Hvis ikke folkeskolen skal hjælpe fremtidens unge med at fortolke Muhammedkrisen, hvem skal så?

Skrevet af: Henrik Kokborg den 8. maj 2023

De seneste 18 år har Jyllands Postens 12 Muhammed-tegninger skabt meget debat og splittelse i Danmark. Den 10. maj skal Folketinget beslutte, om Muhammedkrisen skal være obligatorisk undervisning i folkeskolen.

Jeg tror ikke, at Folketinget har viljen og modet til at gøre undervisning i Muhammedkrisen obligatorisk. Og jeg kan godt forstå, hvorfor de politiske partier er forsigtige med at stemme for forslaget.

Frygten kommer til at påvirke politikernes valg

Først er der terrorfrygten og lærernes sikkerhed at tage hensyn til. Derefter er der frygten for, hvordan den muslimske verden vil reagere, og om det vil føre til en ny Muhammedkrise og dermed skade landets økonomi. Måske er man også bekymret for, at det vil skade integrationen og øge den kulturelle og religiøse segregering. De fleste vil nok stemme imod forslaget på grund af frygt.

Jeg kan godt forstå, at frygt kommer til at afgøre udfaldet, fordi Muhammedkrisen har skabt frygt i den danske befolkning. Eksempler er fatwaen mod Salman Rushdie og attentatet mod ham for nylig, mordet på den islamkritiske filminstruktør Theo van Gogh, mordforsøget på Muhammed-tegner Kurt Westergaard, det forpurrede terrorforsøg mod Jyllands Posten i København, terrorattentatet mod Krudttønden og den jødiske synagoge, terrorangrebet på det franske satire-magasin Charlie Hebdo, mordet på den franske lærer Samuel Paty og så videre.

Islamisternes værdier og normer svækker samfundet

Mange muslimer i Danmark er underlagt en meget ekstrem form for religiøs social kontrol, som udspringer af de mest konservative fortolkninger af de religiøse skrifter. De, der går forrest i den religiøse kontrol, er islamisterne (politisk islam) og de muslimer, som deler deres normer og værdier. Faktisk kan man sige at denne gruppe har et større værdifællesskab med Islamisk Stat og Al-Qaida end med det danske samfund.

Da den muslimske familie er tæt knyttet til den religiøse identitet, er det stort set umuligt for en muslim at offentligt bakke op om fx Jyllands Postens Muhammed-tegninger eller udtrykke religionskritik. Muslimer, der deler islamisternes konservative normer og værdier, vil via sladder, udskamning, diskrimination og trusler forsøge at lukke munden på muslimer og ikke-muslimer, som ikke deler deres fortolkning af religionen. Det kan få store negative konsekvenser for den enkelte og dennes familie.

På grund af at mange muslimer frygter islamisterne, har de frit spil til at sætte dagsordenen i muslimske miljøer. Deres fortolkninger af de religiøse skrifter bliver via religiøs social kontrol normaliseret blandt muslimerne uden modspil. Også det danske samfund har lært at frygte islamisternes vrede, og det er en af grundene til, at vi har dette forslag til afstemning.

Vi svigter de unge ved ikke at undervise i en af nyere danmarkshistories største kriser

Jeg mener derfor, at undervisning i Muhammed-krisen er vigtig, da der er behov for at udfordre islamisternes fortælling om årsager og motiver for den krise, Danmark blev kastet ud i, da Jyllands-Posten bragte de 12 Muhammed-tegninger. Undervisningen vil være med til at give alle børn en nuanceret viden om årsagerne til Muhammedkrisen, være med til at lære dem om ytringsfrihed, religionsfrihed og meget mere. Ikke mindst vil en undervisning i krisen være med til at svække islamisternes fortælling og dermed deres magt over muslimske børn og unge. Og det er vigtig for islamisternes religiøse magt går stærkt ud over muslimers frihed til selv at finde deres identitet.

Folkeskolen har derfor en vigtig opgave i at give alle børn, inklusive muslimske børn, adgang til en nuanceret undervisning om en af nutidens største kriser, som vores land blev kastet ud i. Hvis ikke folkeskolen påtager sig denne opgave, efterlader vi fremtidige generationer af unge til islamisternes fortælling. Dette vil være til stor skade for integrationen og sammenhængskraften i samfundet.

Af denne grund har jeg et håb om, at vores politikere den 10. maj vil tage det svære valg at gøre Muhammed-krisen til obligatorisk undervisning i folkeskolen og samtidig give lærerne metodefrihed.

Henrik Kokborg
Integrationsinfo.dk

Henrik Kokborg Indehaver af Integrationsinfo, underviser og konsulent

Henrik Kokborg er stifter af videns- og kursusvirksomheden Integrationsinfo.dk. Henrik er specialist i kulturens og religionens betydning for en vellykket integrations indsats. Han betegner sig selv som integrationsnørd, og er især optaget af at løse den integrationsudfordring, vi har med flygtninge og indvandrere fra MENAPT-landene.

Henrik har en specialiseret viden om kollektivistisk familiekultur, kønsroller, ære og skam, børneopdragelse, negativ social kontrol, parallelsamfund,  beskæftigelse af flygtninge, religiøs ekstremisme og radikalisering, kulturel og religiøs sygdomsforståelse mv.

2 gange årligt, rejser Henrik til konfliktområderne i Mellemøsten, for at studere kulturens værdier og normer, og for at yde nødhjælp til de mest udsatte flygtninge.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Henrik Kokborg

Author Henrik Kokborg

More posts by Henrik Kokborg