Grundkursus om social kontrol

Der er brug for målrettede og forebyggende indsatser mod negativ social kontrol, i vores institutioner, skoler, uddannelser, ungemiljøer og arbejdsmarkedet. En målrettet indsats kræver, at der arbejdes ud fra dybdegående viden og indsigt i minoritetsmiljøernes normer og værdier, og i den sociale kontrol, der udspringer herfra.

Det er således ikke nok blot at fokusere og målrette indsatserne mod den æresrelaterede sociale kontrol der rammer minoritetspiger- og kvinder. Derimod er forebyggende indsatser, der er målrettet begge køn altafgørende. For hvis man ikke også laver målrettede forebyggende indsatser til mænd og drenge, vil vi ikke komme i mål.

Den negative sociale kontrol, der udspringer fra minoritetsmiljøer, er en af hovedårsagerne til, at børn og unge vokser op splittet mellem to kulturer. Den er også årsagen til, at mange forældre er låst fast i hjemlandets konservative kulturelle/religiøse normer og værdier.
Hovedårsagen til den negative sociale kontrol opstår er angsten for sladder om familien.

Således er den negative sociale kontrol en fundamental og bagvedliggende årsag til de integrationsproblemer, fagprofessionelle og politikere forsøger at løse.

For at fagprofessionelle effektivt kan forhindre og forebygge negativ/æresrelateret social kontrol, kræver det, at der arbejdes ud fra en grundlæggende kulturforståelse. Målrettede indsatser og forebyggelse kræver interkulturel viden og indsigt i MENAPT-landenes kollektive familiemodel, børneopdragelse, æresnormer, sociale kontrol, samt indsigt i forholdet til- og afhængigheden af miljøets religiøse normer og værdier.

Dette grundkursus om social kontrol, er for fagpersoner der er i kontakt med minoritetsbørnene og deres familier og som arbejder i institutioner, skoler og uddannelser, men også på børne- og ungecentre, jobcentre, sprogskoler, i politiet, på krisecentre, som frivillig, boligsociale medarbejder m.fl.

Dit udbytte af kurset

På dette grundkursus om social kontrol, får du en grundig indføring i de bagvedliggende kulturelle og religiøse mekanismer som den negative sociale kontrol udspringer fra.

  • Du får en bredere forståelse af social kontrol og de mekanismer der ligger bag.
  • Du får indsigt i at negativ/æresrelateret social kontrol også rammer drenge og mænd.
  • Du får indsigt i hvorfor forebyggende indsatser også bør målrettes drenge og mænd.
  • Du får viden om, hvordan negativ social kontrol kommer til udtryk blandt børn, unge og deres familier i dagtilbud, skoler, ungdomsuddannelser, sprogcentre, jobcentre, i boligområder, på gaden, i kriminelle miljøer mv.
  • Du får en grundig indføring i hvordan den negative sociale kontrol rammer de forskellige køn.
  • Du får bud på hvordan du spotter og forebygger negativ social kontrol
  • Du får viden om hvordan du skal handle når du kommer i kontakt med nogen der udsættes for social kontrol
  • Du får et kursusbevis

Prisen for dette kursus er:

1.995 kr. ex moms.

Prisen dækker undervisning, materialer og forplejning. Optagelse på kurset sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende men kan selvfølgelig overdrages til en anden.
Faktura sendes ud 1 uge før kursusstart.

Tilmeldingsfrist

5 dage før kursusstart. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Kurset kan også afholdes lokalt på arbejdspladsen. Kontakt os for tilbud.

Download vores gratis e-bog om social kontrol

Download e-bogen ved at tilmelde dig til vores nyhedsbrev.

Vores priser:

Prisen for deltagelse på kurset er:

1.995 kr. ex moms.

Prisen dækker undervisning, materialer og forplejning. Optagelse på kurset sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende men kan selvfølgelig overdrages til en anden.
Faktura sendes ud 1 uge før kursusstart.

Tilmeldingsfrist
5 dage før kursusstart. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Har du spørgsmål eller vil have mere viden er du velkommen til at kontakte os.

Hold kurset på din arbejdsplads

1 – 3 timers kursus/oplæg:
12.000 kr. ex moms og transportudgifter.

1 hel dags kursus/oplæg:
18.000 kr. ex. moms og transportudgifter.

Prisen er gældende for op til 50 deltagere.

Har du spørgsmål eller vil have mere viden er du velkommen til at kontakte os.

SE PROGRAMMET HER

Underviser: Henrik Kokborg

Henrik KokborgHenrik Kokborg har arbejdet med, forsket i og undervist fagprofessionelle omkring minoritetsmiljøernes sociale kontrol i over 15 år. Han er specialist i årsagerne til at negativ social kontrol opstår, og derfor også i de forebyggende tiltag og indsatser.

Henrik Kokborg har deltaget i flere radioprogrammer om social kontrol, samt været indkaldt som specialist, i social kontrol, til Kommissionen for den glemte kvindekamp.

Henrik kokborg har desuden skrevet artikler og en e-bog om emnet.

Henrik Kokborg

Author Henrik Kokborg

More posts by Henrik Kokborg