Småbørnsområdet – Oplæg til fyraftensmøder, konferencer og workshops målrettet fagprofessionelle

 

Se de forskellige oplæg længere nede på siden.

Ikke-vestlige børneopdragelse og børneliv

Dette oplæg er målrettet småbørnsområdet, og har fokus på det pædagogiske arbejde med småbørn, der har flygtninge- og indvandrerbaggrund.

Mange forældre med flygtningebaggrund, opdrager ubevidst deres børn til at passe ind i den kultur de er flygtet fra. Det kan bevirke at nogle af børnene får sociale, kognitive og indlæringsmæssige udfordringer i forhold til deres etnisk danske kammerater.

Der undervises i børnenes kulturbaggrund samt i pædagogiske og metodiske indsatsområder, som skal styrke børnenes udvikling, trivsel og inklusion. Der sættes ligeledes fokus på sikre et bedre  forældresamarbejde, samt på hvilken betydning dette har for børnenes udvikling og trivsel.

Under dette oplæg vil I blive præsenteret for ny viden, og praksisnære metoder og indsatsområder.

Bliv klædt på til forældresamarbejdet med minoritetsforældre

Mødet mellem fagprofessionelle og minoritetsforældre kan byde på en række udfordringer, der kan gå ud over børns trivsel, udvikling og læring. Forskelle i sprog, uddannelsesniveau og kulturelle/religiøse normer kan besværliggøre forældresamarbejdet.

Der ud over er mange minoritetsforældre er ikke vant til at have et tæt forældresamarbejde. De anser heller ikke de fagprofessionelle som en samarbejdspartner men som en autoritet, der skal udøve sit arbejde uafhængigt af forældrene.

For at styrke forældresamarbejdet med minoritetsforældrene forudsætter det, at fagprofessionelle har en viden om minoritetsforældres kultur og  baggrund. Og at man er bevidste om egen kultur, reaktion og mønstre. Derudover er det altafgørende, at de fagprofesionelle forholder sig åbent til de konflikter, der måtte opstå i samarbejdet og ikke mindst, handle på dem.

I dette oplæg vil der udover fokus på de kulturelle og religiøse aspekter af forældresamarbejdet, være fokus på selve kommunikationen med forældrene. Hvis kommunikationen skal være virkningsfuld, skal den kombineres med flere forskellige former for kommunikation. Eks. kombinere digital kommunikation med mere direkte og personlig kommunikation.

Oplægget er målrettet småbørnsområdet og giver praksisnære eksempler og metoder, der er let omsættelige i det daglige arbejde.

Flygtninge og asylansøgende børn i tandplejen.

Dette oplæg har til formål at give fagprofessionelle i tandplejen indsigt i den kultur flygtningebørn og deres forældres har med sig i bagagen.

En større kulturforståelse gør det væsentlig lettere at håndtere en sundhedsopfattelse og sundhedsforståelse, der er forskellig fra vores egen.

Desuden undervises der i, hvordan vi nedbryder sprogbarrieren og forbedre kommunikationen i samarbejdet med forældrene.

Interkulturel Kommunikation og kulturforståelse

Hvordan kommunikerer I? –  i jeres daglige arbejde med flygtninge og indvandrere, der har en anden kulturel og sproglig baggrund end dansk

Har I et ønske om at styrke jeres kulturforståelse og dermed undgå misforståelser i kommunikationen med mennesker, der har flygtninge og indvandrebaggrund?

Så er dette oplæg om Interkulturel kommunikation og kulturforståelse sikkert noget for jer.

Oplægget Interkulturel kommunikation og kulturforståelse omhandler de mange ubevidste udfordringer, kommunikationen mellem mennesker fra forskellige kulturer indeholder.

Hvis kommunikationen og det faglige budskab skal være virkningsfuld, er det en nødvendighed, at fagprofessionelle har indsigt i kulturforskelle og sproglige barrierer.

Med øget kulturforståelse, bliver fagprofessionelle i stand til at kombinere flere forskellige former for kommunikationsmetoder.

Integrationsinfo.dk – specialister i praksisnær viden til fagprofessionelle

Vitavej 71 – 8300 Odder. – Tlf: 42330966 – Mail: henrik@integrationsinfo.dk

Henrik Kokborg

Author Henrik Kokborg

More posts by Henrik Kokborg