Integrationsinfo er en virksomhed der specialiceret sig i de kulturelle og religiøse aspekter af integrations arbejdet. Vores hold af undervisere, foredragsholdere og konsulenter, udgøre en unik sammensætning af specialister indenfor det praksisnærer arbejde med integration.

Fast personale

Henrik Kokborg

Indehaver, underviser og konsulent
Integrationsinfo - Henrik Kokborg

Henrik Kokborg

Indehaver, underviser og konsulent

Siden år 2000 har jeg arbejdet med integration, både socialpædagogisk og beskæftigelsesrettet.

Jeg betegner mig selv som integrationsnørd, og er især optaget af den tidlige indsats og det forebyggende integrationsarbejde ud fra en kulturel og religiøs indsigt.
Jeg er meget optaget af, at vi som fagfolk kan blive bedre til at integrere den gruppe af ikke-vestlige flygtninge og deres efterkommere, som vi ikke når i mål med ved de faglige tiltag og forskellige integrationsprojekter vi hidtil har forsøgt os med.

2 gange årligt, rejser jeg til konfliktområderne i Mellemøsten for at studere kulturens værdier og normer samt flygtningenes situation.

Siden 2012 har jeg undervist og rådgivet alle faggrupper, der i deres daglige arbejde møder flygtninge og deres efterkommere.
Jeg har en specialiseret og dybdegående viden om flygtninges familiekultur, kønsroller, ære og skam, børneopdragelse, negativ social kontrol, uddannelses -og arbejdsmarkedsforhold, religiøs ekstremisme og radikalisering, sygdomsforståelse mv.

Pernille Gervin

Administration og rådgiver

Pernille

Administration og rådgiver

Socialrådgiver, familieterapeut og konfliktmægler med 20 års erfaring i arbejdet med socialt udsatte børn og familier, samt familier fra ikke vestlige lande.
Tilbyder fagfolk rådgivning, supervision i kulturforskelle, æresrelaterede problemstillinger samt samtale- og rådgivningsmetoder i arbejdet med udsatte familier fra ikke vestlige lande.

Eksterne undervisere

Deniz Serinci

Foredragsholder og underviser

Deniz Serinci

Foredragsholder og underviser

Deniz Serinci er en af Dammarks førende eksperter inden for terrororgansationen Islamisk Stat og de danske Syrienskrigere og kvinder, der sluttede sig til IS.

Han har i de seneste 3 år besøgt Islamisk Stat områder i Irak og Syrien 12 gange.
Deniz er en meget brugt kommentator om Mellemøsten, radikalisering og ekstremisme i medier som Deadline, Tv2News, Radio24Syv og P1.

Deniz har skrevet 5 bøger:
* Fængslet i Erdogans Tyrkiet
* Kurdistan – en historisk fremstilling
* Slave i Islamisk Stat
* Terrorens kalifat – et indblik i Islamisk Stat
* Tyrkiet 1923-2018 – Fra Atatürk til Erdogan

Deniz tilbyder foredrag om:

Islamisk Stat

Folkemordet på Yazidierne

De danske syrienskrigere

Ahmed Akkari

Foredragsholder og underviser
Ahmed Akkari foredrag

Ahmed Akkari

Foredragsholder og underviser

Forfatter, skolelærer og tidligere imam - Ahmed Akkari blev kendt i offentligheden under Muhammedkrisen da han blev talsmand for gruppen af danske imamer og muslimske organisationer, der ønskede at protestere imod publiceringen af tegningerne i Jyllands-Posten.

I 2013 stod Akkari frem og gav sin del af historien om, hvad der skete under Muhammedkrisen, og han tog kraftigt afstand fra sine handlinger under Muhammedkrisen.

I dag er Ahmed Akari en af demokratiets stærkeste forkæmpere der i særlig grad forstår og kan sætte ord på, hvor dyrebart vores folkestyre med dets ytringsfrihed er.

Han har siden udgivet bøgerne:

Min afsked med islamismen – Muhammedkrisen, dobbeltspillet og kampen mod Danmark.

Mod til at tvivle – en fortælling om eksil, humanisme og hvilken forskel et bibliotek kan gøre.

Martin Kjær Jensen

Foredragsholder og underviser

Martin Kjær Jensen

Foredragsholder og underviser

Redaktionschef hos Deluca Film i Aarhus - Som undersøgende journalist har Martin Kjær Jensen i en årrække fordybet sig i integrationsstof. I 2016 tilrettelagde han sammen med Irene Thyrri dokumentarserien ‘Moskeerne bag sløret,’ som blev nomineret til Cavlingprisen. Tidligere har han blandt andet skrevet bestselleren ‘Min afsked med islamismen’ om og med den tidligere imam Ahmed Akkari.

