Dette praksisnære kursus har fokus på kulturforståelse i det pædagogiske arbejde med småbørn og deres forældre, der har flygtninge og indvandrerbaggrund.

Måden hvorpå småbørn opdrages og stimuleres, er forskellig fra land til land. Derfor er der ofte stor forskel på danske småbørns opdragelse og den opdragelse mange  børn med minoritetsbaggrund får. Mange minoritetsforældre, opdrager ubevidst deres børn til at passe ind i den kultur de er flygtet fra. Det kan give de børnene en række kognitive og indlæringsmæssige udfordringer i forhold til etnisk danske børn.

Med udgangspunkt i kulturforståelse undervises der i pædagogiske og metodiske indsatsområder, som skal styrke minoritetsbørns udvikling, trivsel og inklusion. Der sættes ligeledes fokus på forældresamarbejdet, samt hvilken betydning dette har for børnenes trivsel.

Udbytte af dagen:

  • Du for viden og indsigt i, hvordan flygtningenes familieliv fungerer i forhold til danske familier.
  • Du får indsigt og viden om, flygtningenes børneopdragelse og dens betydning for børnenes udvikling.
  • Du får indsigt og viden om, hvilke udviklingsområder småbørn med flygtningebaggrund halter bagefter.
  • Du får viden og indsigt i flygtningefamiliers ære og dens påvirkning af børnenes udvikling og trivsel.
  • Du får indsigt og viden omkring udfordringen med den negative sociale kontrol.
  • Du får indsigt og viden om, hvordan det er at vokse op i traumehjem set fra et barneperspektiv.
  • Du får redskaber og metoder til at etablere et givende forældresamarbejde med udsatte flygtningefamilier.
  • Du får redskaber og metoder der kan styrke kommunikationen med forældrene.

Kurset kan også afholdes lokalt hos jer. Kontakt os her for et uforpligtende tilbud

OBS! Nye datoer kommer snart.

Klik her for at tilmelde dig temadagen

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Dato og sted for dette kursus

OBS! Nye datoer kommer snart.

Priser og betingelser

Pris: 1.695 kr.

Prisen er kr. 1.695 ekskl. moms. Prisen dækker undervisning, materialer og forplejning.  Tilmeldingen er bindende men kan selvfølgelig overdrages til en anden.
Faktura sendes ud ca. 1 uger før kursusstart.
Tilmeldingsfrist
10 dage før kursusstart. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
SE PROGRAMMET HER

Underviser:

Henrik Kokborg fra Integrationsinfo

Henrik Kokborg

Underviser

Underviser Henrik Kokborg har 17 års erfaring i arbejdet med flygtninge og indvandrere. Henrik har arbejdet pædagogisk med flygtninge og indvandrerfamilier, og unge kriminelle. Henrik har arbejdet i forskellige integrationsprojekter samt som sagsbehandler på jobcenter. Henrik har i mange år været støtte- kontaktperson både frivilligt og kommunalt i familier fra ikke vestlige lande.

Henrik rådgiver fagfolk i deres arbejde med børn og unge, der er kriminelle og bevæger sig i de radikaliserede miljøer.
Desuden rådgiver Henrik forældre, hvis børn har været eller er draget i krig i Syrien. Henrik rejser 2 gange årligt til forskellige konfliktområder for at besøge flygtningelejre, yde nødhjælp, møde befolkningen i krigsområderne, samt tale med dem som er i krig.

Henrik Kokborg

Faggrupper

Socialrådgivere, mentorer, pædagoger, sprogpersonale, sundhedspersonale, psykologer, terapeuter, frivillige, behandlere, ergo- og fysioterapeuter, psykiatri, tandlæger m.fl.

Temadagens oplægsholder

Integrationsinfo - Henrik Kokborg

Henrik Kokborg

Underviser

Underviser Henrik Kokborg har 17 års erfaring i arbejdet med flygtninge og indvandrere. Henrik har arbejdet pædagogisk med flygtninge og indvandrerfamilier, og unge kriminelle. Henrik har arbejdet i forskellige integrationsprojekter samt som sagsbehandler på jobcenter. Henrik har i mange år været støtte- kontaktperson både frivilligt og kommunalt i familier fra ikke vestlige lande.

Henrik rådgiver fagfolk i deres arbejde med børn og unge, der er kriminelle og bevæger sig i de radikaliserede miljøer.
Desuden rådgiver Henrik forældre, hvis børn har været eller er draget i krig i Syrien. Henrik rejser 2 gange årligt til forskellige konfliktområder for at besøge flygtningelejre, yde nødhjælp, møde befolkningen i krigsområderne, samt tale med dem som er i krig.

Henrik Kokborg

Henrik Kokborg

Author Henrik Kokborg

More posts by Henrik Kokborg