Om diverse ydelser

Integrationsinfo skræddersyr ydelser til mange forskellige faggrupper.
Her på siden kan du se eksempler på disse ydelser.

Undervisning og oplæg

Integrationsinfo skræddersyr kurser, fyraftensmøder, seminar og oplæg til konferencer, for alle grupper af fagfolk, ud fra ønsker og behov.

Eksempler på kurser og oplæg vi har udført:

 • Flygtningebørn i tandplejen.
 • Ikke-vestlige kvinder på krisecenter.
 • Ikke-vestlig sygdomsforståelse og det sundhedsfaglige arbejde.
 • Forebyggelse af kriminalitet blandt unge med flygtningebaggrund.
 • Tidlig forebyggelse af religiøs ekstremisme og radikalisering.
 • Den ikke-vestlige børneopdragelse.
 • Forebyggelse af negativ kulturel- og religiøs sociale kontrol.
 • Flygtninge i traumebehandling – kulturforståelse.
 • Ikke-vestlig kulturforståelse i psykiatrien.
 • Kulturelle og religiøse barrierer i beskæftigelsesindsatsen.
 • Forældresamarbejdet med flygtningeforældre.
 • Kulturforståelse i Fødevarekontrollens arbejde.
 • Ikke-vestlige borgere i ældreplejen.
 • Kulturel baggrundsviden for beskæftigelsesudvalg.
 • Kulturelle og religiøse barrierer i beskæftigelsesindsatsen.

Kontakt os for et uforpligtende tilbud

Kontakt os

Andre ydelser

Integrationsinfo udbyder ligeledes en række andre ydelser i form af rådgivning, konsulentopgaver, udvikling af undervisningsmateriale, sagssupervision og foredrag.

Eksempler på ydelser vi har udført:

 • Rådgivning af politiske udvalg
 • E-learning undervisningsmateriale for VIA University College
 • Rådgivning til TV2´s nyhedsteam.
 • Konsulent på den beskæftigelsesrettede indsats i Sønderborg
 • Sagssupervision, Integrationsteamet Horsens Kommune
 • Supervision til de boligsociale medarbejdere i Sønderborg Kommune
 • Konsulent- og rådgivningsbistand til dokumentarproduktioner
 • Rådgivning til journalister
 • Filmoptagelser i Irak for filminstruktør
 • Rådgiver og medarrangør for journalistiske rejser til konfliktområder
 • Rådgivning til forældre, hvis børn er draget i hellig krig
 • Rejseberetninger, om at rejse i konfliktområder (foredrag)
 • ”Hvorfor kan det være svært at integrere flygtninge” (foredrag)
 • ”Krigen mod Islamisk Stat” (foredrag)

Kontakt os for et uforpligtende tilbud

Kontakt for tilbud