Persondatapolitik

I det følgende kan du læse Integrationsinfo.dk’s politik for behandling af dine personoplysninger, som du afgiver, når du besøger Integrationsinfo.dk’s hjemmeside og anvender hjemmesidens tjeneste omkring forespørgsel til Integrationsinfo.dk. Dette er tilsvarende gældende for alle klientrelationer, eller hvad der kan sidestilles hermed.

Dette er for at sikre dine rettigheder i forbindelse med Integrationsinfo.dk’s behandling af personfølsomme oplysninger. Vi anbefaler, at du gennemlæser hele persondatapolitikken, så du er oplyst omkring sine rettigheder.
I bunden af nærværende persondatapolitik, vil der være en henvisning til Persondataloven, Persondataforordningen og en henvisning til Datatilsynets hjemmeside, som er den relevante tilsynsmyndighed.
 

 1. Integrationsinfo.dk’s indsamling af personoplysninger

Vi indsamler de personoplysninger, som du afgiver på Integrationsinfo.dk’s hjemmeside. Dette er tilsvarende gældende for alle klientrelationer, hvor der vil være samtykke enten i form af retskrav, retlig forpligtelse, kontraktforhold (klientrelation), eller forfølgning af en legitim interesse som overstiger din interesse, grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder 

2. Hvornår sker indsamlingen?

Indsamlingen af personoplysninger sker ved brugen af tjenester på Integrationsinfo.dk’s hjemmeside, såsom forespørgsel omkring en given sag via vores kontakt funktion eller ansøgning om job, som forudsætter, at du afgiver visse personlige oplysninger.
Tilsvarende kan der forekomme indsamling af personoplysninger ved direkte møder med ansatte hos Integrationsinfo.dk til brug for en given sag. Altså vil en indhentelse ske på vegne af klienten, som led i et kontraktforhold.
Der kan desuden komme flere personoplysninger i forbindelse med sagens behandling, f.eks. fra en modpart, en domstol eller andre tredjeparter som f.eks. myndigheder og andre rådgivere.

3. Hvilke oplysninger indsamles

De personoplysninger som Integrationsinfo.dk’s indsamler, kan for eksempel omfatte dit navn, e-mailadresse, telefonnummer og lignende identifikationsoplysninger m.v. Disse oplysninger opbevarer vi på en fysisk og/eller en digital sag, såfremt du indgår i en klientrelation og giver et samtykke i henhold til punkt 2.
Herudover indsamles oplysninger om din færden på hjemmesiden, når dette bliver lagret via cookies. Under punkt 13 vil vi gennemgå, hvad cookies er. 

4. Til hvilke formål indsamles oplysningerne

Integrationsinfo.dk indsamler personoplysninger for at kunne svare på din forespørgsel og/eller levere en given rådgivningsydelse til dig. De personer, som kontakter os accepterer at kunne kontaktes på e-mails, telefon eller andre meddelelser fra os med svar på forespørgsel, tilbud mv. Integrationsinfo.dk kontakter dig kun som led i en klientrelation og for at varetage klientinteresse i sagsøjemed.
Du har altid mulighed for efterfølgende at angive, at du fremover ikke ønsker at modtage henvendelser fra os.

5. Integrationsinfo.dk’s videregivelse af dine personoplysninger

Dine personoplysninger vil ikke uden indhentelse af dit samtykke, blive gjort til genstand for anden ekstern videregivelse medmindre der er hjemmel hertil i lov.
Integrationsinfo.dk kan endvidere videregive dine personoplysninger til offentlige myndigheder eller andre i det omfang dette følger af gældende lovgivning, eller hvis Integrationsinfo.dk bliver pålagt videregivelse af en kompetent domstol.
Dette kan eksempelvis være videregivelse af sygesikring og kørekort i forbindelse med foranstaltninger mod hvidvaskning. Se mere om dette under fanen ”Regler om hvidvask” (Link) på hjemmesiden under ”om os” (Link).

