Om Integrationsinfo

Integrationsinfo.dk er en videns, undervisnings- og rådgivningsvirksomhed, som drives af Henrik Kokborg, som er Integrationsspecialist i årsager og løsninger.

Henrik har i over 20 år studeret og arbejdet på, at forstå de bagvedliggende årsager til de integrationsrelaterede udfordringer, som fagpersoner møder i deres hverdag. Henriks stræben efter viden og indsigt har betydet, at han i mange år har arbejdet med integration i udsatte boligområder, hvor han via studier og i praksis har opnået en helt særlig indsigt i forskellige indvandregruppers kultur og forhold til religion. Herunder ikke mindst, indsigt i den subkultur der opstår når mange nationaliteter bor tæt sammen. Derudover har Henrik foretaget studieture til konfliktområder, primært i Syrien og Irak, som vores flygtninge er flygtet fra.
Henrik har via sit feltarbejde opnået specialiseret indsigt og viden om hierarkiske samfundssystemer, kollektivistiske familieværdier, børneopdragelse, skole og uddannelse, arbejdsmarked, religionens indflydelse og funktion. Henrik har på sine rejser besøgt mange flygtningelejre for at blive klogere på flygtningenes historier, og de forhold som de i flygtningelejrene lever under. I den forbindelse har Henrik stået for indsamlinger af donationer til de mest udsatte flygtninge i nærområderne.

Henriks særlige specialviden i kulturens og religionens indflydelse på integrationsudfordringerne, har betydet, at han i de seneste 10 år er blevet brugt som videns specialist til at klæde fagpersoner på i arbejdet med de udfordringer, der er opstået i kølvandet på indvandringen fra især MENAPT-landene.

Henriks rådgivning og undervisning er med fokus på kulturforståelse og forebyggelse, heri blandt andet minoritetsbørns opdragelse og læringsforudsætninger, forældresamarbejde, negativ social kontrol, radikalisering og ekstremisme, kriminalitet og bandekulturer, beskæftigelses forudsætninger, sygdomsforståelse og sundhedsopfattelser mv.
Henrik har således en bred portefølje af fagområder og aktører som han gennem tiden har undervist og rådgivet.

Du kan se et udpluk af dem her:

 • Social- og beskæftigelsesområdet
 • Dagtilbud- skole og uddannelsesområdet
 • Psykiatri, sundhed- og sygehusvæsenet
 • Humanitære organisationer og asylcentre
 • Integrationsprojekter
 • Krisecentre
 • Boligforeninger
 • Fagforeninger
 • Politi
 • Fødevarekontrol
 • Politikere og politiske partier
 • Kommissioner og udvalg
 • Journalister og forfattere

Desuden har Henrik medvirket til flere tv-dokumentarer, film, radioprogrammer, debatter og podcasts om emnet, samt vidensmæssigt bidraget med en række artikler og kronikker i aviser og fagblade.

NYHED: Gratis e-bog

Social kontrol i minoritetsmiljøerHenrik Kokborg fra Integrationsinfo.dk, har skrevet en interessant og oplysende e-bog med en udvidet og dybdegående tilgang til den sociale kontrol, der kan give udfordringer hos nogle familier fra MENAPT-landene.

God læsning til dem der blot ønsker et større kendskab til hvorfor social kontrol fylder så meget i mange af de familier der bor i udsatte boligområder. Det er derudover spændende og indsigtsfuld læsning til alle erfarne faggrupper der er i berøring og arbejder med indvandrere og efterkommere fra MENAPT-landene.

Download e-bog

Henrik Kokborg i Ali´s Fædreland

Zetland Podcast med Henrik Kokborg om vigtige nuancer i integrationsdebatten

Nyt fra Integrationsinfo

Debat
01/12/2022

Indvandrere i Danmark 2022, så er den her

Indvandrere i Danmark 2022 Publikationen giver et indblik i, hvordan de mennesker, som er indvandret til Danmark - og deres…
Portræt
15/09/2022

Henrik Kokborg, integrationsspecialist

Henrik Kokborg, specialist i årsager og løsninger til integrationsudfordringer Henrik Kokborg har i over 20 år studeret og arbejdet på,…
VærdikløftenDebat
18/07/2022

