Program

De faglige udfordringer med at integrere sårbare flygtninge/familiesammenførte.

 

08.30 – 09.00 

Ankomst – morgenkaffe og brød 

09.00 – 09.15

Introduktion til dagen – de faglige udfordringer i mødet med sårbar flygtninge/familiesammenførte.

09.15 – 10.15

Flygtninge/familiesammenførte og uledsagede unge, hvem er de? – ressourcer og udfordringer.

10.15 – 10.30

Pause – kaffe og frugt

10.30 – 11.15

De grundlæggende kulturforskelle – familiestruktur, kønsroller, børne- og ungdomsliv, skole/uddannelse mv.

11.15 – 12.00

Parallelsamfundenes påvirkninger af nytilkomne flygtninge – social kontrol, netværk og rådgivning.

12.00 – 12.45 

Frokost

12.45 – 13.15

Traumer i familien – vilkår og konsekvenser for familiens trivsel

13.15 – 13.30 

Pause – kaffe og kage

13.30 – 15.00

Integration via dagtilbud, skole/uddannelse og arbejdsmarkedet – udfordringer, barrierer og muligheder.

15.00 – 15.30

 Kulturelt tilpassede arbejdsmetoder - indsatsområder og muligheder