Specialiseret kursus til socialrådgivere, lærere, pædagoger, psykologer, boligsociale medarbejdere, ansatte i politiet og sundhedsvæsen.

Socialt arbejde med udsatte minoritetsbørn, unge og forældre

Dette specialiserede kursus, går i dybden med hvordan fagprofessionelle bedst muligt håndterer sociale problematikker omhandlende minoritetsbørn og unge.

En undersøgelse fra Social- og Ældreministeriet fra 2021 viste, at det kræver 34 underretninger i gennemsnit, før et barn under seks år med oprindelse i MENAPT-landene, bliver anbragt. For børn med dansk oprindelse var antallet i gennemsnit 8 underretninger.

Tallene kunne indikere, at selvom fagprofessionelle har øje på minoritetsbørns mistrivsel, og myndighederne involveres, vurderes underretningerne mindre alvorlige end hvis der var tale om et etnisk dansk barn.

Når fagprofessionelle sender- eller får underretninger på etnisk danske børn, bliver de håndteret med dybdegående viden og indsigt i dansk kulturs sociale, økonomiske og diagnostiske problemstillinger. Det vil sige, at de fagprofessionelle er hurtige til at analysere sig frem til kernen i problemet, og på den måde er i stand til at handle hensigtsmæssig og hurtigt.

Men når der skal indgives eller modtages underretninger på børn og unge med en anden kulturbaggrund, slår de danske sociale analysemodeller ikke til. Grunden hertil er, at vi ikke har samme indsigt i årsagerne til minoritetsfamiliers sociale problemer, og derfor har vi også svært ved, at analysere os frem til de rette indsatser.

Kursusindhold:

  • Minoritetsfamiliers kulturelle og religiøse normer og værdier.
  • Børnesyn og opdragelse
  • Familieærens betydning og indvirkning i sager med underretninger
  • Minoritetsfamiliers sociale kontrol
  • Social udsathed i minoritetsfamilier
  • Forældresamarbejde og kommunikation
  • Arbejdsgange i underretningssager om minoritetsbørn og unge 

Prisen for dette kursus er:

1.995 kr. ex moms.

Prisen dækker undervisning, materialer og forplejning. Optagelse på kurset sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende men kan selvfølgelig overdrages til en anden.
Faktura sendes ud 1 uge før kursusstart.

Tilmeldingsfrist

5 dage før kursusstart. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.

Tilmelding

Steder og datoer for dette kursus:

Sjælland:

  • Roskilde, torsdag den 4. april 2024, kl. 08.30 – 15.30,  BusinessHouse, Jernbanegade 23, 4000 Roskilde

Jylland:

  • Odder den mandag den 15. april 2024, 08,30 – 15,30Odder Parkhotel, Torvald Køhlsvej 25, 8300 Odder

Underviser: Henrik Kokborg

Henrik Kokborg

Henrik Kokborg

Underviser

Underviser Henrik Kokborg har 17 års erfaring i arbejdet med flygtninge og indvandrere. Henrik har arbejdet pædagogisk med flygtninge og indvandrerfamilier, og unge kriminelle. Henrik har arbejdet i forskellige integrationsprojekter samt som sagsbehandler på jobcenter. Henrik har i mange år været støtte- kontaktperson både frivilligt og kommunalt i familier fra ikke vestlige lande.

Henrik rådgiver fagfolk i deres arbejde med børn og unge, der er kriminelle og bevæger sig i de radikaliserede miljøer.
Desuden rådgiver Henrik forældre, hvis børn har været eller er draget i krig i Syrien. Henrik rejser 2 gange årligt til forskellige konfliktområder for at besøge flygtningelejre, yde nødhjælp, møde befolkningen i krigsområderne, samt tale med dem som er i krig.

Vores priser:

Prisen for deltagelse på kurset er:

1.995 kr. ex moms.

Prisen dækker undervisning, materialer og forplejning. Optagelse på kurset sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende men kan selvfølgelig overdrages til en anden.
Faktura sendes ud 1 uge før kursusstart.

Tilmeldingsfrist
5 dage før kursusstart. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Har du spørgsmål eller vil have mere viden er du velkommen til at kontakte os.

Pris for afholdelse af kurset på din arbejdsplads

1 – 3 timers kursus/oplæg:
14.995 kr. ex moms og transportudgifter.

1 hel dags kursus/oplæg:
18.995 kr. ex. moms og transportudgifter.

Prisen er gældende for op til 50 deltagere.

Har du spørgsmål eller vil have mere viden er du velkommen til at kontakte os.

SE PROGRAMMET HER
Henrik Kokborg

Author Henrik Kokborg

More posts by Henrik Kokborg