Dette kursus finder du også som online kursus på Fagklog.dk

Denne temadag kan også afholdes lokalt hos jer, enten som en hel dag eller som fyraftensmøde.
Kontakt os for tilbud her.

Få dybdegående viden, og praksisnære metoder i arbejdet med at få indvandrerkvinder i beskæftigelse.

 

Med afsæt i en grundlæggende kulturforståelse, lærer du en række redskaber og enkle teknikker, som kan lette dit samarbejde med den enkelte indvandrerkvinde, der har flygtningebaggrund.

På temadagen vil du erfare, at samarbejdet med indvandrerkvinder ikke behøver at være helt så svært. Det fordrer dog, at vi som fagpersoner har indsigt i, hvad der ligger til grund for nogle af kvindernes adfærd; altså hvorfor nogle flygtningekvinder gør, som de gør.

På kurset får du en grundlæggende forståelse for udfordringerne, der er i forhold til at hjælpe indvandrerkvinder i beskæftigelse.

Du får blandt andet svar på:

 • Hvordan mange indvandrerkvinder liv adskiller sig fra de danske kvinders.
 • Hvorfor det kan være svært at kommunikere med kvinderne?
 • Hvilke værdier og normer, der har indflydelse kvindernes valg.
 • Hvorfor flygtningekvinders sygdomsforståelse og sygdomsbillede er anderledes end danske kvinders.
 • Hvor forskellene er, på det ikke-vestlige- og det danske arbejdsmarked.
 • Hvordan social kontrol i familie og netværk kan være en væsentlig barrierer for beskæftigelsen.
 • Hvad der kan gøres for at forebygge social kontrol i det forebyggende arbejde.
 • Hvad du kan gøre for at fremme flygtningekvinders deltagelse på arbejdsmarkedet.
 • Hvorfor det er nødvendigt at differentierer arbejdsmetoderne til den enkelte.
 • Hvorfor det er vigtigt at ændre dine vaner og faglige metoder.
 • Hvordan du via fokus på kulturforskelle og konkrete teknikker kan skabe gode betingelser for samarbejdet med flygtningekvinderne.

Med afsæt i den grundlæggende kulturforståelse lærer du en række redskaber og enkle teknikker, som kan lette dig i dit samarbejde med indvandrerkvinder, der har flygtningebaggrund.

Temadagen koster 1650 kr. excl. moms pr. deltager. Inkl. materialer og forplejning hele dagen

 

Dette kursus finder du også som online kursus på Fagklog.dk

SE PROGRAMMET HER

Datoer - Tilmelding

Herunder ses alle lokationer for denne temadag.

Nye datoer forventes sidst på efteråret.

 

Dette kursus finder du også som online kursus på Fagklog.dk

Faggrupper

Alle faggrupper, der arbejder med at få flygtninge i beskæftigelse eller uddannelse

SE PROGRAMMET HER

Temadagens oplægsholder

Integrationsinfo - Henrik Kokborg

Henrik Kokborg

Underviser

Underviser Henrik Kokborg har 17 års erfaring i arbejdet med flygtninge og indvandrere. Henrik har arbejdet pædagogisk med flygtninge og indvandrerfamilier, og unge kriminelle. Henrik har arbejdet i forskellige integrationsprojekter samt som sagsbehandler på jobcenter. Henrik har i mange år været støtte- kontaktperson både frivilligt og kommunalt i familier fra ikke vestlige lande.

Henrik rådgiver fagfolk i deres arbejde med børn og unge, der er kriminelle og bevæger sig i de radikaliserede miljøer.
Desuden rådgiver Henrik forældre, hvis børn har været eller er draget i krig i Syrien. Henrik rejser 2 gange årligt til forskellige konfliktområder for at besøge flygtningelejre, yde nødhjælp, møde befolkningen i krigsområderne, samt tale med dem som er i krig.

Henrik Kokborg

Faggrupper

Alle faggrupper, der arbejder med at få flygtninge i beskæftigelse eller uddannelse

Temadagens oplægsholder

Integrationsinfo - Henrik Kokborg

Henrik Kokborg

Underviser

Underviser Henrik Kokborg har 17 års erfaring i arbejdet med flygtninge og indvandrere. Henrik har arbejdet pædagogisk med flygtninge og indvandrerfamilier, og unge kriminelle. Henrik har arbejdet i forskellige integrationsprojekter samt som sagsbehandler på jobcenter. Henrik har i mange år været støtte- kontaktperson både frivilligt og kommunalt i familier fra ikke vestlige lande.

Henrik rådgiver fagfolk i deres arbejde med børn og unge, der er kriminelle og bevæger sig i de radikaliserede miljøer.
Desuden rådgiver Henrik forældre, hvis børn har været eller er draget i krig i Syrien. Henrik rejser 2 gange årligt til forskellige konfliktområder for at besøge flygtningelejre, yde nødhjælp, møde befolkningen i krigsområderne, samt tale med dem som er i krig.

Henrik Kokborg

Henrik Kokborg

Author Henrik Kokborg

More posts by Henrik Kokborg