Specialkursus:

Social kontrol blandt flygtninge, indvandrere og efterkommere udspringer ofte fra kulturelle og religiøse normer og værdier. Derfor er kulturforståelse i det forebyggende arbejde af social kontrol blandt flygtninge og indvandrere med ikke vestlig baggrund er essentiel. En indsigt i flygtninge og indvandrers kulturer er derfor et vigtigt redskab i at arbejde med social kontrol og æresrelaterede konflikter.

På dette kursus får du dybdegående viden om mekanismerne bag negativ social kontrol, hvordan den påvirker trivsel, læring, udvikling og valg. Formålet er, at du går hjem fra kurset med en bredere forståelsesramme og et solidt fundament, så du har større forudsætninger for at hjælpe unge med minoritetsbaggrund, der enten er underlagt eller selv reproducerer negativ social kontrol.

Som fagprofessionel har du et særligt ansvar

Har du mistanke om at en ung er udsat for negativ social kontrol, har du som fagprofessionel et særligt ansvar for at gribe ind.

At være udsat for negativ social kontrol har nemlig vidtrækkende konsekvenser. Stærk mistrivsel, manglende integration, forhøjet risiko for at udvikle psykiske lidelser er nogle af de mest normale. Men den negative sociale kontrol kan også eskalere til æresrelaterede konflikter med vold og trusler, genopdragelsesrejser, drab mv.

Ofrene lever ofte et dobbeltliv, i forsøget på at opretholde en almindelig hverdag for at undgå adfærdsregulerende sanktioner. Det er især vanskeligt for den nye generation af unge at bryde den sociale arv, og dermed selv undgå at reproducere den negative sociale kontrol. Desværre er der derfor mange minoritetsunge, der reproducerer den negativ social kontrol.

Særligt unge fra familier med stærke æres normer og stor religiøs identitet samt piger/kvinder er overrepræsenteret i forhold til at være underlagt negativ social kontrol.

Dette kursus er målrettet alle grupper af fagfolk og giver bud på og forslag til redskaber og brugbare metoder, som kan benyttes i arbejdet med social kontrol i minoritetsfamilier, institutioner, skoler, uddannelsesinstitutioner og boligområder.

Datoer - Tilmelding

Herunder ses alle lokationer for kurset.

Torsdag den 14. oktober 2021. kl.: 08.30 – 15.30 –  Severin Kursuscenter, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart

Priser og betingelser

Pris: 3.495 kr.

Prisen er kr. 3.495 ekskl. moms. Prisen dækker undervisning, materialer og forplejning. Optagelse på kurset sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende men kan selvfølgelig overdrages til en anden.
Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart.
Tilmeldingsfrist
14 dage før kursusstart. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Kurset kan også afholdes lokalt på arbejdspladsen. Kontakt os for tilbud.
SE PROGRAMMET HER

Underviser:

Henrik Kokborg

Henrik Kokborg

Indehaver, underviser og konsulent

Siden år. 2000 har jeg arbejdet med integration, både socialpædagogisk og beskæftigelsesrettet – praktisk/teoretisk.

Jeg betegner mig selv som integrationsnørd, og er især optaget af den tidlige indsats og det forebyggende integrationsarbejde ud fra en kulturel og religiøs indsigt.
Jeg er meget optaget af, at vi som fagfolk kan blive bedre til at integrere den gruppe af ikke-vestlige flygtninge og deres efterkommere, som vi ikke når i mål med ved de faglige tiltag og forskellige integrationsprojekter vi hidtil har forsøgt os med.

2 gange årligt, rejser jeg til konfliktområderne i Mellemøsten for at studere kulturens værdier og normer samt flygtningenes situation.

Siden 2012 har jeg undervist og rådgivet alle faggrupper, der i deres daglige arbejde møder flygtninge og deres efterkommere.
Jeg har en specialiseret og dybdegående viden om flygtninges familiekultur, kønsroller, ære og skam, børneopdragelse, negativ social kontrol, uddannelses -og arbejdsmarkedsforhold, religiøs ekstremisme og radikalisering, sygdomsforståelse mv.

Faggrupper

Alle faggrupper, der arbejder med at få flygtninge i beskæftigelse eller uddannelse

Temadagens oplægsholder

Halime Oguz

Foredragsholder og underviser

Den etniske kvindekamp er hjerteblod for mig, og som barn og i særdeleshed DATTER af forældre fra Tyrkiet har jeg på egen krop oplevet at blive ekskluderet fra det større fællesskab, som er den danske majoritet. Det blev jeg, fordi vi som indvandrere havde nogle andre kulturelle normer, som vi stadigvæk – selv som bosiddende i Danmark – skulle leve efter, og det resulterede i, at jeg kort efter folkeskolen blev giftet væk, så jeg på den måde på et tidligt tidspunkt blev fastlåst i rollen som hjemmegående husmor, allerede inden jeg overhovedet havde åbnet øjnene for den frihed, der stod og vinkede til mig ude i det danske samfund.

