Der bliver gjort meget for at integrere flygtninge og indvandrere i samfundet og det er der heldigvis kommet en masse succeshistorier ud af. Og så er der dem, der desværre ikke er blevet til succeshistorier. Hvorfor ikke alle profilerer af integrationsindsatserne, vil jeg forsøge at give et bud på i denne artikel.

Hvis vi skal blive bedre til at løse integrationsudfordringerne, er det vigtigt at rette vores fokus hen på den gruppe vi ikke har succes med, for at finde en af årsagerne hertil.

Der er afgørende forskelle på dem, vi har succes med og dem vi ikke har succes med. For at forklare disse forskelle, vil jeg her dele vores flygtninge og indvandrere op i to grupper.

Den fleksible gruppe og Den ufleksible gruppe.

Den fleksible gruppe:

Den fleksible gruppe er kendetegnet ved, at den er fleksibel i forhold til kultur og religion. Den fleksible gruppe er klar over, at de er nødt til at tilpasse kultur og religion, for at kunne fungere og klare sig i det danske samfund. Ikke at de smider deres kultur og religion væk. De tilpasser den bare.

Når man arbejder med den fleksible gruppe, vil man oftest opleve en gruppe der er modtagelig for vejledning, ny viden osv. Denne gruppe ved, at det er vigtigt at være ude blandt danskerne. De gør brug af foreningslivet og indsatser som f.eks. Venligboerne. De undgår at bosætte sig i parallelsamfundene, eller de flytter ud af dem så snart lejligheden byder sig.

Det er i denne gruppe vi finder ”de lavt hængende frugter”, den gruppe der integrerer sig og dermed bliver vores succeshistorier.

Den ufleksible gruppe

Den ufleksible gruppe er kendetegnet ved, at den er ufleksibel i forhold til kultur og religion.  Denne gruppe er ikke indstillet på, at tilpasse deres kultur og religion til danske forhold. I denne gruppe forventes det, at det danske samfund skal tilpasse sig deres kulturelle og religiøse normer og værdier.

Det er blandt den ufleksible gruppe at integrations udfordringerne opstår. Det er her man oftest finder dem vi har svært ved at hjælpe i beskæftigelse, dem der har svært ved at opdrage deres børn til at indgå i det danske samfund, de æresrelaterede konflikter, dem der sender børnene på genopdragelsesrejser, dem der lever i tvangsægteskaber, dem der udøver negativ social kontrol, religiøs radikalisering og ekstremisme, kriminelle, bander osv.

Den ufleksible gruppe isolerer sig ofte fra det omgivne samfund, i lukkede parallellesamfund, styret af negativ social kontrol. Derfor har fagfolk, frivillige og forskere svært ved at få denne gruppe i tale, og få etableret et reelt samarbejde med dem.

Det er som regel ikke fra den ufleksible gruppe, at man finder dem, som opsøger de frivillige tilbud eller bliver aktive i f.eks. deres børns fritidsliv. Og det er heller ikke blandt den ufleksible gruppe, at man finder dem, som er villige til at indgå i evalueringsinterview eller forskningsprojekter.

Den fleksible gruppe, danner oftest vidensgrundlaget for vores integrationsindsatser, desværre!

Det er oftest den fleksible gruppe, der danner vidensgrundlag for integrationsindsatserne. Og det er problematisk. For de metoder, der er udviklet ud fra erfaringerne med den fleksible gruppe, har ringe effekt på den ufleksible gruppe. De to grupper ligner overhovedet ikke hinanden, og kræver derfor forskellige tilgange, indsatser og metoder.

Mange fagfolk og frivillige der arbejder i integrationsprojekterne møder sjældent den ufleksible gruppe, da de fleste projekter bygger på frivillig deltagelse. Og når det er frivilligt at deltage, vælger den ufleksible gruppe oftest sådanne tiltag fra.

Udfordringerne i at arbejde med den ufleksible gruppe

Det kan være rigtig svært at holde faglig fokus på den ufleksible gruppe. Ubevidst, er det meget nemmere at tale om, hvad vi er gode til. Derfor retter de fleste integrationsprojekter fokus på de gode resultater frem for, hvad man ikke lykkedes med.

Den ufleksible gruppe er faglig tung at arbejde med, og suger ofte energien ud af de praksisnære fagfolk. Derfor investerer mange fagfolk ubevidst deres energi i den fleksible gruppe frem for i den ufleksible gruppe.

De fagfolk, der arbejder med vidensindsamling har vanskelige arbejdsvilkår med at indsamle en bred viden, da den ufleksible gruppe er svær at få til at medvirke i deres arbejde.

Sæt fokus på den ufleksible gruppe

Hvis vi ikke har fokus på, at der er denne forskel på vores flygtninge og indvandrere, vil vi få rigtig svært ved at forbedre integrationsindsatserne. For de er absolut ikke en ensartet gruppe, og kræver differentieret metoder og indsatser. Derfor vil jeg slå et slag for, at vi skal have flyttet det faglige fokus væk fra succeshistorierne (best practice-metoden).

I stedet skal vi koncentrere vores faglige fokus og vidensindsamling om dem vi ikke er kommet i mål med – altså den ufleksible gruppe og hvorfor det er mislykkedes. Kun derved kan vi udvikle nye målrettede metoder og indsatser.

Det vil også gavne debatten om integration, at bruge opdelingen fleksibel/ufleksibel

I dag bruger vi mest udtrykket flygtning, ikke-vestlige indvandrer og muslimer når der er tale om integrationsudfordringer. På den måde kommer vi til at kæmme alle over en kam. Derfor vil være hensigtsmæssigt at debattere integrations udfordringerne med en opdeling i fleksible eller ufleksible gruppe.  På den måde laver vi nemlig en tydelig skelnen om, at vi ikke tænker at alle flygtninge udgør et integrationsproblem.

 

Læs om Integrationsinfos kurser og temadage her

Henrik Kokborg

Author Henrik Kokborg

More posts by Henrik Kokborg