Hvordan øger vi beskæftigelsen blandt kvinder fra ikke-vestlige lande?

 

Udfordringerne med at få indvandrerkvinder med flygtningebaggrund integreret på arbejdsmarkedet, kan være komplekse.

På trods af fagfolks store arbejdsindsats, og de mange forskellige tilbud-og støttemuligheder der er foranstaltet, er det svært at få nogle flygtningekvinder i beskæftigelse.

 

Årsagerne til, at en gruppe af kvinder fra ikke-vestlige lande, ikke profiterer af den målrettede indsats, skal i høj grad findes i kulturforskellene. Især på områder som samfunds- og

familieværdier, kønsroller og uddannelse er kulturforskellene store.

Disse forskelle har indflydelse på, hvorvidt det lykkedes at få den enkelte kvinde i beskæftigelse.

 

Denne temadag er tilrettelagt med fokus på den gruppe af ikke-vestlige kvinder, som vi har særlige udfordringer med at få i arbejde. Undervisningen går i dybden med årsagerne hertil ud fra en specialiseret og praksisnær indsigt og viden, og der gives bud på kulturelt tilpassede

arbejdsmetoder.

 

Målgruppe:

Alle faggrupper, der arbejder med at få flygtninge i beskæftigelse eller uddannelse 

 

Underviser Henrik Kokborg.
Med afsæt i 18 års praktisk/teoretisk integrationsarbejde, både pædagogisk og beskæftigelsesrettet, har Henrik igennem de seneste 5 år undervist og rådgivet fagfolk ud fra de kulturelle og religiøse aspekter, der har indflydelse på integrationen.
Derudover foretager Henrik 2 årlige studierejser til konfliktområderne, for at studere de kulturelle forskelle, der er mellem flygtningenes hjemlande, og det danske samfund.
Årligt underviser Henrik ca. 5-6000 fagfolk årligt fordelt på ca. 65 forskellige temadage og oplæg landet over.

 

Tid og sted

 Forår 2018:

Mandag den 18. juni 2018, Theilgaards, Theilgaards Torv 6, 4600 Køge

 

Pris

Temadagen incl. materialer og forplejning hele dagen, koster 1450 kr. excl. moms pr. deltager

 

Tilmelding/afmelding:

Sidste tilmelding/afmeldingsfrist ca. 10 dage før afholdelse af temadag. (varierer lidt efter reglerne på kursustedet)

Program

Læs om programmet her

knap