Dette kursus henvender sig primært til tandplejen. Formålet med dette kursus er give indsigt og en kulturforståelse, som vil bidrage til at håndtere og forebygge tandplejen hos børn, som kommer fra en kultur der har en sundhedsopfattelse og sundhedsforståelse, der er forskellig fra vores egen.

Desuden undervises der i, hvordan vi nedbryder sprogbarrieren og forbedre kommunikationen i samarbejdet med forældrene. Der vil være masser af praksisnære redskaber til det fremadrettede arbejde – men først starter vi med en grundig introduktion til minoritetsbørnene og deres familier fra ikke vestlige kulturer.

Nyttige Spørgsmål at stille dig selv efter endt kursus:

 • Hvad har jeg fået af ny viden med mig?
 • Hvad kan jeg bruge min nye viden til?
 • Hvordan vil jeg implementere min nye viden i det daglige arbejde?

Forslag til hvordan du kan gøre brug af dit kursus fremadrettet i dit arbejde:

 • Afklare hvilke børn og deres familier der har behov for, at I som tandpleje laver nye tiltag og metoder, til at børnenes forældre opnår bedre forståelse for god og sund tandhygiejne.
 • Lave en plan for børnene – inspiration og konkrete forslag hertil kan du bl.a finde i afsnittet, Integrationsinfo-tips.
 • Overvejelse – om det giver det god mening, at mine kollegaer opnår samme viden og indsigt, så vi alle kan lave en samlet og målrettet indsats for børnene.

1#

Introduktion til kurset – Hvorfor det er så afgørende at kende til ikke vestlig kultur i arbejdet med minoritetsbørn og deres familier. Hvilken baggrund børnene kommer fra, samt årsagen til de udfordringer nogle flygtningefamilier kan give os fagfolk.

2#

Den kollektivistiske familiekultur – familiestrukturen og dens betydning for familiens overlevelse når man kommer fra et autoritært og hierarkisk opbygget samfund. Familiens fundament, familieroller og familiehierarki.

3#

Familieære – Familiens status og ære har afgørende betydning for familien nu og i fremtiden. Både kvindernes ærbarhed samt familiens forsørgelsesgrundlag og uddannelse giver familieære. En stærk familieære, en sikker fremtid.

4#

Børneopdragelse – Der er stor forskel på hvordan vi opdrager vores børn i en vestlig kultur og en ikke vestlig kultur. Indsigt i ikke vestlig børneopdragelse kan give vigtige redskaber til arbejdet med ikke vestlige børn og deres familier.

5#

Sygdomsforståelse og tandpleje – Sygdomme og sundhed hos mange ikke vestlige familier opleves og behandles på en helt anden måde end vi gør det i Danmark. At forebygge sygdomme og tilskynde til sundhed har en anden betydning end den vi kender. Mange sygdomsopfattelser og sundhedsvaner går i arv, og er oftest primært bygget på tro og erfaringer.

6#

Forældresamarbejde og kommunikation – Både vores grundlæggende kulturforskelle, forældrenes sprogkundskaber og uddannelsesbaggrund, kan have stor indflydelse på hvordan vi opnår succes med god tandhygiejne og forebyggelse i tandplejen. Derudover er gode tolke og hvordan tolkene introduceres til deres tolkeopgaver alt-af-gørende for et vellykket samarbejde med børnenes forældre.

7#

Integrationsinfo-tips – Praksisnære tips og redskaber som vi nu med større viden og indsigt i ikke vestlig kultur, konkret kan gøre brug af og omsætte i det daglige arbejde.

Nyttige Spørgsmål at stille dig selv efter endt kursus:

 • Hvad har jeg fået af ny viden med mig?
 • Hvad kan jeg bruge min nye viden til?
 • Hvordan vil jeg implementere min nye viden i det daglige arbejde?

Forslag til hvordan du kan gøre brug af dit kursus fremadrettet i dit arbejde:

 • Afklare hvilke børn og deres familier der har behov for, at I som tandpleje laver nye tiltag og metoder, til at børnenes forældre opnår bedre forståelse for god og sund tandhygiejne.
 • Lave en plan for børnene – inspiration og konkrete forslag hertil kan du bl.a finde i afsnittet, Integrationsinfo-tips.
 • Overvejelse – om det giver det god mening, at mine kollegaer opnår samme viden og indsigt, så vi alle kan lave en samlet og målrettet indsats for børnene.