De faglige udfordringer med at integrere sårbare flygtninge/familiesammenførte. 

 

Denne temadags undervisning har fokus på den gruppe af flygtninge/familiesammenførte, som vi har særlige udfordringer med at integrere i det danske samfund.

Temadagen tager udgangspunkt i kulturen fra konfliktområderne, og dens betydning for en vellykket integration.

Vi går i dybden med flygtningenes medbragte ressourcer, kompetencer, familiemønster, kønsroller, tab/traumer, og hvilken betydning det har for det faglige integrationsarbejde.

Med udgangspunkt i det praktiske integrationsarbejde centrerer temadagens undervisning sig om at klæde de forskellige faggrupper på, til i højere grad at få hjulpet de mest sårbare af

flygtninge/familiesammenførte til en bedre integration.

Vi skal desuden se på, hvordan fagfolk bedst klæder tolke og frivillige på til opgaven i integrationsarbejdet. 

 

Deltagermålgruppe:

Integrationsmedarbejdere, socialrådgivere, politi, dagtilbud, krisecentre, politikere, journalister, mentorer, pædagoger, sprogskoler, jobkonsulenter, studievejledere, skoler, sundhedspersonale, psykologer, terapeuter, frivillige, behandlere, psykiatri, tandlæger m.fl.

 

Underviser Henrik Kokborg:

Med udgangspunkt i 2 årlige studieture til konfliktområder og flygtningelejre, og ca.18 års erfaring med integration, har Henrik i over 5 år undervist og rådgivet fagfolk i de kulturelle og religiøse aspekter af integrationsarbejdet.

Henrik har teoretisk, og praktisk dybdegående viden og indsigt i de forskellige etniciteters kulturer, livet i konfliktområder, parallelsamfundenes kultur og påvirkning, islam og islamistiske miljøer.

 

 

Tid og sted

 Efterår 2018

Tirsdag den 4. sept. 2018. Hou Søsportscenter, Villavej 25, 8300 Odder

Torsdag den 25 okt. 2018. Theilgaards, Theilgaards Torv 6, 4600 Køge

 

Pris

Temadagen incl. materialer og forplejning hele dagen, koster 1450 kr. excl. moms pr. deltager

 

Tilmelding:

Tilmelding er bindende.

Program

Læs om programmet her

knap