Hvordan øger vi beskæftigelsen blandt kvinder fra ikke-vestlige lande?

 

Udfordringerne med at få indvandrerkvinder med flygtningebaggrund integreret på arbejdsmarkedet, kan være komplekse.

På trods af fagfolks store arbejdsindsats, og de mange forskellige tilbud-og støttemuligheder der er foranstaltet, er det svært at få nogle flygtningekvinder i beskæftigelse.

 

Årsagerne til, at en gruppe af kvinder fra ikke-vestlige lande, ikke profiterer af den målrettede indsats, skal i høj grad findes i kulturforskellene. Især på områder som samfunds- og

familieværdier, kønsroller og uddannelse er kulturforskellene store.

Disse forskelle har indflydelse på, hvorvidt det lykkedes at få den enkelte kvinde i beskæftigelse.

 

Denne temadag er tilrettelagt med fokus på den gruppe af ikke-vestlige kvinder, som vi har særlige udfordringer med at få i arbejde. Undervisningen går i dybden med årsagerne hertil ud fra en specialiseret og praksisnær indsigt og viden, og der gives bud på kulturelt tilpassede

arbejdsmetoder.

 

Målgruppe:

Alle faggrupper, der arbejder med at få flygtninge i beskæftigelse eller uddannelse 

 

Underviser Henrik Kokborg.
Med afsæt i 18 års praktisk/teoretisk integrationsarbejde, både pædagogisk og beskæftigelsesrettet, har Henrik igennem de seneste 5 år undervist og rådgivet fagfolk ud fra de kulturelle og religiøse aspekter, der har indflydelse på integrationen.
Derudover foretager Henrik 2 årlige studierejser til konfliktområderne, for at studere de kulturelle forskelle, der er mellem flygtningenes hjemlande, og det danske samfund.
Årligt underviser Henrik ca. 5-6000 fagfolk årligt fordelt på ca. 65 forskellige temadage og oplæg landet over.

 

Tid og sted

 Efterår 2018:

Tirsdag den 21. august 2018. Severin Kursuscenter, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart.

Torsdag den 13. sept. 2018. Theilgaards, Theilgaards Torv 6, 4600 Køge.

Onsdag den 10. okt. 2018. Aalborg Portland Park, Harald Jensens vej 7-9, 9000 Aalborg. 

Tirsdag den 20. november 2018, Severin Kursuscenter, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart.

Torsdag den 6. december 2018. Hou Søsportscenter, Villavej 25, 8300 Odder.

 

Pris

Temadagen incl. materialer og forplejning hele dagen, koster 1450 kr. excl. moms pr. deltager

 

Tilmelding:

Tilmelding er bindende.

Program

Læs om programmet her

knap