Denne erfaring og historien om, hvordan jeg brød ud af dette både kulturelle og sociale net, udgør en del af grundstammen i mit virke i dag, fordi jeg ved, at denne form for undertrykkelse af etniske kvinder stadig finder sted.

Når vi taler om integration, forudsætter vi, at ”den er hjemme”, lige så snart man har fået en uddannelse eller er kommet i job. Det er ikke altid tilfældet! Der er nogle kulturelle barrierer, der bliver ved med at stille sig i vejen, især for dem fra Mellemøsten og Nordafrika, og dem skal vi have gjort op med, før vi kan tale om integration.

Integrationen starter i institutionerne, bl.a. folkeskolen, fordi der allerede på dette tidspunkt foregår en religiøs og social kontrol af børnene. De får nogle andre værdier med hjemmefra end dem, de lærer om i klasseværelset.

Med de erfaringer jeg har som barn af kurdiske forældre fortæller jeg om mit eget liv, men også om mit professionelle virke som integrationsvejleder i skoler og institutioner, og jeg kaster lys over, hvilke signaler etniske børn udviser, og hvad man kan gøre for at dæmme op for deres eventuelle mistrivsel i det danske samfund.

Jeg fortæller således også med udgangspunkt i mit eget liv om ungpigelivet og kvindelivet i ghettoen, bl.a. om, hvilke konsekvenser det har for pigerne og kvinderne at leve under sådanne patriarkalske forhold. Jeg kommer endelig ind på, hvilke konsekvenser en senere løsrivelse kan have for den enkelte.

Jeg er cand mag i litteraturvidenskab og mellemøststudier. Jeg har undervist indvandrere og flygtninge og arbejdet som tolk i mange år. Endvidere er jeg én af repræsentanterne for den nydanske kvindekamp, debattør, fordragsholder og skribent på Berlingske.

Niels Jespersen

Foredragsholder og underviser

Niels Jespersen er cand.mag i historie og har over ti års erfaring fra forsvaret hvor han har været udsendt og arbejdet som Mellemøstanalytiker. Han er aktiv deltager i debatten om integration og islam og udkommer senere på året, sammen med journalist Mikkel Andersson, med bogen “Eksperimentet, der slog fejl” om 40 års dansk asyl- og integrationspolitik.

På trods af årtiers integrationsindsats, så lægger indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig baggrund fortsat dårligt i beskæftigelsesstatestikkerne og er overrepræsenterede, når det kommer til kriminalitet og dårligt helbred.

I minoritetskulturer tillægges familiefællesskabet traditionelt langt større værdi end individet. Det betyder, at de unges identitet og opførsel bliver til fælles anliggender, der udløser social kontrol mod afvigere. Foredraget henvender sig til sagsbehandlere og andre medarbejdere der risikerer at komme i berøring med social og religiøs kontrol.

• Patriarkalske strukturer og ”ære og skam” i minoritetskulturer
• Kollektivistisk vs. individualistisk familiestruktur
• Social ”selvkontrol” blandt unge

Integrationsinfo - Henrik Kokborg

Henrik Kokborg

Indehaver, underviser og konsulent

Siden år. 2000 har jeg arbejdet med integration, både socialpædagogisk og beskæftigelsesrettet – praktisk/teoretisk.

Jeg betegner mig selv som integrationsnørd, og er især optaget af den tidlige indsats og det forebyggende integrationsarbejde ud fra en kulturel og religiøs indsigt.
Jeg er meget optaget af, at vi som fagfolk kan blive bedre til at integrere den gruppe af ikke-vestlige flygtninge og deres efterkommere, som vi ikke når i mål med ved de faglige tiltag og forskellige integrationsprojekter vi hidtil har forsøgt os med.

2 gange årligt, rejser jeg til konfliktområderne i Mellemøsten for at studere kulturens værdier og normer samt flygtningenes situation.

Siden 2012 har jeg undervist og rådgivet alle faggrupper, der i deres daglige arbejde møder flygtninge og deres efterkommere.
Jeg har en specialiseret og dybdegående viden om flygtninges familiekultur, kønsroller, ære og skam, børneopdragelse, negativ social kontrol, uddannelses -og arbejdsmarkedsforhold, religiøs ekstremisme og radikalisering, sygdomsforståelse mv.

Henrik Kokborg

Author Henrik Kokborg

More posts by Henrik Kokborg