Om Integrationsinfo

Integrationsinfo er en socialfaglig virksomhed, der siden 2012 har klædt fagprofessionelle på til at forstå og arbejde med sociale problemer blandt udsatte indvandrere og efterkommere. Vi fokuserer på at forebygge problemer i boligområder, institutioner, skoler, uddannelser og på arbejdspladser ved at arbejde ud fra en interkulturel vinkel.

Vi anser interkulturel viden og kommunikation som afgørende for at finde de optimale løsninger og støttemuligheder for de socialrelaterede problemer, der kan opstå. For os drejer den interkulturelle vinkel sig om at fremme forståelsen for hvad der kan ske, når mennesker med forskellige kulturelle baggrunde mødes. Kommunikation og forståelse i dette møde er påvirket af personernes kulturelle baggrunde.

Vores interkulturelle fokus drejer sig både om kulturforståelse og kommunikation. Kulturforståelsen omhandler værdier, normer og forventninger, der påvirker kommunikationsprocessen mellem fagprofessionelle og borgere/elever. Kommunikationen er med til at skabe forståelse og enighed, men kan også resultere i misforståelse og konflikt.

Interkulturelle kompetencer kan derfor være med til at forbedre den socialfaglige indsats, samt fremme et fælles fagligt fundament blandt kollegaer og samarbejdspartnere. Integrationsinfo tilbyder også sagssupervision og foredrag til skoler, uddannelsessteder og foreninger for at hjælpe fagprofessionelle med at forstå og arbejde med sociale problemer blandt udsatte indvandrere og efterkommere.

Desuden har Integrationsinfo medvirket til flere tv-dokumentarer, film, radioprogrammer, debatter og podcasts om emnet, samt vidensmæssigt bidraget med en række artikler og kronikker i aviser og fagblade.

NYHED: Gratis e-bog

Social kontrol i minoritetsmiljøer

Henrik Kokborg fra Integrationsinfo.dk har skrevet en informativ e-bog, der dykker ned i emnet om social kontrol i nogle familier fra landene i Mellemøsten, Nordafrika, Pakistan og Tyrkiet (MENAPT). Bogen giver en udvidet og dybdegående tilgang til dette emne og kan give en forståelse for de udfordringer, som kan opstå i disse familier.

E-bogen er relevant læsning for dem, der ønsker et større kendskab til, hvorfor social kontrol er så udbredt i mange af de familier, der bor i udsatte boligområder. Det er også spændende og indsigtsfuld læsning for faggrupper, der arbejder med indvandrere og efterkommere fra MENAPT-landene.

Download e-bog

Nyt fra Integrationsinfo

Når skoler og uddannelser utilsigtet diskriminerer minoritetseleverDebatNegativ social kontrol
17/02/2023

Når skoler og uddannelser utilsigtet diskriminerer minoritetselever

Når skoler og uddannelser utilsigtet diskriminerer minoritetselever Skrevet af: Henrik Kokborg den 17. februar 2023 Når negativ social kontrol udøves…
Autoritær børneopdragelse i minoritetsfamilierDebat
31/01/2023

Autoritær børneopdragelse i minoritetsfamilier

Småbørnspædagoger og lærere bør have viden om minoritetsbørns autoritære børneopdragelse Skrevet af: Henrik Kokborg Videnskabelige undersøgelser har vist, at børn…
Inkluderende undervisning for minoritetsstuderende fra MENAPT-landeneKursus
29/01/2023

Minoritetsstuderende på gymnasier- og ungdomsuddannelser

På denne temadag, går vi i dybden med de udfordringer og problematikker minoritetbørn -og unge ofte slås med, og som…
Inklusion af børn og unge i skolealderen med minoritetsbaggrundKursuskataloger
12/01/2023

Kursusoversigt til dagtilbud, skole og uddannelsesområdet 2023

Kurser til dagtilbud, skole og uddannelsesområdet Vi er glade for at præsentere vores nye kursusoversigt til dagtilbud, skole og uddannelsesområdet…

Social kontrol som en generel barrierer for det faglige arbejde

Social kontrol er adfærdsregulering, der sikrer, at bestemte sociale normer opretholdes. Så Social kontrol findes i alle samfund. Uden social kontrol vil der være kaos i samfundet. Integrationsinfo ser dog den form for social kontrol som en gruppe af vores flygtninge- og indvandrere er underlagt som en barriere for integrationsindsatsen.