Forskelle i værdier er årsag til integrationsproblemerne

På denne temadag, går vi i dybden med de udfordringer og problematikker minoritetbørn -og unge ofte slås med, og som…
Idekatalog til oplæg til fyraftensmøder og kurserKursus
19/04/2022

Idékatalog på oplæg til børn og ungeområdet

Idékatalog for interne kurser, oplæg til fyraftensmøder og workshops Her finder du eksempler på vores kurser og oplæg til fyraftensmøder,…

Social kontrol som en generel barrierer for det faglige arbejde

Social kontrol er adfærdsregulering, der sikrer, at bestemte sociale normer opretholdes. Så Social kontrol findes i alle samfund. Uden social kontrol vil der være kaos i samfundet. Integrationsinfo ser dog den form for social kontrol som en gruppe af vores flygtninge- og indvandrere er underlagt som en barriere for integrationsindsatsen.

Social kontrol i den gruppe minoritetsborgere, der har et ufleksibel forhold til deres kultur og religion handler om kontrol, handlinger, styring eller sanktioner, der i væsentlig grad hæmmer eller begrænser den enkeltes adfærd, valg, livsudfoldelse og rettigheder.

Det kan f.eks. være kontrol eller restriktioner i forhold til arbejde, uddannelse, religion, ungdomsliv, sociale relationer, valg af ægtefælle og retten til at bestemme over sin egen krop.
Det kan få konsekvenser for den enkeltes muligheder for at tilegne sig danske normer og værdier. Dermed bliver den sociale kontrol en skjult barriere som fagprofessionelle skal arbejde med i institutioner, skoler, uddannelsesinstitutioner, boligområder og ikke mindst i den beskæftigelsesrettede indsats.

Således er viden om social kontrol en vigtig del af den kulturforståelse Integrationsinfo.dk formidler til alle grupper af fagprofessionelle.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Fleksible og ufleksible flygtninge og indvandrere

Den fleksible gruppe

Det der kendetegner den fleksible gruppe er, at de har et fleksibelt forhold til deres kultur og religion.
De ved, at de er kommet til et land hvor kulturen og forholdet til religion er anderledes end det de kommer fra. De er klar over, at hvis de skal klare sig her, er de nødt til at tilpasse kultur og religion. Ikke mindst for deres børns skyld.
Det betyder ikke, at de udskifter deres kultur og religion med den danske. Nej, de tilpasser den bare.

Den fleksible gruppe ser positiv på integration

Den fleksible gruppe, er meget motiveret og gør alt for at integrerer sig i samfundet. De gør alt, som er nødvendig for at de kan fungere og klare sig i vores kultur.
Gruppen er meget modtagelig for hjælp og er selv opsøgende på hjælp i frivillige indsatser, foreninger m.v.
Derfor er det også fra den fleksible gruppe succeshistorierne kommer fra.

Den ufleksible gruppe

Det, der kendetegner den ufleksible gruppe, er at de har et ufleksibelt forhold til deres kultur og religion.
De ser ikke den danske kulturs normer og værdier, som noget man skal efterstræbe at blive en del af. Derfor er de ikke indstillet på, at tilpasse deres egne kulturelle og religiøse normer og værdier. I stedet fastholder gruppen de ufleksible normer og værdier via streng social kontrol. De ser således ikke integration ind i samfundet som noget positivt.
I den ufleksible gruppe er der en forventning om, at det er det danske samfund, der skal tilpasse sig den ufleksible gruppes normer og værdier.

Integration og den ufleksible gruppe

Den ufleksible familie bosætter sig oftest sammen med andre ufleksible familier. Derfor opstår der boligområder (parallelsamfund) hvor normerne og værdierne udspringer fra den ikke-vestlige verden. De ufleksible normer, værdier, og den strenge sociale kontrol gør, at gruppen også er svær at hjælpe til integration.
Derfor fylder den ufleksible gruppe også godt i alle de sociale indsatser.

Der er mange årsager til at nogle flygtninge og indvandreres ufleksible forhold, til kultur og religion. Det kan være blandt andet være angst for det ukendte, uvidenhed, social kontrol, kønsroller, ære, religion m.v.
For at skabe en bedre integration hos gruppen, er det en forudsætning at de fagprofessionelle er klædt på til opgaven.

Integrationsinfo har også online undervisning som er tilgængelig på Fagklog.dk