Svar på læserbrev

Weekendavisen bragte den 18 maj 2023 et interview med Henrik Kokborg fra Integrationsinfo.dk skrevet af Katja Kvaale. Interviewet “Disintegration”, gav anledning til at formand og medstifter af organisationen “2 timer om ugen” Pia Sigmund,  skrev et læserbrev, der ligeledes blev bragt i avisen.

I læserbrevet skriver Pia Sigmund en række ting som mis kritisere Henrik Kokborg og Integrationsinfo, og derfor valgte vi at skrive et svar til Pia Sigmund og organisationen “2 timer om ugen”.

Henrik Kokborgs svar til Pia Sigmund blev desværre kun udgivet i Weekendavisens papirudgave og er derfor ikke at finde online. Derfor bringer vi her begge læserbreve.

Gratis e-bog om social kontrol i minoritetsmiljøer

Social kontrol i minoritetsmiljøer

Henrik Kokborg fra Integrationsinfo.dk har skrevet en informativ e-bog, der dykker ned i emnet om social kontrol i nogle familier fra landene i Mellemøsten, Nordafrika, Pakistan og Tyrkiet (MENAPT). Bogen giver en udvidet og dybdegående tilgang til dette emne og kan give en forståelse for de udfordringer, som kan opstå i disse familier.

Download e-bog

Nyt fra Integrationsinfo

Svar på Pia Sigurds læserbrevDebat
10/07/2023

Svar på læserbrev fra Pia Sigmund,”2 timer om ugen”

Weekendavisen bragte den 18 maj 2023 et interview med Henrik Kokborg fra Integrationsinfo.dk skrevet af Katja Kvaale. Interviewet “Disintegration”, gav anledning…
Interkulturel kommunikationKursus
16/05/2023

Interkulturel kommunikation i arbejdet med minoritetsborgere

Interkulturel kommunikation i arbejdet med minoritetsborgere Dette kursus er lavet specielt til fagfolk, der arbejder med minoritetsborgere fra især MENAPT-landene.…
Artikler og presseomtaleDebat
08/05/2023

Hvis ikke folkeskolen skal hjælpe fremtidens unge med at fortolke Muhammekrisen, hvem skal så?

Hvis ikke folkeskolen skal hjælpe fremtidens unge med at fortolke Muhammedkrisen, hvem skal så? Skrevet af: Henrik Kokborg den 8.…
Når skoler og uddannelser utilsigtet diskriminerer minoritetseleverDebatNegativ social kontrol
17/02/2023

Når skoler og uddannelser utilsigtet diskriminerer minoritetselever

Når skoler og uddannelser utilsigtet diskriminerer minoritetselever Skrevet af: Henrik Kokborg den 17. februar 2023 Når negativ social kontrol udøves…

Social kontrol som en generel barrierer for det faglige arbejde

Social kontrol er adfærdsregulering, der sikrer, at bestemte sociale normer opretholdes. Så Social kontrol findes i alle samfund. Uden social kontrol vil der være kaos i samfundet. Integrationsinfo ser dog den form for social kontrol som en gruppe af vores flygtninge- og indvandrere er underlagt som en barriere for integrationsindsatsen.

Social kontrol i den gruppe minoritetsborgere, der har et ufleksibel forhold til deres kultur og religion handler om kontrol, handlinger, styring eller sanktioner, der i væsentlig grad hæmmer eller begrænser den enkeltes adfærd, valg, livsudfoldelse og rettigheder.

Det kan f.eks. være kontrol eller restriktioner i forhold til arbejde, uddannelse, religion, ungdomsliv, sociale relationer, valg af ægtefælle og retten til at bestemme over sin egen krop.
Det kan få konsekvenser for den enkeltes muligheder for at tilegne sig danske normer og værdier. Dermed bliver den sociale kontrol en skjult barriere som fagprofessionelle skal arbejde med i institutioner, skoler, uddannelsesinstitutioner, boligområder og ikke mindst i den beskæftigelsesrettede indsats.

Således er viden om social kontrol en vigtig del af den kulturforståelse Integrationsinfo.dk formidler til alle grupper af fagprofessionelle.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Fleksible og ufleksible flygtninge og indvandrere

Den fleksible gruppe

Det der kendetegner den fleksible gruppe er, at de har et fleksibelt forhold til deres kultur og religion.
De ved, at de er kommet til et land hvor kulturen og forholdet til religion er anderledes end det de kommer fra. De er klar over, at hvis de skal klare sig her, er de nødt til at tilpasse kultur og religion. Ikke mindst for deres børns skyld.
Det betyder ikke, at de udskifter deres kultur og religion med den danske. Nej, de tilpasser den bare.

Den fleksible gruppe ser positiv på integration

Den fleksible gruppe, er meget motiveret og gør alt for at integrerer sig i samfundet. De gør alt, som er nødvendig for at de kan fungere og klare sig i vores kultur.
Gruppen er meget modtagelig for hjælp og er selv opsøgende på hjælp i frivillige indsatser, foreninger m.v.
Derfor er det også fra den fleksible gruppe succeshistorierne kommer fra.

Den ufleksible gruppe

Det, der kendetegner den ufleksible gruppe, er at de har et ufleksibelt forhold til deres kultur og religion.
De ser ikke den danske kulturs normer og værdier, som noget man skal efterstræbe at blive en del af. Derfor er de ikke indstillet på, at tilpasse deres egne kulturelle og religiøse normer og værdier. I stedet fastholder gruppen de ufleksible normer og værdier via streng social kontrol. De ser således ikke integration ind i samfundet som noget positivt.
I den ufleksible gruppe er der en forventning om, at det er det danske samfund, der skal tilpasse sig den ufleksible gruppes normer og værdier.

Integration og den ufleksible gruppe

Den ufleksible familie bosætter sig oftest sammen med andre ufleksible familier. Derfor opstår der boligområder (parallelsamfund) hvor normerne og værdierne udspringer fra den ikke-vestlige verden. De ufleksible normer, værdier, og den strenge sociale kontrol gør, at gruppen også er svær at hjælpe til integration.
Derfor fylder den ufleksible gruppe også godt i alle de sociale indsatser.

Der er mange årsager til at nogle flygtninge og indvandreres ufleksible forhold, til kultur og religion. Det kan være blandt andet være angst for det ukendte, uvidenhed, social kontrol, kønsroller, ære, religion m.v.
For at skabe en bedre integration hos gruppen, er det en forudsætning at de fagprofessionelle er klædt på til opgaven.

Integrationsinfo har også online undervisning som er tilgængelig på Fagklog.dk