Hvem er Integrationsinfo?

 

Integrationsinfo er en undervisnings- og konsulentvirksomhed der arbejder for en effektiv forebyggelses indsats, der tager afsæt i en kulturel baggrundsforståelse.

 

Integrationsinfo formidler specialiseret og praksisnær faglig viden, om den gruppe af de ikke-vestlige borgere, vi som fagfolk møder udfordringer i at arbejde med.

Derfor er undervisningens formål ikke at give et generelt billede af vores medborgere, med ikke-vestlig baggrund, men en dybdegående viden om de familier, der har svært ved at klare- og integrere sig i det danske samfund.

 

Integrationsinfo er opstået ud fra en tanke om, at fagprofessionelle kan blive endnu bedre klædt på, i arbejdet med at forbedre trivsel, sundhed og integration af flygtninge og indvandrere i det danske samfund.
Via en dybdegående viden og forståelse for ikke vestlige flygtninge og indvandreres baggrund, livsvilkår, kultur og religion, bliver det dermed muligt at møde borgeren med et større grundlag til at målrette integrationsindsatsen for borgeren.

 

Integrationsinfo´s undervisning er praksisnær. Det vil sige, at undervisningen foregår med udgangspunkt i den direkte kontakt med borgeren. Vi mener at det er vigtigt, at der i undervisningen tages udgangspunkt i flygtningene og indvandrernes egne historier, virkelighed og udfordringer.

 

           "For i sandhed at kunne hjælpe en anden, må jeg forstå mere end ham, men dog først og fremmest forstå det han forstår.

            Når jeg ikke gør det, så hjælper min merforståelse ham slet ikke".               Søren Kirkegaard 1859

 

Underviser Henrik Kokborg.
Med afsæt i 18 års praktisk/teoretisk integrationsarbejde, både pædagogisk og beskæftigelsesrettet, har Henrik igennem de seneste 5 år undervist og rådgivet fagfolk ud fra de kulturelle og religiøse aspekter, der har indflydelse på integrationsarbejdet.
Derudover foretager Henrik 2 årlige studierejser til konfliktområderne, for at studere de kulturelle forskelle, der er mellem flygtningenes hjemlande, og det danske samfund. 
Årligt underviser Henrik ca. 5-6000 fagfolk årligt fordelt på ca. 75 forskellige temadage og oplæg landet over. 

Man kan følge Henriks rejser, flygtningenes historier og se billeder fra rejserne på Integrationsinfo´s Facebook side.