Kulturforståelse er omdrejningspunktet i Integrationsinfo.

Vores egen kulturforståelse kan udfordres betydeligt i mødet med andre kulturer, fordi vi møder mennesker, der direkte eller indirekte stiller spørgsmålstegn ved det rigtige eller fornuftige i vores egen kulturelle selvforståelse. Kulturforståelse er at tænke over, hvorfor vi gør, som vi gør, og prøve at forstå, hvorfor andre gør, som de gør.

Kulturforståelse handler i bund og grund om at have respekt for andre menneskers syn på verden.

Også selvom dette syn kan stride mod ens egne normer, værdier og opfattelser af virkeligheden. Målet med at opnå en faglig kulturforståelse er en god dialog og en professionel opgaveløsning. En indsigt i flygtninge og indvandrers kulturer er derfor et vigtigt redskab for fagprofessionelle i integrationsindsatserne.

At have kulturforståelse for andre er noget, man kan lære. Det er en kompetence, man kan tilegne sig bla. via vores praksisnære kurser og oplæg.

Om Integrationsinfo

Integrationsinfo er en videns, undervisnings- og konsulentvirksomhed, som har en specialiseret viden om integration af flygtninge, indvandrere og efterkommere.
Målet med vores arbejde er en forbedret integration af flygtninge og indvandrere.

Vi mener at en bedre integration skal ses som et samarbejde, med den enkelte flygtning eller indvandrer. For at samarbejdet kan fungere optimalt, er det nødvendigt at de fagprofessionelle bliver klædt på med kulturforståelse til opgaven.

Den kultur og religion flygtninge og indvandrere har med i bagagen, mener vi kan kan blive en ubevidst barriere for enkeltes integration.

Selvfølgelig udgør kultur og religion ikke en barriere for integration ind i samfundet, hos alle flygtninge og indvandrere.
De fleste klarer integrationen af sig selv, eller med støtte fra fagprofessionelle, foreninger og venners hjælp.
Selv om langt de fleste klare integrationen i løbet af kort tid, har vi også en gruppe, der har svært ved at integrerer sig.

Integrationsinfo´s fokus er på den gruppe af flygtninge og indvandrere vi har svær ved at hjælpe med integration i det danske samfund.

Med over 20 års erfaring med, og studier af den ufleksible gruppes kulturelle normer og værdier, har Integrationsinfo en helt unik indsigt i integrationsudfordringerne.
Vi er specialister i at formidle kulturforståelse ind i det faglige arbejde med at skabe bedre integration hos flygtninge og indvandrere.

Nyt fra Integrationsinfo

Kulturforståelse: Har folkeskolen givet op overfor udsatte minoritetsbørn?Debat
27/09/2021

Har folkeskolen givet op overfor udsatte minoritetsbørn?

På denne temadag, går vi i dybden med de udfordringer og problematikker minoritetbørn -og unge ofte slås med, og som…
Foredrag
23/08/2021

Hvorfor gik det galt i Afghanistan og hvad sker der nu?

Foredrag til højskoler, gymnasier, uddannelser og foreninger. Hvorfor gik det galt i Afghanistan og hvad sker der nu? Imens vi…
Flygtninge skal ikke behandles som ofreDebat
16/08/2021

Flygtninge og indvandrere i Danmark, skal ikke behandles som ofre

    Af Henrik Kokborg, Integrationsinfo.dk Flygtninge og indvandrere skal ikke behandles som ofre, men som vindere Flygtninge, indvandrere samt…
Minoritetsbørn i tandplejenKursusSpecialiserede kurser
14/06/2021

Minoritetsbørn i skoletandplejen

Dette kursus har til formål at give fagprofessionelle i skoletandplejen indsigt i den kultur flygtningebørn og deres forældres har med…

Social kontrol som en generel barrierer for det faglige arbejde

Social kontrol er adfærdsregulering, der sikrer, at bestemte sociale normer opretholdes. Så Social kontrol findes i alle samfund. Uden social kontrol vil der være kaos i samfundet. Integrationsinfo ser dog den form for social kontrol som en gruppe af vores flygtninge- og indvandrere er underlagt som en barriere for integrationsindsatsen.

Social kontrol i den gruppe minoritetsborgere, der har et ufleksibel forhold til deres kultur og religion handler om kontrol, handlinger, styring eller sanktioner, der i væsentlig grad hæmmer eller begrænser den enkeltes adfærd, valg, livsudfoldelse og rettigheder.

Det kan f.eks. være kontrol eller restriktioner i forhold til arbejde, uddannelse, religion, ungdomsliv, sociale relationer, valg af ægtefælle og retten til at bestemme over sin egen krop.
Det kan få konsekvenser for den enkeltes muligheder for at tilegne sig danske normer og værdier. Dermed bliver den sociale kontrol en skjult barriere som fagprofessionelle skal arbejde med i institutioner, skoler, uddannelsesinstitutioner, boligområder og ikke mindst i den beskæftigelsesrettede indsats.

Således er viden om social kontrol en vigtig del af den kulturforståelse Integrationsinfo.dk formidler til alle grupper af fagprofessionelle.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Fleksible og ufleksible flygtninge og indvandrere

Den fleksible gruppe

Det der kendetegner den fleksible gruppe er, at de har et fleksibelt forhold til deres kultur og religion.
De ved, at de er kommet til et land hvor kulturen og forholdet til religion er anderledes end det de kommer fra. De er klar over, at hvis de skal klare sig her, er de nødt til at tilpasse kultur og religion. Ikke mindst for deres børns skyld.
Det betyder ikke, at de udskifter deres kultur og religion med den danske. Nej, de tilpasser den bare.

Den fleksible gruppe ser positiv på integration

Den fleksible gruppe, er meget motiveret og gør alt for at integrerer sig i samfundet. De gør alt, som er nødvendig for at de kan fungere og klare sig i vores kultur.
Gruppen er meget modtagelig for hjælp og er selv opsøgende på hjælp i frivillige indsatser, foreninger m.v.
Derfor er det også fra den fleksible gruppe succeshistorierne kommer fra.

Den ufleksible gruppe

Det, der kendetegner den ufleksible gruppe, er at de har et ufleksibelt forhold til deres kultur og religion.
De ser ikke den danske kulturs normer og værdier, som noget man skal efterstræbe at blive en del af. Derfor er de ikke indstillet på, at tilpasse deres egne kulturelle og religiøse normer og værdier. I stedet fastholder gruppen de ufleksible normer og værdier via streng social kontrol. De ser således ikke integration ind i samfundet som noget positivt.
I den ufleksible gruppe er der en forventning om, at det er det danske samfund, der skal tilpasse sig den ufleksible gruppes normer og værdier.

Integration og den ufleksible gruppe

Den ufleksible familie bosætter sig oftest sammen med andre ufleksible familier. Derfor opstår der boligområder (parallelsamfund) hvor normerne og værdierne udspringer fra den ikke-vestlige verden. De ufleksible normer, værdier, og den strenge sociale kontrol gør, at gruppen også er svær at hjælpe til integration.
Derfor fylder den ufleksible gruppe også godt i alle de sociale indsatser.

Der er mange årsager til at nogle flygtninge og indvandreres ufleksible forhold, til kultur og religion. Det kan være blandt andet være angst for det ukendte, uvidenhed, social kontrol, kønsroller, ære, religion m.v.
For at skabe en bedre integration hos gruppen, er det en forudsætning at de fagprofessionelle er klædt på til opgaven.

Integrationsinfo har også online undervisning som er tilgængelig på Fagklog.dk