Inklusion af børn og unge i skolealderen med minoritetsbaggrund

 

Vi går i dybden med de udfordringer og problematikker børnene/de unge slås med, og som har sit udspring i familiens ofte skjulte kulturelle, religiøse og sproglige barrierer. Der undervises i familiekultur, opdragelse, forventninger, ære og skam, splittelse ml. flere kulturer, dobbeltliv og social kontrol, kriminalitet som identitet og værdi. Der gives bud på hvordan fagpersoner fremadrettet bedst muligt støtter børnene/de unge og deres familier til bedre trivsel, inklusion og integration i skolegangen, udd. systemet samt i fritiden.


Faggrupper

Lærer, pædagoger, PPR, UU-vejledere, studievejledere, behandlere, socialrådgivere, sundhedsplejersker, tandpleje, fridtid- og klubmedarbejdere, støtte-kontaktpersoner, frivillige, PPR, terapeuter, sundhedspersonale, psykiatri, politi m.fl.

 

Temadagens oplægsholder

Underviser Henrik Kokborg har 17 års erfaring i arbejdet med flygtninge og indvandrere. Henrik har arbejdet pædagogisk med flygtninge og indvandrerfamilier, og unge kriminelle. Henrik har arbejdet i forskellige integrationsprojekter samt som sagsbehandler på jobcenter. Henrik har i mange år været støtte- kontaktperson for unge og familier, både frivilligt og kommunalt.

Henrik rådgiver fagfolk i deres arbejde med børn og unge, der er kriminelle og bevæger sig i de radikaliserede miljøer.
Desuden rådgiver Henrik forældre, hvis børn har været eller er draget i krig i Syrien. Henrik rejser 2 gange årligt til forskellige konfliktområder for at besøge flygtningelejre, yde nødhjælp, møde befolkningen i krigsområderne, samt tale med dem som er i krig. 

  

Tid og sted

Efterår 2018

Mandag den 24. sept. 2018. Severin Kursuscenter, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart.

Tirsdag den 23. okt. 2018. Theilgaards, Theilgaards Torv 6, 4600 Køge.

 

Pris:

Temadagen incl. materialer og forplejning hele dagen, koster 1450 kr. excl. moms pr. deltager

Tilmelding:

Tilmelding bindende.

 

Program

Læs om programmet her

knap