Grundkursus om social kontrol

Undervisere og pædagoger skal stigende grad navigerer i et multikulturelt læringsmiljø, hvor kulturelle- og religiøse normer og værdier præger det sociale samspil.

I det multikulturelle læringsrum opstår der nogle særlige udfordringer som pædagoger og undervisere kan have svært se, forstå og tackle. Udfordringerne har ofte udspring i usynlige kulturelle- og religiøse normer og værdier.

Især den kulturelle og religiøse sociale kontrol kan være svære at få øje på for den fagprofessionelle. Derfor kan minoritetsbørn- og unge via den sociale kontrol, været tvunget til at efterleve nogle helt andre normer og værdier end dem institutioner, skoler og ungdomsuddannelserne er opbygget omkring.
Det betyder, at mange elever med minoritetsbaggrund daglig udsættes for kontrol, sladder, udskamning og mobning af deres kammerater, uden at der bliver grebet ind.

Den kulturelle- og religiøse sociale kontrol er således hovedårsagerne til, at børn og unge vokser op splittet mellem to kulturer. Den er også årsagen til den øgede segregering, æresrelaterede konflikter mv.
Også mange minoritetsforældre er ofre for minoritetsmiljøets sociale kontrol, og er ufrivilligt låst fast i konservative kulturelle/religiøse normer og værdier.
Hovedårsagen til at den negative sociale kontrol opstår, er angsten for sladder om familien.

Således er den negative sociale kontrol en fundamental, og bagvedliggende årsag til mange af de udfordringer undervisere og pædagoger møder i det multikulturelle læringsrum.

Dette grundkursus om social kontrol går i dybden med de bagvedliggende mekanismer, der fører til den sociale kontrol, som skaber udfordringer i det multikulturelle læringsrum.

Målgruppe:

Dette grundkursus om social kontrol, er for fagpersoner der er i kontakt med minoritetsbørn og unge samt deres familier og som arbejder i institutioner, skoler og uddannelser, men også på børne- og ungecentre, jobcentre, sprogskoler, i politiet, på krisecentre, som frivillig, boligsociale medarbejder m.fl.

 

Dit udbytte af grundkurset:

  • En grundig indføring i de bagvedliggende kulturelle- og religiøse mekanismer, som sociale kontrol udspringer fra.
  • Forståelse af de forskellige former for social kontrol – hvad er negativ og hvad er positiv social kontrol.
  • Indsigt i det der adskiller minoritetsmiljøers sociale kontrol fra den som foregår i det danske majoritetssamfund.
  • Hvilke former for negativ/æresrelateret social kontrol der rammer drenge og mænd og hvordan et nyt fokus kan forbygge denne form for negativ social kontrol
  • Viden om, hvordan man spotter negativ social kontrol blandt børn, unge og deres familier i dagtilbud, skoler mv.
  • Redskaber til styrkelse af forældresamarbejdet i sager om negativ social kontrol
  • Styrkelse af det kollegiale samarbejde ved en fælles faglig viden om negativ social kontrol.
  • Handlemuligheder når du kommer i kontakt med nogen der udsættes for social kontrol

Tilmeldingsfrist

5 dage før kursusstart. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Kurset kan også afholdes lokalt på din arbejdsplads. Kontakt os for tilbud.

Underviser: Henrik Kokborg

Henrik KokborgHenrik Kokborg har arbejdet med, forsket i og undervist fagprofessionelle omkring minoritetsmiljøernes sociale kontrol i over 15 år. Han er specialist i årsagerne til at negativ social kontrol opstår, og derfor også i de forebyggende tiltag og indsatser.

Henrik Kokborg har deltaget i flere radioprogrammer om social kontrol, samt været indkaldt som specialist, i negativ social kontrol, til Kommissionen for den glemte kvindekamp.

Henrik kokborg har desuden skrevet artikler og en e-bog om emnet.

Vores priser:

Prisen for deltagelse på kurset er:

1.995 kr. ex moms.

Prisen dækker undervisning, materialer og forplejning. Optagelse på kurset sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende men kan selvfølgelig overdrages til en anden.
Faktura sendes ud 1 uge før kursusstart.

Tilmeldingsfrist
5 dage før kursusstart. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Har du spørgsmål eller vil have mere viden er du velkommen til at kontakte os.

Hold kurset på din arbejdsplads

1 – 3 timers kursus/oplæg:
14.995 kr. ex moms og transportudgifter.

1 hel dags kursus/oplæg:
18.995 kr. ex. moms og transportudgifter.

Prisen er gældende for op til 50 deltagere.

Har du spørgsmål eller vil have mere viden er du velkommen til at kontakte os.

Henrik Kokborg

Author Henrik Kokborg

More posts by Henrik Kokborg