Specialiseret kursus til socialrådgivere, lærere, pædagoger, psykologer, boligsociale medarbejdere, ansatte i politiet og sundhedsvæsen.

Underretninger på minoritetsbørn og unge

Dette specialiserede kursus, går i dybden med hvordan fagprofessionelle bedst muligt håndterer underretninger på minoritetsbørn og unge.

En undersøgelse fra Social- og Ældreministeriet fra 2021 viste, at det kræver 34 underretninger i gennemsnit, før et barn under seks år med oprindelse i MENAPT-landene, bliver anbragt. For børn med dansk oprindelse var antallet i gennemsnit 8 underretninger.

Tallene kunne indikere, at selvom fagprofessionelle har øje på minoritetsbørns mistrivsel, og myndighederne indvolveres, vurderes underretningerne mindre alvorlige end hvis der var tale om et etnisk dansk barn.

Når fagprofessionelle sender- eller får underretninger på etnisk danske børn, bliver de håndteret med dybdegående viden og indsigt i dansk kulturs sociale, økonomiske og diagnostiske problemstillinger. Det vil sige, at de fagprofessionelle er hurtige til at analysere sig frem til kernen i problemet, og på den måde er i stand til at handle hensigtsmæssig og hurtigt.

Men når der skal indgives eller modtages underretninger på børn og unge med en anden kulturbaggrund, slår de danske sociale analysemodeller ikke til. Grunden hertil er, at vi ikke har samme indsigt i årsagerne til minoritetsfamiliers sociale problemer, og derfor har vi også svært ved, at analysere os frem til de rette indsatser.

Kursusindhold:

  • Minoritetsfamiliers kulturelle og religiøse normer og værdier.
  • Børnesyn og opdragelse
  • Familieærens betydning og indvirkning i sager med underretninger
  • Minoritetsfamiliers sociale kontrol
  • Social udsathed i minoritetsfamilier
  • Forældresamarbejde og kommunikation
  • Arbejdsgange i underretningssager om minoritetsbørn og unge 

Dato og sted:

OBS: Ny dato kommer snart.

Priser og betingelser

Pris: 3.495 kr. ex moms.

Kursusprisen indeholder materiale og fuld forplejning fra Severin Kursuscenters fantastiske køkken – og ikke at forglemme, deres legendariske kagebord.
Tilmeldingsfrist 

10 dage før kursusstart.

Optagelse på kurset sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads.
Tilmeldingen er bindende men kan selvfølgelig overdrages til en anden.
Faktura sendes ud ca. 2 uger før kursusstart.

Kurset kan også afholdes lokalt på arbejdspladsen. Kontakt os for tilbud.

Datoer - Tilmelding

Herunder ses lokationer for dette kursus.

Ny dato kommer snart. –  Severin Kursuscenter, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart

Kurset kan også afholdes som et externt kursus hos jer. Kontakt os her for et uforpligtende tilbud.

Priser og betingelser

OBS: ny dato kommer snart.

Pris: 3.495 kr. ex moms.

Kursusprisen indeholder materiale og fuld forplejning fra Severin Kursuscenters fantastiske køkken – og ikke at forglemme, deres legendariske kagebord.
Tilmeldingsfrist 

14 dage før kursusstart.

Optagelse på kurset sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads.
Tilmeldingen er bindende men kan selvfølgelig overdrages til en anden.
Faktura sendes ud ca. 2 uger før kursusstart.

Kurset kan også afholdes lokalt på arbejdspladsen. Kontakt os for tilbud.

SE PROGRAMMET HER

Underviser:

Henrik Kokborg

Henrik Kokborg

Underviser

Underviser Henrik Kokborg har 17 års erfaring i arbejdet med flygtninge og indvandrere. Henrik har arbejdet pædagogisk med flygtninge og indvandrerfamilier, og unge kriminelle. Henrik har arbejdet i forskellige integrationsprojekter samt som sagsbehandler på jobcenter. Henrik har i mange år været støtte- kontaktperson både frivilligt og kommunalt i familier fra ikke vestlige lande.

Henrik rådgiver fagfolk i deres arbejde med børn og unge, der er kriminelle og bevæger sig i de radikaliserede miljøer.
Desuden rådgiver Henrik forældre, hvis børn har været eller er draget i krig i Syrien. Henrik rejser 2 gange årligt til forskellige konfliktområder for at besøge flygtningelejre, yde nødhjælp, møde befolkningen i krigsområderne, samt tale med dem som er i krig.

Henrik Kokborg

Henrik Kokborg

Author Henrik Kokborg

More posts by Henrik Kokborg