Om Integrationsinfo

Integrationsinfo har siden 2012 formidlet specialiseret viden om den gruppe af vores flygtninge, indvandrere og efterkommere fagprofessionelle har svært ved at hjælpe til integration.

Integrationsinfo arbejder, ud fra en grundlæggende teori om, at kulturelle og religiøse forskelle er en væsentlig del af årsagsforklaringen til, mange af de integrationsudfordringer vi står over for. Dermed, mener vi også at fagprofessionelles kulturforståelse er nøglen til bedre integration.

Årsagen til, at vores integrationsindsatser ikke virker på alle er, at der er afgørende forskelle på de flygtninge og indvandrere, vi møder i vores arbejde.
I Integrationsinfo arbejder vi derfor med at bevidstgøre disse forskelle, ved at opdele flygtninge, indvandrere og efterkommere i to hovedgrupper.

Den fleksible gruppe:

Den fleksible gruppe er kendetegnet ved, at den er fleksibel i forhold til kultur og religion. I den fleksible gruppe er man klar over, at man er nødt til at tilpasse sin kultur og religion, for at kunne fungere og bidrage til det danske samfund. Ikke at man smider sin kultur og religion væk. man tilpasser den bare.

Den ufleksible gruppe:

Den ufleksible gruppe er kendetegnet ved, at den har et ufleksibel i forhold til kultur og religion. Denne gruppe er ikke indstillet på, at tilpasse kultur og religion til danske forhold. I stedet er der blandt den ufleksible gruppe en forventning om, at samfundet kan og skal tilpasse sig deres kulturelle og religiøse normer og værdier.

Forskellen på de to grupper i praksis

I arbejdet med den fleksible gruppe, vil man oftest opleve at de er modtagelige for vejledning, åben for ny viden osv. Denne gruppe ved, at det er vigtigt at være ude blandt danskerne. De gør brug af foreningslivet og indsatser som f.eks. Venligboerne og Bydelsmødre. De undgår at bosætte sig i parallelsamfundene eller også, flytter de ud af dem så snart lejligheden byder sig. Det er i den fleksible gruppe vi finder dem, der integrerer sig, og bliver til succeshistorierne.

Den ufleksible gruppe isolerer sig ofte fra det omgivne samfund, i lukkede parallelsamfund, styret af massiv negativ social kontrol.
Det er i den ufleksible gruppe integrationsudfordringerne opstår. Det er her, man oftest har udfordringer med beskæftigelse, børneopdragelse, æresrelaterede konflikter, genopdragelsesrejser, negativ social kontrol, radikalisering, kriminalitet, bander osv.

Kultur og religion har været en barriere for en vellykket integrationsindsats

Vi mener at den ufleksibles gruppes kultur og religion har været en barriere for en vellykket integrationsindsats. Derfor er Integrationsinfos undervisning og rådgivning, centreret om den ufleksible gruppes kulturelle og religiøse normer og værdier.
Integrationsinfo arbejder således for at udbrede kendskabet til flygtningenes kultur og religion med henblik på at løfte fagprofessionelles kompetencer og derved at styrke de praksisnære integrationsindsatser.

Integrationsinfos viden er indhentet via 20 års praksisarbejde, feltstudier og tætte relationer med den ufleksible gruppe fra udsatte boligområder. Denne viden suppleres desuden med feltstudier 2 gange årligt til de konfliktområder som flygtningene er flygtet fra.

Aktuelle temadage

29/08/2018 in Temadag

Inklusion af minoritetsetniske børn og unge

På denne temadag, går vi i dybden med de udfordringer og problematikker minoritetbørn -og unge ofte slås med, og som…
Læs mere
27/08/2018 in Temadag

Hvad er negativ social kontrol og hvordan forebygger vi?

Børn og unge med flygtningebaggrund, som er opvokset i miljøer, der er præget af ikke-vestlige værdier og normer, er ofte…
Læs mere
27/08/2018 in Temadag

Forebyggelse af ekstremisme og radikalisering

Integrationsinfo inviterer til en praksisnær og dybdegående temadag om forebyggelse af religiøs ekstremisme og radikalisering i de muslimske miljøer. Flere…
Læs mere
27/08/2018 in Temadag

Integration og arbejdsmarkedet

Udfordringerne med at få indvandrere med flygtning baggrund integreret på arbejdsmarkedet, er komplekse. På trods af fagfolks store arbejdsindsats og mange…
Læs mere

Nyt hos Integrationsinfo

FlygtningelejreneRejser
12/02/2020

Flygtningelejrene i konfliktområderne – billedgalleri

Flygtningelejrene i konfliktområderne - billedgalleri En del af integrationsinfos vidensindsamling foregår gennem 2 årlige studierejser til de konfliktområder flygtningene er…
Undervisning til grundskolenKursus
01/02/2020

Undervisning til fagprofessionelle på grundskoleområdet

Oplæg til fyraftensmøder, konferencer og workshops I stigende grad oplever grundskoleområdet en større diversitet i deres elevgruppe end tidligere. Dermed…
Minoritetsunge på ungdomsuddannelserneKursus
28/01/2020

Undervisning til fagfolk på ungdomsuddannelserne

Oplæg til fyraftensmøder, konferencer og workshops I stigende grad oplever ungdomsuddannelserne en større diversitet i deres elevgruppe end tidligere. Dermed…
Undervisning til småbørnsområdetKursus
09/01/2020

Småbørnsområdet – undervisning til fagprofessionelle

Småbørnsområdet - Oplæg til fyraftensmøder, konferencer og workshops målrettet fagprofessionelle   Se de forskellige oplæg længere nede på siden. Ikke-vestlige…