De helt særlige udfordringer i arbejdet med småbørn med flygtninge og indvandrerbaggrund

 

Denne temadag har fokus på det pædagogiske arbejde med udsatte tosprogede børn med flygtningebaggrund. 

Temadagen går i dybden med forældrenes kulturelle børneopdragelse. Vi ser nærmere på, hvilke konsekvenser opdragelsen kan få for de tosprogede børns udviklingsmuligheder i 0-6 årsalderen. Undervisningen er med fokus på forebyggelse og metodevalg.

Måden hvorpå børn opdrages, er forskellig fra land til land. Derfor er der ofte stor forskel på den danske børneopdragelse og den børneopdragelse tosprogede børn med flygtningebaggrund får.

Mange forældre med flygtningebaggrund, opdrager ubevidst deres børn til at passe ind i den kultur de er flygtet fra. Det kan give de tosprogede børn en række kognitive og indlæringsmæssige udfordringer i forhold til etnisk danske børn.

På temadagen undervises der i pædagogiske og metodiske indsatsområder, som skal styrke tosprogede børns udvikling, trivsel og inklusion.
Der sættes ligeledes fokus på, hvordan det pædagogiske personale skaber et dynamisk samarbejde mellem forældre og dagtilbud, samt hvilken betydning dette har for børnenes trivsel.

Efter temadagen har du viden om:

 • flygtningenes familieliv
 • børneopdragelse og dens betydning for børnenes udvikling
 • hvilke udviklingsområder de udsatte tosprogede børn halter bagefter
 • flygtningefamiliers ære og dens påvirkning af børnenes udvikling og trivsel
 • udfordringen med den negative sociale kontrol i dagtilbud
 • at vokse op i traumehjem set fra et barneperspektiv
 • at etablere et givende forældresamarbejde med udsatte flygtningefamilier
 • nødvendigheden af differentierede arbejdsmetoder til udsatte tosprogede børn
 • kulturforskelle, der gør dig bevidst om din pædagogiske tilgang.
 • nye pædagogiske metoder-og indsatsområder, der kan støtte de udsatte børn i en positiv og fremadrettet udvikling

Denne temadag kan også afholdes lokalt hos jer, enten som en hel dag eller som fyraftensmøde.
Kontakt os for tilbud her.

Temadagen koster 1450 kr. excl. moms pr. deltager.
Inkl. materialer og forplejning hele dagen

SE PROGRAMMET HER

Temadage - Tilmelding

Herunder ses alle lokationer for denne temadag.

 • Tirsdag den 8. oktober 2019. Unika Kursuscenter, Finsensvej 86, 2000 Frederiksberg (OBS! Få pladser)
 • Torsdag den 24. Oktober 2019. Severin Kursuscenter, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart (OBS! Få pladser)
 • Tirsdag 29. Oktober 2019. Ålborg Stadion, Harald Jensens Vej 9, 9000 Aalborg
 • Tirsdag den 3. december 2019. Theilgaards, Theilgaards Torv 6, 4600 Køge
 • Torsdag den 12. december 2019. Hou Søsportscenter, Villavej 25, 8300 Odder

Faggrupper

Socialrådgivere, mentorer, pædagoger, sprogpersonale, sundhedspersonale, psykologer, terapeuter, frivillige, behandlere, ergo- og fysioterapeuter, psykiatri, tandlæger m.fl.

SE PROGRAMMET HER

Temadagens oplægsholder

Henrik Kokborg fra Integrationsinfo

Henrik Kokborg

Underviser

Underviser Henrik Kokborg har 17 års erfaring i arbejdet med flygtninge og indvandrere. Henrik har arbejdet pædagogisk med flygtninge og indvandrerfamilier, og unge kriminelle. Henrik har arbejdet i forskellige integrationsprojekter samt som sagsbehandler på jobcenter. Henrik har i mange år været støtte- kontaktperson både frivilligt og kommunalt i familier fra ikke vestlige lande.

Henrik rådgiver fagfolk i deres arbejde med børn og unge, der er kriminelle og bevæger sig i de radikaliserede miljøer.
Desuden rådgiver Henrik forældre, hvis børn har været eller er draget i krig i Syrien. Henrik rejser 2 gange årligt til forskellige konfliktområder for at besøge flygtningelejre, yde nødhjælp, møde befolkningen i krigsområderne, samt tale med dem som er i krig.

Henrik Kokborg

Faggrupper

Socialrådgivere, mentorer, pædagoger, sprogpersonale, sundhedspersonale, psykologer, terapeuter, frivillige, behandlere, ergo- og fysioterapeuter, psykiatri, tandlæger m.fl.

Temadagens oplægsholder

Integrationsinfo - Henrik Kokborg

Henrik Kokborg

Underviser

Underviser Henrik Kokborg har 17 års erfaring i arbejdet med flygtninge og indvandrere. Henrik har arbejdet pædagogisk med flygtninge og indvandrerfamilier, og unge kriminelle. Henrik har arbejdet i forskellige integrationsprojekter samt som sagsbehandler på jobcenter. Henrik har i mange år været støtte- kontaktperson både frivilligt og kommunalt i familier fra ikke vestlige lande.

Henrik rådgiver fagfolk i deres arbejde med børn og unge, der er kriminelle og bevæger sig i de radikaliserede miljøer.
Desuden rådgiver Henrik forældre, hvis børn har været eller er draget i krig i Syrien. Henrik rejser 2 gange årligt til forskellige konfliktområder for at besøge flygtningelejre, yde nødhjælp, møde befolkningen i krigsområderne, samt tale med dem som er i krig.

Henrik Kokborg

Henrik Kokborg

Author Henrik Kokborg

More posts by Henrik Kokborg