Social kontrol i den gruppe minoritetsborgere, der har et ufleksibel forhold til deres kultur og religion handler om kontrol, handlinger, styring eller sanktioner, der i væsentlig grad hæmmer eller begrænser den enkeltes adfærd, valg, livsudfoldelse og rettigheder.

Det kan f.eks. være kontrol eller restriktioner i forhold til arbejde, uddannelse, religion, ungdomsliv, sociale relationer, valg af ægtefælle og retten til at bestemme over sin egen krop.
Det kan få konsekvenser for den enkeltes muligheder for at tilegne sig danske normer og værdier. Dermed bliver den sociale kontrol en skjult barriere som fagprofessionelle skal arbejde med i institutioner, skoler, uddannelsesinstitutioner, boligområder og ikke mindst i den beskæftigelsesrettede indsats.

Således er viden om social kontrol en vigtig del af den kulturforståelse Integrationsinfo.dk formidler til alle grupper af fagprofessionelle.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Fleksible og ufleksible flygtninge og indvandrere

Den fleksible gruppe

Det der kendetegner den fleksible gruppe er, at de har et fleksibelt forhold til deres kultur og religion.
De ved, at de er kommet til et land hvor kulturen og forholdet til religion er anderledes end det de kommer fra. De er klar over, at hvis de skal klare sig her, er de nødt til at tilpasse kultur og religion. Ikke mindst for deres børns skyld.
Det betyder ikke, at de udskifter deres kultur og religion med den danske. Nej, de tilpasser den bare.

Den fleksible gruppe ser positiv på integration

Den fleksible gruppe, er meget motiveret og gør alt for at integrerer sig i samfundet. De gør alt, som er nødvendig for at de kan fungere og klare sig i vores kultur.
Gruppen er meget modtagelig for hjælp og er selv opsøgende på hjælp i frivillige indsatser, foreninger m.v.
Derfor er det også fra den fleksible gruppe succeshistorierne kommer fra.

Den ufleksible gruppe

Det, der kendetegner den ufleksible gruppe, er at de har et ufleksibelt forhold til deres kultur og religion.
De ser ikke den danske kulturs normer og værdier, som noget man skal efterstræbe at blive en del af. Derfor er de ikke indstillet på, at tilpasse deres egne kulturelle og religiøse normer og værdier. I stedet fastholder gruppen de ufleksible normer og værdier via streng social kontrol. De ser således ikke integration ind i samfundet som noget positivt.
I den ufleksible gruppe er der en forventning om, at det er det danske samfund, der skal tilpasse sig den ufleksible gruppes normer og værdier.

Integration og den ufleksible gruppe

Den ufleksible familie bosætter sig oftest sammen med andre ufleksible familier. Derfor opstår der boligområder (parallelsamfund) hvor normerne og værdierne udspringer fra den ikke-vestlige verden. De ufleksible normer, værdier, og den strenge sociale kontrol gør, at gruppen også er svær at hjælpe til integration.
Derfor fylder den ufleksible gruppe også godt i alle de sociale indsatser.

Der er mange årsager til at nogle flygtninge og indvandreres ufleksible forhold, til kultur og religion. Det kan være blandt andet være angst for det ukendte, uvidenhed, social kontrol, kønsroller, ære, religion m.v.
For at skabe en bedre integration hos gruppen, er det en forudsætning at de fagprofessionelle er klædt på til opgaven.

Integrationsinfo har også online undervisning som er tilgængelig på Fagklog.dk