6. Dataportabilitet

Du har ret til dataportabilitet i forbindelse med Persondataforordningen.

Dataportabilitet betyder, at du fremover har ret til at kræve de persondata, som Integrationsinfo.dk behandler, udleveret eller overført til en anden dataansvarlig, såfremt behandlingen af persondata beror på samtykke eller nødvendigheden for gennemførelse af en kontrakt, og at behandlingen foregår med automatiske midler.
Du kan som den registrerede anmode om, at persondata overføres direkte fra den ene dataansvarlige til den anden dataansvarlige, hvor det er teknisk muligt.
Du vil kunne få udleveret personoplysninger i et struktureret og almindelig anvendt maskinlæsbart format. Dette kan ske på henrik@integrationsinfo.dk og/eller ved direkte henvendelse på telefonnummer 42 33 09 66.

7. Behandling hos tredjepart

Dine personoplysninger vil ikke blive behandlet af tredjepart og ej heller vil disse blive overført til andre lande uden for EU/EØS.

8. Lagring af personoplysninger

Integrationsinfo.dk opbevarer kun dine personoplysninger, så længe dette er nødvendigt til opfyldelse af de formål til hvilke dine personoplysninger er indsamlet. Formålet er, at oplysningerne anvendes til, at give den fornødne og kompetente rådgivning. 

9. Beskyttelse af dine personoplysninger

Integrationsinfo.dk bestræber sig på bedst mulig måde at beskytte kvaliteten og integriteten af dine personoplysninger. Integrationsinfo.dk har implementeret sikkerhedsforanstaltninger med henblik herpå. Det er sikret både med organisatorisk og med tekniske foranstaltninger, som er implementeret i den daglige arbejdsgang. Vi har også indgået databehandleraftaler med vores databehandler, som herefter yder et meget højt sikkerhedsniveau i vores IT-systemer. De sikrer løbende opdateringer af IT-systemer, idet dette sikre en høj sikkerhed ved behandling af personoplysninger. 

10. Din ret til indsigt

Du har ret til at få indsigt i hvilke personoplysninger, som Integrationsinfo.dk behandler om dig. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og mod den videre behandling af dine personlige oplysninger. Dette kan ske på henrik@integrationsinfo.dk og/eller ved direkte henvendelse på telefonnummer 42 33 09 66.

11. Berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger

Hvis du ønsker, at Integrationsinfo.dk berigtiger eller sletter personoplysninger, som Integrationsinfo.dk har indsamlet om dig, eller ikke ønsker at modtage flere meddelelser, telefonopkald eller andet fra os, kan du rette henvendelse til os. Dette kan ske på henrik@integrationsinfo.dk og/eller direkte på telefonnummer 42 33 09 66.

12. Integrationsinfo.dk’s brug af cookies

På hjemmesiden gøres der brug af ”cookies”. Der er dog kun tale om cookies i forbindelse med Google Analytics, som bruges til at måle trafikken på hjemmesiden. Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Hvad er ”cookies”?

En cookie er en lille tekstfil, som gemmes i webbrowseren på din computer, smartphone, tablets eller hvad du ellers surfer nettet med, når du besøger hjemmesiden. Cookies gør det muligt at genkende din computer mv. og samle information om, din adfærd på nettet, herunder hvilke sider og funktioner, der besøges med din browser, samt sikre at den fungerer rent teknisk. I nogle tilfælde er cookies den eneste måde, at få et website til at fungere efter hensigten. En cookie er en passiv fil og kan ikke indsamle oplysninger på din computer, sprede computervirus eller andre skadelige programmer. Den er anonym og indeholder ingen personoplysninger. Cookies anvendes af stort set alle websites.

13. Regler

De regler, der gælder for Integrationsinfo.dk’s behandling af dine personoplysninger findes nedenfor:

Persondataloven

Persondataforordningen

Vejledning om de registreredes ret

Du kan ligeledes klage over behandling af oplysninger til tilsynsmyndigheden, som er Datatilsynet.