Som led i sit arbejde har Martin rejst i blandt andet Irak, Somalia og Tyrkiet.

Halime Oguz

Foredragsholder og underviser

Halime Oguz

Foredragsholder og underviser

Den etniske kvindekamp er hjerteblod for mig, og som barn og i særdeleshed DATTER af forældre fra Tyrkiet har jeg på egen krop oplevet at blive ekskluderet fra det større fællesskab, som er den danske majoritet. Det blev jeg, fordi vi som indvandrere havde nogle andre kulturelle normer, som vi stadigvæk – selv som bosiddende i Danmark – skulle leve efter, og det resulterede i, at jeg kort efter folkeskolen blev giftet væk, så jeg på den måde på et tidligt tidspunkt blev fastlåst i rollen som hjemmegående husmor, allerede inden jeg overhovedet havde åbnet øjnene for den frihed, der stod og vinkede til mig ude i det danske samfund.

Denne erfaring og historien om, hvordan jeg brød ud af dette både kulturelle og sociale net, udgør en del af grundstammen i mit virke i dag, fordi jeg ved, at denne form for undertrykkelse af etniske kvinder stadig finder sted.

Når vi taler om integration, forudsætter vi, at ”den er hjemme”, lige så snart man har fået en uddannelse eller er kommet i job. Det er ikke altid tilfældet! Der er nogle kulturelle barrierer, der bliver ved med at stille sig i vejen, især for dem fra Mellemøsten og Nordafrika, og dem skal vi have gjort op med, før vi kan tale om integration.

Integrationen starter i institutionerne, bl.a. folkeskolen, fordi der allerede på dette tidspunkt foregår en religiøs og social kontrol af børnene. De får nogle andre værdier med hjemmefra end dem, de lærer om i klasseværelset.

Med de erfaringer jeg har som barn af kurdiske forældre fortæller jeg om mit eget liv, men også om mit professionelle virke som integrationsvejleder i skoler og institutioner, og jeg kaster lys over, hvilke signaler etniske børn udviser, og hvad man kan gøre for at dæmme op for deres eventuelle mistrivsel i det danske samfund.

Jeg fortæller således også med udgangspunkt i mit eget liv om ungpigelivet og kvindelivet i ghettoen, bl.a. om, hvilke konsekvenser det har for pigerne og kvinderne at leve under sådanne patriarkalske forhold. Jeg kommer endelig ind på, hvilke konsekvenser en senere løsrivelse kan have for den enkelte.

Jeg er cand mag i litteraturvidenskab og mellemøststudier. Jeg har undervist indvandrere og flygtninge og arbejdet som tolk i mange år. Endvidere er jeg én af repræsentanterne for den nydanske kvindekamp, debattør, fordragsholder og skribent på Berlingske.

Niels Jespersen

Foredragsholder og underviser

Niels Jespersen

Foredragsholder og underviser

Niels Jespersen er cand.mag i historie og har over ti års erfaring fra forsvaret hvor han har været udsendt og arbejdet som Mellemøstanalytiker. Han er aktiv deltager i debatten om integration og islam og udkommer senere på året, sammen med journalist Mikkel Andersson, med bogen “Eksperimentet, der slog fejl” om 40 års dansk asyl- og integrationspolitik.

På trods af årtiers integrationsindsats, så lægger indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig baggrund fortsat dårligt i beskæftigelsesstatestikkerne og er overrepræsenterede, når det kommer til kriminalitet og dårligt helbred.

I minoritetskulturer tillægges familiefællesskabet traditionelt langt større værdi end individet. Det betyder, at de unges identitet og opførsel bliver til fælles anliggender, der udløser social kontrol mod afvigere. Foredraget henvender sig til sagsbehandlere og andre medarbejdere der risikerer at komme i berøring med social og religiøs kontrol.

• Patriarkalske strukturer og ”ære og skam” i minoritetskulturer
• Kollektivistisk vs. individualistisk familiestruktur
• Social ”selvkontrol” blandt unge

Er det dig?

Vi søger nye freelance underviserer

Vi søger flere/nye undervisere

Foredragsholder og underviser

Hos Integrationsinfo lægger vi stor vægt på kvalitet, og derfor søger vi jævnligt efter nye undervisere, der er engagerede og kan lidt mere end de fleste.

Vi ansætter løbende og tager altid gerne imod uopfordrede ansøgninger.

Måske har du de kvaliteter, vi ikke vidste, vi manglede.

Send en e-mail med vedhæftet ansøgning og CV til henrik@integrationsinfo.dk