Oplæg til fyraftensmøder, konferencer og workshops

I stigende grad oplever ungdomsuddannelserne en større diversitet i deres elevgruppe end tidligere.
Dermed er det også blevet en mere krævende opgave at være lærer.

Integrationsinfo har derfor udarbejdet specialiseret undervisning til fagprofessionelle i ungdomsuddannelsesområdet, målrettet deres arbejde med elever, der har forældre med indvandrerbaggrund.

Formålet med vores praksisnære undervisning er, at klæde de fagprofessionelle på med viden, indsigt, metoder og redskaber i forhold til at arbejde med en mangfoldig elevgruppe.

Oplæggenes varighed: 1 -3 timer

Scroll ned og læs om integrationsinfos forskellige oplæg

Kulturforståelse i arbejdet med unge med minoritetsbaggrund i uddannelsessystemet

Ungdomsuddannelserne har i dag en langt større diversitet i deres elevgruppe end tidligere.
Det betyder, at det er blevet en mere krævende opgave at være lærer.

Dette oplæg giver en forståelse for de unge, der vokser op splittet mellem to kulturer. Desuden giver oplægget bud på, hvordan man bedst mulig løfter og vejleder elever med ikke-vestlig baggrund.

Der bliver undervist i nye praksisnære metoder. Disse metoder til formål, at styrke lærerens muligheder i at støtte minoritetselever faglige udvikling og styrke skolefællesskabet generelt.

Oplægget kan desuden skræddersyes efter ønske om indhold og tid.

Oplæggets varighed: 1 – 3 timer.

Forebyggelse af negativ social kontrol på ungdomsuddannelserne

Dette oplæg handler om den negative sociale kontrol, der følger nogle minoritetsunge med ind på uddannelserne.

Den negative sociale kontrol bygger på andre normer og værdier end man ellers ser i samfundet. Det er disse normer og værdier, der danner grundlaget for den negative sociale kontrol. Dermed kommer den negative sociale kontrol til, at påvirke skolefællesskabet og de unges læring, trivsel og udvikling.

Oplægget giver de fagprofessionelle redskaber til at spotte negativ social kontrol, og dermed kan sætte rammer og skabe tryghed og lige muligheder for alle i læringsrummet.

Oplægget kan desuden tilpasses efter ønske om indhold og tid.

Oplæggets varighed: 1,5 – 3 timer.

Identitetssøgende og religiøse minoritetsunge i studiemiljøet

Ofte føler de fagprofessionelle sig usikre, og måske magtesløse når de møder identitetssøgende minoritetsunge, der finder deres identitet i religionen. Det kan være svært at skelne mellem hvad normal religiøsitet er, og hvornår det bliver ekstremistisk og måske ender med, at den unge bliver radikaliseret.

Dette oplæg har fokus på, at klæde de fagprofesionelle i ungdomsuddannelserne på, til at forebygge religiøs ekstremisme og radikalisering i læringsmiljøet.

Som fagprofesionel er det derfor vigtigt, at kende til de kulturelle og religiøse mekanismer, der kan være medvirkende årsag til at nogle unge udvikler en ekstremistisk tankegang.

Oplægget giver en forståelse for, hvad det er der trækker de unge i en ekstremistisk retning. Desuden giver oplægget bud på praksisnære indsatsområder og metoder i det forebyggende arbejde i læringsmiljøet. Efter oplægget vil den enkelte fagprofessionelle opleve, at det er langt nemmere at skelne mellem hvad der er normal religiøsitet og hvad der er ekstremistisk religiøsitet. Den fagprofesionelle bliver også klædt på til, at håndtere en evt. mistanke om radikalisering i forhold til uddannelsesstedet og myndigheder.

Oplæggets varighed: 2 – 3 timer.

Oplægget kan desuden tilpasses efter ønske om indhold og tid.

Integrationsinfo.dk – Specialister i praksisnær viden til fagprofessionelle

Vitavej 71 – 8300 Odder. – Tlf: 42330966 – Mail: henrik@integrationsinfo.dk

Henrik Kokborg

Author Henrik Kokborg

More posts by Henrik Kokborg