Program

De helt særlige udfordringer i arbejdet
med småbørn fra ikke vestlig kultur

 

08.30 – 09.00 

Ankomst – morgenkaffe og brød 

09.00 – 09.15

 
Den faglige udfordring i mødet med ikke vestlige børn og familien
 

09.15 – 10.15

Den ikke vestlige familiekultur – familien, kønsroller, ære og skam.

10.15 – 10.30

Pause – kaffe og frugt

10.30 – 11.15

Familiekollektivets børneopdragelse – kan havde en utilsigtet påvirkning på barnets udvikling og inklusionsmuligheder.
 

11.15 – 12.00

Når social kontrol spænder ben for udvikling og integration – hvordan virker den sociale kontrol, og hvordan forholder og arbejder vi med den?
 

12.00 – 12.45 

Frokost

12.45 – 13.15

Traumers indvirkning på børns opvækst – påvirkninger og konsekvenser.

13.15 – 14.00 

Indsatsområder - forældersamarbejde og øget fokus på en række af børnenes udviklingsområder. 
 

14.00 – 14.15

Pause – kaffe og kage

14.15 – 15.00

Metoder og redskaber - det fremadrettede forebyggende arbejde

15.30

Slut