Henrik Kokborg, specialist i årsager og løsninger til integrationsudfordringer

Henrik KokborgHenrik Kokborg har i over 20 år studeret og arbejdet på, at forstå de bagvedliggende årsager til de integrationsrelaterede udfordringer, som fagpersoner møder i deres hverdag. Henriks stræben efter viden og indsigt har betydet, at han i mange år har arbejdet med integration i udsatte boligområder, hvor han via studier og i praksis har opnået en helt særlig indsigt i forskellige indvandregruppers kultur og forhold til religion. Herunder ikke mindst, indsigt i den subkultur der opstår når mange nationaliteter bor tæt sammen.

Studieture til konfliktområder

Derudover har Henrik foretaget studieture til konfliktområder, primært i Syrien og Irak, som vores flygtninge er flygtet fra. Henrik har via sit feltarbejde opnået specialiseret indsigt og viden om hierarkiske samfundssystemer, kollektivistiske familieværdier, børneopdragelse, skole og uddannelse, arbejdsmarked, religionens indflydelse og funktion. Henrik har på sine rejser besøgt mange flygtningelejre for at blive klogere på flygtningenes historier, og de forhold som de i flygtningelejrene lever under. I den forbindelse har Henrik stået for indsamlinger af donationer til de mest udsatte flygtninge i nærområderne.

Speciale i MENAPT-landenes kulture og religion

Henriks særlige specialviden i kulturens og religionens indflydelse på integrationsudfordringerne, har betydet, at han i de seneste 10 år er blevet brugt som videns specialist til at klæde fagpersoner på i arbejdet med de udfordringer, der er opstået i kølvandet på indvandringen fra især MENAPT-landene.

Henriks rådgivning og undervisning er med fokus på kulturforståelse og forebyggelse, heri blandt andet minoritetsbørns opdragelse og læringsforudsætninger, forældresamarbejde, negativ social kontrol, radikalisering og ekstremisme, kriminalitet og bandekulturer, beskæftigelses forudsætninger, sygdomsforståelse og sundhedsopfattelser mv.

Henrik har således en bred portefølje af fagområder og aktører som han gennem tiden har undervist og rådgivet.

Du kan se et udpluk af dem her:

 • Social- og beskæftigelsesområdet
 • Dagtilbud- skole og uddannelsesområdet
 • Psykiatri, sundhed- og sygehusvæsenet
 • Humanitære organisationer og asylcentre
 • Integrationsprojekter
 • Krisecentre
 • Boligforeninger
 • Fagforeninger
 • Politi og Kriminalforsorgen
 • Fødevarekontrol
 • Politikere og politiske partier
Henrik Kokborg

Author Henrik Kokborg

More posts by Henrik Kokborg