre integration.
Integrationsinfo´s vidensgrundlag bygger på et mangeårigt relations arbejde i udsatte boligområder og ekstremistiske religiøse miljøer, både socialpædagogisk og beskæftigelsesrettet.
Derudover indhentes viden om de forskellige flygtningegrupper og deres familier gennem feltstudier, til de konfliktområder som flygtningene er på flugt fra, to gange årligt.
Vi tror på, at en dybdegående viden om de kulturelle og religiøse forskelle, er nøglen til at sikre en bedre integrationsindsats for denne målgruppe. Med indsigt og viden om flygtningene og deres familiers forhold til kultur og religion, er vi i højere grad i stand til at målrette vores faglige indsatser og tilpasse vores metoder, så de matcher denne særlige gruppes læringsforudsætninger.

Vores undervisning er praksisnær, og tager udgangspunkt i det praktiske arbejde, der foregår i institutioner, på skole -og uddannelsesområdet, samt arbejdsmarkedet, Børn og Unge, Social og Sundhed, Politi osv.
Vi arbejder ud fra en høj faglighed, og skræddersyr vores ydelser til de enkelte fagfolks ønsker og behov. Årligt underviser vi 5000 – 7000 fagfolk i hele landet.

Studierejser & Frivillignødhjælp

En del af integrationsinfos vidensindsamling foregår gennem 2 årlige studierejser til de konfliktområder flygtningene er flygtet fra. Rejsernes formål er at opleve flygtningene i nærområderne samt at studerer samfundsnormer og værdier.
Under studierejserne yder Integrationsinfo nødhjælp til særlig sårbare flygtninge i flygtningelejrene.
Nedenfor kan du læse rejseberetninger og se billeder fra Integrationsinfos rejser.

Ofre for Islamisk Stat Rejser
19/07/2018

Fra Mosul i Nordirak til en flygtningelejr i Kurdistan

Denne familie er lige ankommet fra Mosul i Nordirak til en flygtningelejr i Kurdistan. Familien er sunni arabere og har…
Zena og hendes mor Rejser
17/01/2014

Zena, der blev hårdt såret. 17. januar 2014

I dag skal I møde Zena på 5 år og hendes familie. En ganske almindelig nat lå Zena og hendes…
To drenge i flygtninglejer ved den syriske grænse Rejser
16/01/2014

En barsk dag, ved den syriske grænse. 16. januar 2014:

I øjeblikket opholder jeg mig ved den syriske grænse, for at yde nødhjælp til flygtninge. Dagene hernede går ikke altid…
Tagred far Rejser
11/01/2014

Tagred, blev ramt af en bombe. 11. januar 2014

I dag skal i møde Tagred og hendes familie. Jeg møder Tagred og hendes familie, i et fattigt område i…

Folkene bag

Fast personale

Integrationsinfo - Henrik Kokborg

Eksterne undervisere