Nyt kursuskatalog for foråret 2024

Vi er glade for at præsentere vores nye kursuskatalog for foråret 2024.
Kataloget er fyldt med spændende opkvalificerende kurser til dig, der arbejder med børn, unge og voksne med minoritetsbaggrund. I kataloget kan du se de forskellige kurser, samt hvornår og hvor i landet de afholdes. Vores kurser har til formål at styrke fagprofessionelles interkulturelle kompetencer i forhold  til at forstå og håndtere de specielle udfordringer, der kan følger med at arbejde med minoriteter der har en anden kulturel baggrund med i bagagen.
Det er vores mål at give professionelle de værktøjer og den viden, de har brug for, for at kunne give den bedste støtte til tosprogede børn, unge og deres familier.
Se kataloget her

Gratis e-bog om social kontrol i minoritetsmiljøer

Social kontrol i minoritetsmiljøer

Henrik Kokborg fra Integrationsinfo.dk har skrevet en informativ e-bog, der dykker ned i emnet om social kontrol i nogle familier fra landene i Mellemøsten, Nordafrika, Pakistan og Tyrkiet (MENAPT). Bogen giver en udvidet og dybdegående tilgang til dette emne og kan give en forståelse for de udfordringer, som kan opstå i disse familier.

Download e-bog

Nyt fra Integrationsinfo

Debat
02/04/2024

En kierkegaardsk tankegang kunne hjælpe mange tosprogede børn og unge.

En kierkegaardsk tankegang kunne hjælpe mange tosprogede børn og unge. Hver gang jeg er ude og holde oplæg, der skal…
Idekatalog til oplæg til fyraftensmøder og kurserOplæg
19/03/2024

Oplæg til fyraftensmøder, temadage, konferencer og workshops

Mangler du oplæg til fyraftensmøder, temadage, konferencer og workshops? Her finder du eksempler på vores oplæg til fyraftensmøder, temadage, konferencer…
Debat
13/02/2024

Få forklaringen på hvorfor det er vigtigt at fokusere på de kulturelle forskelle

Få forklaringen på hvorfor det er vigtigt at fokusere på de kulturelle forskelle Denne læringsvideo handler om betydningen af interkulturelle…
Inklusion af børn og unge i skolealderen med minoritetsbaggrundKursuskataloger
03/01/2024

Kursuskatalog for foråret 2024

Kurser til pædagoger, undervisere, socialrådgivere, jobcentermedarbejdere, tandplejen, sundhedsplejersker mv. Vi er glade for at præsentere vores nye kursuskatalog for foråret…

Social kontrol som en generel barrierer for det faglige arbejde

Social kontrol er adfærdsregulering, der sikrer, at bestemte sociale normer opretholdes. Så Social kontrol findes i alle samfund. Uden social kontrol vil der være kaos i samfundet. Integrationsinfo ser dog den form for social kontrol som en gruppe af vores flygtninge- og indvandrere er underlagt som en barriere for integrationsindsatsen.

Social kontrol i den gruppe minoritetsborgere, der har et ufleksibel forhold til deres kultur og religion handler om kontrol, handlinger, styring eller sanktioner, der i væsentlig grad hæmmer eller begrænser den enkeltes adfærd, valg, livsudfoldelse og rettigheder.

Det kan f.eks. være kontrol eller restriktioner i forhold til arbejde, uddannelse, religion, ungdomsliv, sociale relationer, valg af ægtefælle og retten til at bestemme over sin egen krop.
Det kan få konsekvenser for den enkeltes muligheder for at tilegne sig danske normer og værdier. Dermed bliver den sociale kontrol en skjult barriere som fagprofessionelle skal arbejde med i institutioner, skoler, uddannelsesinstitutioner, boligområder og ikke mindst i den beskæftigelsesrettede indsats.

Således er viden om social kontrol en vigtig del af den kulturforståelse Integrationsinfo.dk formidler til alle grupper af fagprofessionelle.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Fleksible og ufleksible flygtninge og indvandrere

Den fleksible gruppe

Det der kendetegner den fleksible gruppe er, at de har et fleksibelt forhold til deres kultur og religion.
De ved, at de er kommet til et land hvor kulturen og forholdet til religion er anderledes end det de kommer fra. De er klar over, at hvis de skal klare sig her, er de nødt til at tilpasse kultur og religion. Ikke mindst for deres børns skyld.
Det betyder ikke, at de udskifter deres kultur og religion med den danske. Nej, de tilpasser den bare.

Den fleksible gruppe ser positiv på integration

Den fleksible gruppe, er meget motiveret og gør alt for at integrerer sig i samfundet. De gør alt, som er nødvendig for at de kan fungere og klare sig i vores kultur.
Gruppen er meget modtagelig for hjælp og er selv opsøgende på hjælp i frivillige indsatser, foreninger m.v.
Derfor er det også fra den fleksible gruppe succeshistorierne kommer fra.

Den ufleksible gruppe

Det, der kendetegner den ufleksible gruppe, er at de har et ufleksibelt forhold til deres kultur og religion.
De ser ikke den danske kulturs normer og værdier, som noget man skal efterstræbe at blive en del af. Derfor er de ikke indstillet på, at tilpasse deres egne kulturelle og religiøse normer og værdier. I stedet fastholder gruppen de ufleksible normer og værdier via streng social kontrol. De ser således ikke integration ind i samfundet som noget positivt.
I den ufleksible gruppe er der en forventning om, at det er det danske samfund, der skal tilpasse sig den ufleksible gruppes normer og værdier.

Integration og den ufleksible gruppe

Den ufleksible familie bosætter sig oftest sammen med andre ufleksible familier. Derfor opstår der boligområder (parallelsamfund) hvor normerne og værdierne udspringer fra den ikke-vestlige verden. De ufleksible normer, værdier, og den strenge sociale kontrol gør, at gruppen også er svær at hjælpe til integration.
Derfor fylder den ufleksible gruppe også godt i alle de sociale indsatser.

Der er mange årsager til at nogle flygtninge og indvandreres ufleksible forhold, til kultur og religion. Det kan være blandt andet være angst for det ukendte, uvidenhed, social kontrol, kønsroller, ære, religion m.v.
For at skabe en bedre integration hos gruppen, er det en forudsætning at de fagprofessionelle er klædt på til opgaven.

Integrationsinfo har også online undervisning som er tilgængelig på Fagklog.dk