De faglige udfordringer med at integrere sårbare flygtninge/familiesammenførte. 

 

Denne temadags undervisning har fokus på den gruppe af flygtninge/familiesammenførte, som vi har særlige udfordringer med at integrere i det danske samfund.

Temadagen tager udgangspunkt i kulturen fra konfliktområderne, og dens betydning for en vellykket integration.

Vi går i dybden med flygtningenes medbragte ressourcer, kompetencer, familiemønster, kønsroller, tab/traumer, og hvilken betydning det har for det faglige integrationsarbejde.

Med udgangspunkt i det praktiske integrationsarbejde centrerer temadagens undervisning sig om at klæde de forskellige faggrupper på, til i højere grad at få hjulpet de mest sårbare af

flygtninge/familiesammenførte til en bedre integration.

Vi skal desuden se på, hvordan fagfolk bedst klæder tolke og frivillige på til opgaven i integrationsarbejdet. 

 

Deltagermålgruppe:

Integrationsmedarbejdere, socialrådgivere, politi, dagtilbud, krisecentre, politikere, journalister, mentorer, pædagoger, sprogskoler, jobkonsulenter, studievejledere, skoler, sundhedspersonale, psykologer, terapeuter, frivillige, behandlere, psykiatri, tandlæger m.fl.

 

Underviser Henrik Kokborg:

Med udgangspunkt i 2 årlige studieture til konfliktområder og flygtningelejre, og ca.18 års erfaring med integration, har Henrik i over 5 år undervist og rådgivet fagfolk i de kulturelle og religiøse aspekter af integrationsarbejdet.

Henrik har teoretisk, og praktisk dybdegående viden og indsigt i de forskellige etniciteters kulturer, livet i konfliktområder, parallelsamfundenes kultur og påvirkning, islam og islamistiske miljøer.

 

 

Tid og sted

 Forår 2018:

Tirsdag den 12. juni 2018. Hou Søsportscenter/Egmonthøjskolen, Villavej 25, Hou, 8300 Odder

 

Pris

Temadagen incl. materialer og forplejning hele dagen, koster 1450 kr. excl. moms pr. deltager

 

Tilmelding/afmelding:

Sidste tilmelding/afmeldingsfrist ca. 10 dage før afholdelse af temadag. (varierer lidt efter reglerne på kursustedet)

Program

Læs om programmet her

knap