Få forklaringen på hvorfor det er vigtigt at fokusere på de kulturelle forskelle

Denne læringsvideo handler om betydningen af interkulturelle kompetencer i arbejdet med indvandrere og deres efterkommere. I videoen forklarer Henrik Kokborg fra Integrationsinfo.dk, hvorfor det er afgørende for fagfolk at være opmærksomme på kulturelle forskelle, og hvordan disse forskelle påvirker det faglige arbejde.

Det er vores håb, at denne video vil give dig et dybere indblik i vigtigheden af at være bevidst om kulturelle forskelle i arbejdet med indvandrere og deres efterkommere.

Videoen varer 15 min.

Henrik Kokborg

Author Henrik Kokborg

More posts by Henrik Kokborg