Kulturforståelse i forhold til det faglige arbejde med flygtninge- og indvandrerkvinder er omdrejningspunktet af dette kursus. Kurset indeholder dybdegående viden, og praksisnære metoder der kan lette samarbejdet med indvandrere- og flygtningekvinder fra b.la. Tyrkiet, Mellemøsten, Nordafrika samt Somalia.

Med afsæt i en grundig indføring i det arbejdsmarked kvinderne er kommet fra, vil du ud fra en kulturforståelse,lærer en række metoder, redskaber og teknikker, som kan lette dit samarbejde med den enkelte indvandrerkvinde.

På kurset vil du erfare, at samarbejdet med kvinderne ikke behøver at være helt så svært. Det fordrer dog, at vi som fagpersoner arbejder ud fra en kulturforståelse og dermed, hvad der ligger til grund for nogle af kvindernes adfærd; altså hvorfor nogle flygtninge- og indvandrerkvinder gør, som de gør.

På kurset får du en grundlæggende forståelse for udfordringerne, der er i forhold til at hjælpe flygtninge- og indvandrerkvinder.

Du får blandt andet svar på:

 • Hvad du kan gøre for at fremme flygtninge kvinders deltagelse på arbejdsmarkedet.
 • Hvorfor det er nødvendigt at differentierer arbejdsmetoderne til den enkelte.
 • Hvorfor flygtningekvinders sygdomsforståelse og sygdomsbillede er anderledes end danske kvinders.
 • Hvordan mange indvandrerkvinder liv adskiller sig fra de danske kvinders.
 • Hvordan du får skabt en bedre kommunikation med kvinderne.
 • Hvilke værdier og normer, der har indflydelse kvindernes valg.
 • Hvor forskellene er, på det ikke-vestlige- og det danske arbejdsmarked.
 • Hvordan social kontrol i familie og netværk kan være en væsentlig barrierer i fagprofessionelles arbejde.
 • Hvad der kan gøres for at forebygge social kontrol i det forebyggende arbejde.
 • Hvorfor det er nødvendigt at differentierer arbejdsmetoderne til den enkelte.
 • Hvorfor det er vigtigt at ændre dine vaner og faglige metoder.
 • Hvordan du via kulturforståelse og konkrete teknikker, kan skabe gode betingelser for samarbejdet med flygtninge kvinderne.

Med afsæt i kulturforståelse lærer du en række redskaber og enkle teknikker, som kan lette dig i dit samarbejde med flygtninge- og indvandrerkvinder. Og dermed kan få flere tilknyttet arbejdsmarkedet, uddannelsessystemet m.v..

Kurset koster 3.495 kr. excl. moms pr. deltager. Inkl. materialer og forplejning hele dagen

SE PROGRAMMET HER

Datoer - Tilmelding

Tirsdag den 14. december 2021. kl.: 08.30 – 15.30 –  Severin Kursuscenter, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart

Priser og betingelser

Pris: 3.495 kr.

Prisen er kr. 3.495 ekskl. moms. Prisen dækker undervisning, materialer og forplejning. Optagelse på kurset sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende men kan selvfølgelig overdrages til en anden.
Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart.
Tilmeldingsfrist
14 dage før kursusstart. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Kurset kan også afholdes lokalt på arbejdspladsen. Kontakt os for tilbud.
SE PROGRAMMET HER

Underviser:

Integrationsinfo - Henrik Kokborg

Henrik Kokborg

Underviser

Underviser Henrik Kokborg har 17 års erfaring i arbejdet med flygtninge og indvandrere. Henrik har arbejdet pædagogisk med flygtninge og indvandrerfamilier, og unge kriminelle. Henrik har arbejdet i forskellige integrationsprojekter samt som sagsbehandler på jobcenter. Henrik har i mange år været støtte- kontaktperson både frivilligt og kommunalt i familier fra ikke vestlige lande.

Henrik rådgiver fagfolk i deres arbejde med børn og unge, der er kriminelle og bevæger sig i de radikaliserede miljøer.
Desuden rådgiver Henrik forældre, hvis børn har været eller er draget i krig i Syrien. Henrik rejser 2 gange årligt til forskellige konfliktområder for at besøge flygtningelejre, yde nødhjælp, møde befolkningen i krigsområderne, samt tale med dem som er i krig.

Henrik Kokborg

Faggrupper

Alle faggrupper, der arbejder med at få flygtninge i beskæftigelse eller uddannelse

Temadagens oplægsholder

Integrationsinfo - Henrik Kokborg

Henrik Kokborg

Underviser

Underviser Henrik Kokborg har 17 års erfaring i arbejdet med flygtninge og indvandrere. Henrik har arbejdet pædagogisk med flygtninge og indvandrerfamilier, og unge kriminelle. Henrik har arbejdet i forskellige integrationsprojekter samt som sagsbehandler på jobcenter. Henrik har i mange år været støtte- kontaktperson både frivilligt og kommunalt i familier fra ikke vestlige lande.

Henrik rådgiver fagfolk i deres arbejde med børn og unge, der er kriminelle og bevæger sig i de radikaliserede miljøer.
Desuden rådgiver Henrik forældre, hvis børn har været eller er draget i krig i Syrien. Henrik rejser 2 gange årligt til forskellige konfliktområder for at besøge flygtningelejre, yde nødhjælp, møde befolkningen i krigsområderne, samt tale med dem som er i krig.

Henrik Kokborg

Henrik Kokborg

Author Henrik Kokborg

More posts by Henrik Kokborg